Strona główna

Naczelnik Warszawa, 24. 11 2005 r. Związku Harcerstwa Polskiego


Pobieranie 65.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar65.6 Kb.
Naczelnik Warszawa, 24.11 2005 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 10/2005
1. Zarządzenia i informacje

  1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam przeprowadzenie spisu harcerskiego na dzień 1 stycznia 2006 r. we wszystkich jednostkach Związku Harcerstwa Polskiego. Przypominam o rzetelnym i terminowym wywiązywaniu się z zadań wynikających z przeprowadzenia spisu.


  1. Informacje

1.2.1. Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 63/2005 z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie finansowania XXXIII Zjazdu ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 64/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do czynności wykonywanych w ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.3. Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 65/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji środków trwałych na bazie hufca Ziemi Zawierciańskiej, Chorągiew Śląska ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.

1.2.4. Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 66/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2005. Treść decyzji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu.

1.2.5. Informuję o decyzji Naczelnika ZHP nr 67/2005 z dnia 20 listopada 2005 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego rozkazu.


2. Chorągwie

2.4. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.4.1. Informuję, że nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej w dniu 5 listopada 2005 r. wybrał na funkcję komendanta chorągwi hm. Zygmunta DĄBROWSKIEGO.

2.6.Zwolnienia komendantów chorągwi

2.6.1. Informuję, że z funkcji komendanta Chorągwi Opolskiej zrezygnował hm. Stanisław BAŁAJ.
3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

Zwalniam z funkcji kierownika zespołu radio.zhp.org.pl phm. Marcina SZPARAGĘ.

Zwalniam z funkcji instruktorki Wydziału Promocji i Informacji phm. Ligię BASIŃSKĄ.
3.2. Mianowania

Mianuję kierownikiem zespołu radio.zhp.org.pl i instruktorem Wydziału Promocji i Informacji phm. Bartosza BEDNARCZYKA.


Mianuję instruktorką Wydziału Promocji i Informacji pwd. Dorotę PAWELEC.

Powołuję na współpracownika Wydziału Promocji i informacji HO Zuzannę PAWELEC.


3.4. Zamkniecie próby na stopień

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK zamykam z wynikiem negatywnym próbę podharcmistrzowską pwd. Mireli HEIN.


3.5. Otwarcie próby na stopień harcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK otwieram próbę na stopień harcmistrza ks. phm. Januszowi STROJNEMU. Opiekunka próby - hm. Anna PORAJ.6.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komend i innych zespołów
6.3.1. Powołuję polski sztab międzynarodowego obozu Regionu Europejskiego WAGGGS „Eurolife.02” w składzie:


 • hm. Anna GUTOWSKA – koordynatorka projektu, komendantka obozu

 • phm. Justyna CHADA – instruktorka ds. promocji

 • pwd. Anna NOWOSAD – instruktorka ds. pozyskiwania środków

 • hm. Katarzyna STRYŁA – instruktorka ds. informatyki

 • phm. Kamila WAJSZCZUK – instruktorka ds. programu

 • phm. Izabela DEMBICKA – członek sekcji pozyskiwania środków

 • phm. Justyna SARNACKA – członek sekcji informatyki


6.3.2 Powołuję Komendę Wyprawy Wędrowniczej 2007 w składzie:

 • phm. Marek Piegat - komendant

 • hm. Monika Matusiak – zastępczyni komendanta

 • phm. Krzysztof Piotrowski - komendant trasy rowerowej

 • pwd. Lubomir Skonieczny – komendant trasy morskiej

 • hm. Anna Ruszczak - szef zespołu zagranicznego

 • pwd. Piotr Paterek - szef biura

 • pwd. Filip Springer - szef zespołu informacji7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2004/2005 następującym druhnom i druhom –
instruktorkom i instruktorom z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP:

hm. Andrzej BORODZIK

hm. Maria BRZOZA

hm. Anna FILIPOW

hm. Ewa GĄSIOROWSKA

hm. Katarzyna GOLEMAN

hm. Teresa HERNIK

pwd. Mirela HEIN

hm. Halina JANKOWSKA

hm. Bogusław KOWALEWSKI

hm. Jan KUSEK

phm. Jolanta ŁABA

hm. Jadwiga MARCINIAK

hm. Tomasz NOWAK

phm. Alicja NOWICKA

hm. Stanisław ORCZYKOWSKI

hm. Anna PORAJ

hm. Ewa PRĘDKA

hm. Sławomir RUDZIŃSKI

hm. Władysław SETNIEWSKI

phm. Małgorzata SILNY

phm. Janusz STROJNY

hm. Alicja TARKOWSKA

hm. Teresa TARKOWSKA-DUDEK

hm. Kazimiera TRACZYK

phm. Jan UJMA

hm. Gerard ŻORAWIK
komendantkom i komendantom chorągwi ZHP:
hm. Lucyna ANDRYSIAK

hm. Andrzej BAJKOWSKI

hm. Stanisław BAŁAJ

hm. Jan BIŁAT

hm. Władysława DOMAGAŁA

hm. Cezary HUĆ

hm. Andrzej LICHOTA

hm. Grzegorz JANOWSKI

hm. Adam KOCHER

hm. Waldemar KOWALCZYK

hm. Elżbieta MACIEJEWSKA

hm. Bogdan MIERZEJEWSKI

hm. Jarosław RURA

hm. Barbara MATUSZEWSKA

hm. Grzegorz WOŹNIAK

hm. Kazimierz WYSOCKI

hm. Andrzej ŻUGAJ
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.


11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Dolnośląska ZHP


hm. Stanisław LESZCZYŃSKI hm. Maria SYKUT

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP

hm. Bożena KALINOWSKA hm. Ireneusz KARMANGłówna Kwatera ZHP

Teresa ABGAROWICZ-MIŁKOWSKA hm. Andrzej CŁAPA

hm. Janina CZAPLIŃSKA hm. Wanda KOWALÓWKA11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Łódzka ZHP

gen. Andrzej SZYMONIK płk Jan SOBOTKA


Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP

hm. Irena BIŁAT hm. Ryszard MAKSZYŃSKI

hm. Barbara Aniela FADROWSKA hm. Barbara PANEK-STRZAŁKOWSKA

hm. Wanda DZIENISIEWICZ


Główna Kwatera ZHP

Krzysztof WIĘCKIEWICZ

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.


11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

   1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,

 • Urząd Gminy Urszulin,

 • Telewizja Żyrardowska,

 • „Żyrardowski Tydzień – Gazeta Lokalna”,

 • „Życie Żyrardowa – Tygodnik dla wszystkich”,

 • Straż Miejska w Żyrardowie.


11.2.2. Złotą Indywidualną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

 • gen. bryg. Marek DOMINIAK – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

 • Arkadiusz PAWEŁCZYK – komendant Wojewódzki Policji w Kielcach


11.3. Udzielam pochwały instruktorom polskiej reprezentacji na Eurojam 2005:

 • hm. Aleksandrze GAWLIKOWSKIEJ-SROKA za wzorowe wypełnienie obowiązków komendantki,

 • pwd. Annie NOWOSAD za pracę przy organizacji wyjazdu, pozyskiwanie środków,

 • phm. Joannie NESTOROWICZ za pracę przy organizacji wyjazdu,

 • Maciejowi GRUNTOWI za wyróżniającą się postawę na zlocie.12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

Przyznaję Złotą Odznakę Kadry Kształcącej (z ważnością od 19 listopada 2005 r.) • hm. Piotrowi ŻYWICKIEMU (Chorągiew Gdańska),

 • hm. Krzysztofowi MANIŚCIE (Chorągiew Wielkopolska).

Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej

 • hm. Markowi SKRZYDLEWSKIEMU (Chorągiew Łódzka),

 • hm. Krzysztofowi BUDZIŃSKIEMU (Chorągiew Łódzka).

Czuwaj!
hm. Wiesław Maślanka
Załącznik nr 1Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 63 z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie finansowania XXXIII Zjazdu ZHP
W celu pokrycia kosztów organizacji XXXIII Zjazdu ZHP, w Głównej Kwaterze ZHP i komendach chorągwi ZHP gromadzi się środki finansowe.

Ze środków tych chorągwie będą pokrywać koszty wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu uczestników Zjazdu ZHP (delegaci, komendanci chorągwi i członkowie ustępujących władz reprezentujący daną chorągiew), koszty organizacyjne zbiórek. Chorągwie w dniu rozpoczęcia Zjazdu opłacają koszt zakwaterowania 150 zł oraz wyżywienia 100 zł (za osobę).

Ze środków Głównej Kwatery ZHP pokrywane będą koszty wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów pozostałych uczestników Zjazdu ZHP (między innymi Przewodniczący ZHP, Przewodnicząca CKR, Przewodniczący NSH, Naczelnik ZHP i członkowie Głównej Kwatery ZHP, obsługa Zjazdu, goście Zjazdu oraz goście zagraniczni), druki zjazdowe, organizacja spotkań i zbiórek związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i podsumowaniem Zjazdu.

Skarbnik Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław MaślankaZałącznik nr 2
Decyzja Naczelnika ZHP nr 64/2005 z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do czynności wykonywanych w ZHP
W związku z koniecznością ujednolicenia klasyfikacji czynności (usług), wykonywanych przez jednostki Związku Harcerstwa Polskiego w ramach działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wprowadzamy do stosowania klasyfikację czynności w Związku Harcerstwa Polskiego wraz z przyporządkowanymi im symbolami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Skarbnik Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław Maślanka


Załącznik nr 3
Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 65/2005 z dnia 7 listopada 2005 r.

w sprawie likwidacji środków trwałych na bazie hufca Ziemi Zawierciańskiej, Chorągiew Śląska ZHP

Na podstawie § 69 Statutu ZHP i „Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi” Naczelnik i Skarbnik wyrażają zgodę na likwidację następujących środków trwałych znajdujących się na stanie hufca Ziemi Zawierciańskiej, Chorągiew Śląska ZHP:

1) Gr. 1/10 - budynek kuchenno – magazynowy (1995) 7 491,56 zł

2) Gr. 2/2 - szambo (1993) 2 660,00 zł

Skarbnik Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław Maślanka


Załącznik nr 4
Decyzja Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 66/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.

dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2005

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przystępujemy do sporządzenia sprawozdania finansowego. Główna Kwatera ZHP – zobowiązuje jednostki samobilansujące do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2005.


Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie sald

VIII. CIT – D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

o otrzymanych /przekazanych darowiznach

IX Informacje wewnętrzne na potrzeby Związku
Oraz sprawozdanie opisowe dotyczące działalności finansowo-gospodarczej. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru sprawozdania finansowego Głównej Kwatery ZHP za rok 2004.
W sprawozdaniu opisowym należy również uwzględnić:

1). informację o kontrolach przeprowadzonych w roku 2005 z ZUS, US oraz instytucji zewnętrznych, np. NIK, dotujący,

2). informację o sprawach w postępowaniu sądowym na koniec 31.12.2005 r. oraz przewidzianych do skierowania w 2006 r.,

3). wykaz spraw prawomocnie zakończonych w 2005 r.W przypadku straty bilansowej należy podać przyczyny powstania straty.
Ponadto do sprawozdania finansowego należy dołączyć:
1) oświadczenie kierownictwa podmiotu sprawozdawczego,

2) oświadczenie głównego księgowego o przeprowadzonej i rozliczonej inwentaryzacji,

3) sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej o przebiegu inwentaryzacji,

4) wykaz nie sporządzonych załączników,

5) wniosek komendy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego chorągwi za rok 2005 wraz z propozycją podziału wyniku finansowego oraz propozycją rozliczenia strat z lat ubiegłych.

Należy wykonać następujące czynności:
1) zastosować polecenia zawarte w decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 61/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP,

2) uzgodnić z Wydziałem Księgowości Głównej Kwatery ZHP salda kont rozrachunków wewnątrzzakładowych.


Przypominamy również:
1) Bilans otwarcia musi się równać bilansowi zamknięcia roku poprzedniego.

2) Strony sald ORAZ OBROTY muszą być zgodne.

3) Sumy bilansowe muszą być zgodne: Aktywa = Pasywa.

4) Wynik finansowy wykazany w Rachunku zysków i strat musi być zgodny z wynikiem wykazanym w Bilansie (Pasywa).5) Dane liczbowe wykazane w bilansie – w poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów – muszą być zgodne z kwotami wynikającymi z obrotówki analitycznej i syntetycznej.
Płyty CD z drukami bilansowymi zostaną wysłane pocztą. Sprawozdanie finansowe za 2005 r. należy złożyć w dniach pomiędzy 22 lutego a 22 marca 2006 r. Główny Księgowy przedłoży bilans osobiście w Wydziale Księgowości GK ZHP w formie wydruku oraz na płycie w następujących terminach wyznaczonych dla poszczególnych jednostek:


1.

KCh Białostockiej ZHP

13.03.2006

2.

KCh Dolnośląskiej ZHP

17.03.2006

3.

KCh Gdańskiej ZHP

03.03.2006

4.

OH Gdańsk

03.03.2006

5.

HOM Puck

03.03.2006

6.

KCh Kieleckiej ZHP

21.03.2006

7.

KCh Krakowskiej ZHP

06.03.2006

8.

OKWiRKCh Krakowskiej ZHP

06.03.2006

9.

KCh Kujawsko-Pomorskiej ZHP

09.03.2006

10.

HCEE FUNKA

09.03.2006

11.

KCh Lubelskiej ZHP

16.03.2006

12.

KCh Łódzkiej ZHP

20.03.2006

13.

OSW Załęcze

20.03.2006

14.

KCh Mazowieckiej ZHP

02.03.2006

15.

KCh Opolskiej ZHP

08.03.2006

16.

OSW „Harcerz” w Turawie

08.03.2006

17.

KCh Podkarpackiej ZHP

15.03.2006

18.

KCh Stołecznej ZHP

14.03.2006

19.

KCh Śląskiej ZHP

10.03.2006

20.

OH w Chorzowie

10.03.2006

21.

HOW Poraj

10.03.2006

22.

KCh Warmińsko-Mazurskiej ZHP

07.03.2006

23.

KCh Wielkopolskiej ZHP

14.03.2006

24.

KCh Zachodnio-Pomorskiej ZHP

01.03.2006

25.

ZDG Skaut-Tur w Szczecinie

01.03.2006

26.

KCh Ziemi Lubuskiej ZHP

24.02.2006

27.

CWM w Gdyni

23.02.2006

28.

OSW Głodówka

22.02.2006

29.

OSW Perkoz

22.03.2006

30.

SZAiL

16.03.2006

31.

ZA Zawisza Czarny

23.02.2006

W załączeniu :


1). Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 61/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP

2). Spis załączników

Skarbnik Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław Maślanka


Załącznik nr 5
Decyzja Naczelnika ZHP nr 67/2005 z dnia 20 listopada 2005 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP


 1. Na podstawie regulaminu „Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego” pkt 26 na wniosek Komendanta Chorągwi i Chorągwianego zespołu kadry kształcącej powołuję Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej ZHP.

 2. Zatwierdzam konstytucję Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP. Konstytucja stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Naczelnik ZHP

hm. Wiesław Maślanka


załącznik

do decyzji Naczelnika ZHP

nr 67/2005 z 20 listopada 2005 r.

Konstytucja Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHPI. Nazwa, siedziba


 1. Chorągwiana Szkoła Instruktorska Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, zwana dalej ChSI, jest ośrodkiem szkoleniowym Śląskiej Chorągwi ZHP.

 2. Siedzibą Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ZHP jest Ośrodek Harcerski w Chorzowie, al. Harcerska 3 (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku)

 3. ChSI działa z przekształcenia Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej.


II. Struktura Szkoły (władze i kadra)


 1. Szkołę i jej władze powołuje i odwołuje Rozkazem Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP.

 2. Władzą Szkoły jest Komenda Szkoły (czyli jej Zarząd).

 3. Komenda ChSI liczy od 3 do 9 osób. W jej skład wchodzi Komendant Szkoły i minimum 2 zastępców oraz inni członkowie Komendy.

 4. Komendantem ChSI może zostać instruktor Śląskiej Chorągwi ZHP spełniający następujące wymagania:

- posiada minimum Srebrną Odznakę Kadrę Kształcącej,

- posiada stopień harcmistrza,

- posiada opłacone składki,

- posiada nienaganny przebieg pracy instruktorskiej, w szczególności

z zakresu kształcenia.


 1. Zastępcą Komendanta Szkoły oraz członkiem Komendy Szkoły może zostać instruktor Śląskiej Chorągwi ZHP spełniający następujące wymagania:

- posiada minimum Brązową Odznakę Kadry Kształcącej,

- posiada minimum stopień podharcmistrza,

- posiada opłacone składki,

- posiada nienaganny przebieg pracy instruktorskiej ,w szczególności

z zakresu kształcenia.


 1. Komendanta Szkoły powołuje i odwołuje Komendant Chorągwi po uzyskaniu opinii Komendanta Chorągwi.

 2. Zastępców Komendanta ChSI oraz członków Komendy ChSI powołuje i odwołuje Komendant Chorągwi na wniosek Komendanta Szkoły.

 3. Kadrę ChSI mogą stanowić także jej współpracownicy powoływani na czas określony Rozkazem Komendanta Chorągwi na wniosek Komendanta Szkoły.

 4. Wspólpracownikiem ChSI może zostać:

- instruktor ZHP posiadający opłacone składki,

- osoby spoza ZHP jeżeli ich kwalifikacje będą przydatne w realizacji

zadań Szkoły lub innych zadań programowych.


 1. Komenda ChSI:

- opracowuje program ChSI,

- opracowuje i przyjmuje do realizacji roczne plany pracy ChSI oraz

sprawozdania z ich wykonania, opracowuje i przyjmuje budżet ChSI

oraz sprawozdanie z jego wykonania,

- dokonuje oceny kadry i współpracowników ChSI.


 1. Komendant ChSI:

- wnioskuje do Komendanta Chorągwi o powołanie i odwołanie swoich

zastępów oraz członków Komendy, • kieruje bieżącą działalnością ChSI,

 • stwarza warunki dla rozwoju instruktorów i współpracowników ChSI,

 • ustala zakres obowiązków instruktorów,

 • dokonuje okresowej oceny pracy członków Komendy oraz instruktorów

 • współpracowników ChSI,

 • pozyskuje sojuszników do działalności ChSI,

 • odpowiada za powierzone zasoby materialne i finansowe,

 • reprezentuje ChSI wobec władz harcerskich oraz na zewnątrz.III. Cele, zadania i środki działania

1. Celem działania ChSI jest wspieranie rozwoju kadry instruktorskiej.

2. Swoje cele ChSI będzie realizowała przez:


 • współpracę z Centralną Szkołą Instruktorską,

 • kształcenie kadry kształcącej na poziomie harcmistrzowskim i podharcmistrzowskim,

 • inspirowanie kadry kształcącej do samokształcenia,

 • tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie różnorodnych propozycji oraz dorobku

 • programowego, metodycznego i organizacyjnego harcerstwa z zakresie kształcenia

 • kadry instruktorskiej,

 • kształtowanie poczucia wspólnoty instruktorskiej,

 • promowanie harcerstwa wśród społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form kształceniowych.
 1. Do głównych zadań ChSI należy:

 1. kształcenie kadry instruktorskiej Chorągwi, w szczególności: kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich i opiekunów prób instruktorskich oraz wspieranie jej rozwoju,

 2. kształtowanie polityki kadrowej, określonej w planie rozwoju Chorągwi – we współpracy z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami,

 3. tworzenie i realizowanie planu kształcenia Chorągwi,

 4. wspieranie i współpraca z hufcowymi i miedzyhufcowymi zespołami kadry kształcącej,

 5. opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej dla instruktorów z terenu działania Śląskiej Chorągwi ZHP,

 6. upowszechnianie dobrej praktyki kształceniowej,

 7. tworzenie i opracowywanie materiałów przydatnych w kształceniu i pracy z kadrą,

 8. gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac ChSI,

 9. współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską ZHP.

4. ChSI realizuje swoje zadania w szczególności przez następujące formy: 1. kursy i warsztaty dla komendantów i członków komend hufców,

 2. kursy i warsztaty dla kadry kształcącej hufców,

 3. kursy i warsztaty dla namiestników,

 4. kursy i warsztaty metodyczne,

 5. kursy i warsztaty kadry specjalnościowej,

 6. warsztaty dla członków komisji stopni instruktorskich,

 7. seminaria i konferencje,

 8. kursy i warsztaty kwatermistrzowskie dla kadry komend hufców i placówek wypoczynku,

 9. kursy komendantów placówek wypoczynku Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej,

 10. kursy kierowników wycieczek,

 11. specjalistyczne kursy i warsztaty doskonalące dla drużynowych,

 12. inne formy odpowiadające na bieżące potrzeby Chorągwi.

5. Realizacja kształcenia odbywa się poprzez : • organizacje różnych form szkoleniowych,

 • stałą i systematyczną pracę z szefami hufcowych komisji stopni instruktorskich,

 • systematyczną pracę z szefami hufcowych zespołów kadry kształcącej,

 • współorganizowanie samokształcenia kadry kształcącej,

 • opracowanie materiałów metodyczno-programowych,

 • samokształcenie i doskonalenie członów zespołów instruktorskich Chorągwi Śląskiej,

 • promowanie zdobywania Odznaki Kadry Kształcącej.

6. ChSI może realizować kształcenie, za które odpowiadają zespoły kadry kształcącej hufca, ile przemawiają za tym potrzeby środowiska.

7. ChSI posiada uprawnienia do przyznawania srebrnej odznaki kadry kształcącej instruktorom Śląskiej Chorągwi ZHP. Przyznanie odznaki ogłasza rozkazem Komendant Chorągwi na wniosek Komendanta Szkoły.

8. ChSI prowadzi, w uzgodnieniu z CSI ZHP, kształcenie przewidziane do realizacji przez CSI ZHP.


IV. Organizacja kształcenia


 1. Szkoła posiada odznakę - absolwentkę, którą przyznaje rozkazem Komendant Szkoły.

 2. Każdy uczestnik kursu po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym otrzymuje dyplom ukończenia formy kształceniowej oraz odznakę absolwenta ChSI.

 3. ChSI ZHP korzysta przy kształceniu z dorobku CSI ZHP, organizacji skautowych zrzeszonych w WOSM i WAGGGS oraz szkół wyższych, instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji szkoleniowych i osób mogących wesprzeć działalność merytoryczną Szkoły.

 4. ChSI współpracuje z referatami, zespołami i komisjami programowymi Chorągwi Śląskiej ZHP.V. Zasady działania ChSI

 1. ChSI prowadzi kształcenie na podstawie planu rozwoju Chorągwi i wynikające z niego roczne plany kształcenia Chorągwi.

 2. Wstępne sprawozdanie z realizacji planu kształcenia oraz plan kształcenia Chorągwi na kolejny rok harcerski jest opracowywany przez Komendę ChSI i przedstawiany Komendzie Chorągwi jako projekt uchwały. Pełne sprawozdanie, uwzględniające kształcenie prowadzone podczas Harcerskiej Akcji Letniej, przedstawiane jest Komendzie Chorągwi we wrześniu każdego roku kalendarzowego.

 3. ChSI prowadzi dokumentację określoną w instrukcji Kształcenie kadry w ZHP.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Decyzję w sprawie zmiany Konstytucji ChSI podejmuje Komenda Chorągwi w formie uchwały.

 2. Każdorazowa zmiana Konstytucji ChSI podlega zatwierdzeniu przez Naczelnika ZHP.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość