Strona główna

Najsilniejszy ze starożytnych bogów – Herakles Cele lekcji


Pobieranie 17.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.45 Kb.

Najsilniejszy ze starożytnych bogów – Herakles

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń:

 • zna zasady rozwiązywania testów,

 • zna treść mitu.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • interpretować różne teksty literackie,

 • płynnie czytać wskazany tekst,

 • porównywać różne znaki kultury,

 • zwięźle odpowiadać na zadane pytania,

 • swobodnie posługiwać się różnymi formami gramatycznymi i składniowymi.

2. Metoda i forma pracy


Burza mózgów, rozmowa, praca z różnymi tekstami kultury, test sprawdzający znajomość lektury.

3. Środki dydaktyczne


Podręcznik do kształcenia literackiego, test przygotowany przez nauczyciela.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Uczniowie mieli za zadanie przeczytać bardzo dokładnie fragment Mitów greckich zatytułowany Czyny Heraklesa [Podręcznik: K. Grajewska, E. Wower, Oglądam świat. Język polski 5. Podręcznik do kształcenia literackiego, Wydawnictwo Arka, Poznań 2000, s. 206-207.].
Nauczyciel sprawdza znajomość tekstu i rozdaje uczniom przygotowane przez siebie testy (
karta pracy ucznia – test sprawdzający).

b) Faza realizacyjna


Uczniowie rozwiązują samodzielnie testy, po skończonej pracy oddają nauczycielowi. Następnie prowadzący wyjaśnia uczniom, iż w starożytności dominowały dwie kultury: grecka i rzymska. W związku z tym funkcjonują dwie wersje mitologii, stąd grecki Herakles w mitach rzymskich określany był mianem Herkulesa.

Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z fragmentem komiksu filmowego zatytułowanego Herkules oraz z fragmentem noweli pod takim samym tytułem opartej na filmie animowanym. Po projekcji prosi o wskazanie różnic, jakie występują między greckim ujęciem mitu o Heraklesie, a rzymskim odpowiednikiem tej historii. Potem w formie burzy mózgów uczniowie ustalają cechy charakterystyczne komiksu.


c) Faza podsumowująca


Na zakończenie nauczyciel prowadzi rozmowę na temat, czy świat mitów greckich może być atrakcyjny dla współczesnego człowieka.

5. Bibliografia


 1. K. Grajewska, E. Wower, Oglądam świat. Język polski 5. Podręcznik do kształcenia literackiego, Wydawnictwo Arka, Poznań 2000.


6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Test sprawdzający

Poniżej znajduje się zestaw poleceń. W pytaniach, w których podane są odpowiedzi typu a, b, c, zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź. W pytaniach otwartych (czyli takich, w których pozostawiono puste pola) w wykropkowane miejsca wpisz poprawną odpowiedź.
 1. Jak nazywało się miasto, w którym rządził król Elektrion?

  1. Teby

  2. Mykeny

  3. Ateny
 1. Jakim był królem? Napisz co najmniej 5 określeń w postaci przymiotników.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
 1. Jak miała na imię córka Elektriona?

  1. Hera

  2. Elektra

  3. Alkmena
 1. W jakich okolicznościach zginął król? Opisz zdarzenie w maksymalnie 3 zdaniach.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
 1. Kto rządził w Tebach, do których udał się Amfitrion?

  1. Zeus

  2. Kreon

  3. Posejdon
 1. Kim była Hera i dlaczego chciała zabić Heraklesa? Wyjaśnienie nie powinno być dłuższe niż 5 zdań.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


 1. Jaką przyszłość przepowiedział Heraklesowi niewidomy Tejrezjasz? Odpowiedz jednym zdaniem wielokrotnie złożonym.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


b) Zadanie domowe


Jak rozumiesz wyrażenie „zrządzenie losu”? W jakiej sytuacji zostało użyte w Czynach Heraklesa, kto je wypowiedział? Znajdź właściwy fragment w tekście.

7. Czas trwania lekcji


2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość