Strona główna

Nasi zdolni I utalentowani uczniowie”


Pobieranie 46.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.11 Kb.
NASI ZDOLNI I UTALENTOWANI UCZNIOWIE”

„Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.“ – MEN, 2010/2011 „Rok Odkrywania Talentów“.

Udział w konkursach to skuteczna zachęta dla uczniów do lepszej pracy związanej z nauką szkolną.

Jednym z zadań Szkolnego Programu Wychowania jest „Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz zagospodarowanie czasu wolnego”. Realizujemy je poprzez przygotowania uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych, apelach i uroczystościach szkolnych.

Z bardzo bogatej listy ofert konkursowych, zawodów i przeglądów na przestrzeni kilkunastu lat, wybraliśmy te, które odbyły się w ostatnich czterech latach .

KONKURSY ARTYSTYCZNE

Twórczość w rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym pełni bardzo ważną rolę. To „właśnie twórczość jest najlepszym przystosowaniem człowieka do życia” (Doroszewska J. Pedagogika specjalna, t. I, Ossolineum, Wrocław 1981). Powinna ona stanowić podstawę rewalidacji, ponieważ jest sposobem na wyrażanie siebie, a także drogą do zdobywania poczucia sprawności i osiągania sukcesów.

Od wielu lat uczestniczymy w cyklicznym Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez ZS nr 14, przy współpracy MDK pt. „Witraż Bożonarodzeniowy”. Wielokrotnie udało się naszym uczniom zdobywać nagrody i wyróżnienia. W XI edycji tego konkursu zdobyliśmy – I miejsce i dwa wyróżnienia za prace wykonane pod kierunkiem nauczyciela plastyki i techniki pani Aliny Arciszewskiej - Binnebesel.

Cyklicznie współpracujemy z Zespołem Szkół Nr 34, biorąc udział we wszystkich edycjach konkursu plastycznego „Wśród Czerniewickich Sosen”. W podsumowaniu X już edycji konkursu uczennica kl. I gimnazjum za pracę wykonaną pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zdobyła III miejsce.

Uczniowie pod opieką nauczycieli pani Doroty Czapli, pani Bożeny Ostrowskiej, pana Macieja Pasternak i pani Aliny Machali brali czynny udział w Artystycznych Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych ASON, organizowanych przez MDK. Ponadto przekazaliśmy prace uczniów pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel i Katarzyny Wysockiej na konkurs plastyczny „Pocztówka z Torunia”, będący integralną częścią tych spotkań.

Bardzo ciekawą formę konkursową, niestety jednorazowo, zaproponowała nam Fabryka Idei w Warszawie. Na konkursie „Pokochaj tradycję ! Pomaluj wielką świąteczną pisankę” zdobyliśmy I wyróżnienie za wykonanie pisanki pod kierunkiem pani Barbary Rolewskiej i pani Katarzyny Wysockiej.

W konkursie plastycznym organizowanym przez SP Nr 11 „Mniej odpadów – czyste środowisko” uczniowie pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zdobyli I miejsce i 2 wyróżnienia. W konkursie na plakat o tematyce ekologicznej „Ochrona lasów deszczowych” w ramach Regionalnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej w Chełmży zajęliśmy III miejsce. Do konkursu uczniów przygotowała pani Katarzyna Wysocka. W konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska „Architektura z surowców wtórnych, czyli ekosztuka z UE” zajęliśmy I miejsce za pracę wykonaną pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel.

Państwowa Inspekcja Sanitarna i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy od kilkunastu lat zapraszają szkoły do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Jesień w lesie grzyby niesie”. Dwie prace naszych uczniów wykonane pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zdobyły wyróżnienia, które wraz z nagrodami książkowymi wręczyła na forum naszej szkoły przedstawicielka organizatorów.

Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Katolickie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman od 2011 roku organizuje cykliczny, wojewódzki konkurs plastyczny o charakterze patriotycznym. Pierwsza edycja pt. „Słynne bitwy”, druga pt. „Zamki, dworki, rezydencje województwa kujawsko – pomorskiego” przyniosły dwa wyróżnienia dla jednego ucznia gimnazjum. Prace powstały pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel.

Niejednokrotnie jesteśmy zapraszani do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez inne szkoły specjalne, kierowanych wyłącznie do szkół dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi w 2008 roku zorganizował Plastyczny Konkurs Międzyszkolny pt. „Moje Aniołowo”, w którym wzięło udział 150 uczniów ze szkół specjalnych województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Dwie uczennice za prace wykonane pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zostały uhonorowane specjalnym wyróżnieniem jury.

Konkurs integracyjny – plastyczno – ekologiczny „Marzeń nam nikt nie odbierze – jak cudowny jest ten świat” zorganizował SOSW w Toruniu. I tym razem prace wykonane pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zdobyły dwa III miejsca i trzy wyróżnienia. Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 33 w Bydgoszczy ogłosiła Wojewódzki konkurs plastyczny "Witaj Św. Mikołaju". Dwoje uczniów za wykonane prace plastyczne pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel zdobyło wyróżnienia.

Zespół Szkół Nr 16 w Toruniu cyklicznie zaprasza nas do udziału w konkursie

plastycznym „Trofeum leśne”. W X edycji tego konkursu zdobyliśmy III miejsce i wyróżnienie za prace wykonane pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej - Binnebesel.

Do udziału w konkursach zaprasza nas też Zespół Szkół Nr 28 w Toruniu. Braliśmy udział w konkursie plastycznym „Wielkanoc na płótnie malowana”. Spośród prac w kategorii gimnazjum, sześć zostało zauważonych i nagrodzonych. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą też udział w cyklicznym Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Maska karnawałowa”. Pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel powstały piękne maski z masy papierowej, a laureaci zdobyli wiele ciekawych nagród.

Korzystamy także z wielu propozycji konkursowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Toruniu. Braliśmy udział w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza Palma i Jajko Wielkanocne”. Uczeń czwartej klasy wykonał pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel jajko wielkanocne i otrzymał jedną z kilku nagród głównych. Podobnie uczennica szkoły podstawowej zdobyła wyróżnienie w konkursie ”Eko-kartka świąteczna”.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu zorganizował po raz pierwszy w marcu 2009 roku Wojewódzki Konkurs dla Uczniów Szkół Specjalnych pt. „Bądź wzorem dla innych”. Odtąd cyklicznie bierzemy w nim udział, natomiast w marcu 2013 roku będziemy jego organizatorami.

Nasi uczniowie działający w szkolnym kole teatralnym „Pod górkę” wraz z opiekunkami panią Moniką Sulecką i panią Katarzyną Wysocką dwukrotnie wzięli udział w Przeglądzie Form Teatralnych ( montaż słowno – muzyczny) w Chełmży pt. „Teatr z Łyżki” i „Wiosenne igraszki”. Zdobyte nagrody i uznanie publiczności bardzo zmobilizowało naszych młodych artystów do dalszej pracy.

Nasi młodsi uczniowie z klas I – III również bardzo chętnie biorą udział w zabawach

wokalno – tanecznych. Grupy uczniów przygotowywane przez pana Macieja Pasternaka zdobywały nagrody i wyróżnienia m. in. w „Wojewódzkim Przeglądzie Zwyczajów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych” oraz w „Wojewódzkim Przeglądzie Obrzędów i Zwyczajów Ludowych” organizowanych przez SP Nr 3 w Toruniu. Zdobyliśmy również uznanie w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Piosenki Bożonarodzeniowej organizowanym w SP Nr 14 w Toruniu.

Przygotowanie grupy dziewcząt z zespołu „Rozśpiewane Nastolatki” do udziału w przeglądach, konkursach czy festiwalach wymaga ogromnego nakładu pracy i serca. Udaje się to od kilku lat nauczycielce muzyki i logopedzie pani Justynie Kosteckiej. To pod jej czujnym okiem i wokalnym wsparciem dziewczęta odnoszą wiele sukcesów. Nasze najzdolniejsze uczennice wzięły udział w kilku Wojewódzkich Konkursach Piosenki w Grudziądzu i Festiwalach Piosenki „Z głębi serc naszych” w Golubiu - Dobrzyniu. Wiele razy zdobywały laury i miejsca na podium w kategorii indywidualnej i zespołowej.
KONKURSY DYDAKTYCZNE

Praca z uczniami z upośledzeniem umysłowym to również sukcesy na polu dydaktycznym. Chętnie bierzemy udział w zawodach i konkursach organizowanych przez placówki szkolnictwa specjalnego. W kalendarz roku szkolnego na stałe wpisał się cyklicznie organizowany przez chełmżyński Zespół Szkół Specjalnych Regionalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Żywioły w przyrodzie”. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Ewy Eski i pani Doroty Czapli zdobywali miejsca w pierwszej trójce.

Gimnazjalistów do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W czasach Kazimierza Wielkiego” I i II edycji przygotowała Marzena Pakalska – Królewicz. Konkursy były organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego. Ideą konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwijania wiedzy historycznej o Polsce w czasach króla Kazimierza Wielkiego, znajomości tradycji historycznych i ideałów rycerskich okresu średniowiecza oraz zdrowa rywalizacja między uczniami z regionu.

Z Międzyszkolnego Konkursu Logopedycznnego logopeda pani Joanna Rzymyszkiewicz zawsze wraca zwycięsko ze swoimi uczniami. Konkurs pt. „Zabawy językowe” organizuje cyklicznie ( 4 edycje ) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. Celem konkursów jest aktywizacja dzieci mających trudności logopedyczne, okazja do prezentowania umiejętności plastycznych i językowych oraz do ich publicznego prezentowania, wzajemnej rywalizacji i integracji. Konkursy składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap to konkurs plastyczny „Śmieszne minki”, drugi to „Zabawy językowe” – rozwiązywanie zadań gramatyczno – językowych, ćwiczenia oddechowe i zagadki słuchowe.

W cyklicznie organizowanym przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu „Przeglądzie ekologicznym „Świat może być lepszy” uczniowie pod kierunkiem Katarzyny Siudy zdobyli dwukrotnie I i III miejsce.

Uczniowie przygotowywani przez pana Piotra Szcześniewskiego z dużym powodzeniem biorą udział w turnieju warcabowym pt. Warcabowe Mistrzostwa Torunia Szkół Specjalnych „Złota Jesień”. Do tej pory odbyło się 10 edycji Mistrzostw warcabowych organizowanych wspólnie przez szkoły specjalne z Torunia oraz Towarzystwo Sportowe „Opatrunki”. Tradycyjnie w turnieju uczestniczą uczniowie toruńskich szkół specjalnych /SOSW, ZS Nr 6 i ZS Nr 26/ oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z Torunia. Organizatorzy dokładają starań, aby wszystkim zawodnikom dać możliwość odniesienia sukcesu nie tylko poprzez udział w turnieju, ale też poprzez odniesienie zwycięstwa w grze bezpośredniej z przeciwnikiem. W ostatniej edycji mistrzostw uczeń naszej szkoły zdobył III miejsce w kategorii indywidualnej. W zawodach brało udział 8 drużyn, każda drużyna składała się z 3 zawodników. Nasi zawodnicy okazali się najlepsi, nie przegrali żadnej partii zajmując I miejsce.

Dużym powodzeniem cieszą sie konkursy informatyczne. Nauczyciele informatyki i zajęć Usprawniania Wspomaganego Komputerowo pani Anna Gużyńska i pan Piotr Szcześniewski, przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów. Uczniowie gimnazjum brali udział w dwóch olimpiadach zorganizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy. I w pierwszej i w trzeciej edycji Wojewódzkiej Olimpiady Informatycznej zdobyli II miejsce oraz wyróżnienie. Szkoła w Brodnicy zaprasza nas również do udziału w konkursach na prezentacje multimedialne. W ostatnich dwóch edycjach pt.: „Ekologiczna szkoła”, „Warszawa – Stolica Polski” uczniowie przygotowali prezentacje pod kierunkiem pani Anny Gużyńskiej i pana Piotra Szcześniewskiego za co zdobyli zaszczytne I i II miejsce.

Od 2004 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Wojewódzkim Konkursie z Informatyki - „Mistrz Grafiki Komputerowej” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu. Corocznie zdobywają wysokie miejsca oraz wyróżnienia. W ostatniej edycji konkursu o nazwie „Zasady fair play w życiu i sporcie” nasi uczniowie otrzymali tytuły „Mistrza Grafiki Komputerowej” oraz wyróżnienia.
KONKURSY I ROZGRYWKI SPORTOWE

Sport jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych aktywności ludzkich wpływających na postawę człowieka – zwłaszcza młodego. Jego regularne uprawianie przyczynia się nie tylko do podniesienia stanu zdrowia, sprawności i wydolności fizycznej czy poprawy samopoczucia, ale przede wszystkim kształtuje młode charaktery ucząc wytrwałości, systematyczności, konsekwencji, poświęcenia, siły woli, współżycia w grupie, szlachetności, umiejętności znoszenia porażek itp.

Cyklicznie uczestniczymy wraz z naszymi niepełnosprawnymi uczniami w zawodach i turniejach organizowanych przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu. Podczas Dni Aktywności Ruchowej uczniowie z niepełnosprawnością ruchową przygotowywani przez panią Mirosławę Dziekońską i panią Renatę Łyczak wykonują zadania ruchowe, które stanowią maksimum ich możliwości. Wszyscy uczestnicy za wysiłek włożony w pokonywanie swoich słabości otrzymują medale, jednak największą nagrodą dla nich jest zawsze sam udział w zawodach.

Na stałe w kalendarz imprez sportowych wpisał się Integracyjny Turniej Siłowy – Trójbój siłowy organizowany przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu. Do startu w tych zawodach uczniowie przygotowują się w szkolnej siłowni pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego pani Mirosławy Dziekońskiej, pani Renaty Łyczak i pana Piotra Jettki. Nasi atleci zawsze wracają z tych zawodów z medalami.

Jak w każdym, tak i w III Integracyjnym Turnieju Darta organizowanym rokrocznie przez ZS Nr 26, nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony. Ich rzuty były precyzyjne i celne, co zaowocowało zdobyciem 4 złotych i 1 srebrnego medalu, a w ogólnej klasyfikacji jeden z uczniów wywalczył III miejsce.

Raz w roku uczniowie ZET rywalizują podczas Radziejowskich Mityngów Biegowych. Każdy wyjazd na te zawody owocuje kompletem medali.

W zawodach pływackich, organizowanych przez ZS Nr 26 nasi uczniowie startują dopiero od trzech lat. Z każdym kolejnym startem przybywa nam medali, także tych z najcenniejszego kruszcu.

Wielką radość nam wszystkim sprawiają powroty uczniów z Wielgiego. Już po raz czwarty wzięliśmy udział w Regionalnych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego „JESIEŃ 2012”. Zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i w sztafecie 4x400 nasi zawodnicy zajmowali miejsca na podium, co w sumie dało nam drużynowo II miejsce. W ubiegłych latach reprezentacja naszej szkoły wygrywała klasyfikację generalną i przywoziła z zawodów wspaniałe puchary.

Natomiast uczniowie z klas IV – VI i gimnazjum dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim bardzo lubią rywalizować z zaprzyjaźniona placówką SOSW w Toruniu. Dzięki współpracy nauczycieli wychowania fizycznego kilka razy w roku rozgrywane są mecze towarzyskie reprezentacji szkół w różnych grach zespołowych. Z różnym wynikiem ale zawsze z poszanowaniem zasady fair play.

KONKURSY MIĘDZYSZKOLE organizowane przez ZS Nr 6

Od 2002 roku jesteśmy organizatorami Konkursu Pieśni Religijnej „Śpiewam Tobie Panie”. Nad organizacją, przebiegiem i poszukiwaniem sponsorów czuwają panie Danuta Gałązka i Alina Machala. Konkurs ten jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym bardzo ważnym wydarzeniem, daje wykonawcom poczucie sukcesu, własnej wartościsi stwarza możliwość spotkania z rówieśnikami z innych szkół. Prezentacje wokalne uczestników odbywają się, dzięki życzliwości i gościnności proboszcza Jana Ropla, w kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Niesiołowskiego,

Każdego roku w konkursie bierze udział kilkudziesięciu uczestników ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z Łążyna, Golubia-Dobrzynia, Dębowej Łąki, Chełmna, Chełmży, Grudziądza, Wielgiego i Torunia.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują upominki i dyplomy. Patronat prasowy nad Konkursem powierzamy toruńskim „Nowościom”, relacje konkursowe publikowane są każdorazowo na łamach tego czasopisma wraz z dokumentacją fotograficzną. W X Jubileuszowej edycji Honorowy Patronat nad Konkursem Pieśni Religijnej objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Jego Ekscelencja ks. bp dr Andrzej Wojciech Suski.

Jak co roku w październiku, w ramach toruńskiej Kampanii „Październik – miesiącem wolnym od uzależnień”, uczniowie szkół specjalnych z Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych biorą udział w turnieju „Sprawni i zdrowi”. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, który od lat patronuje imprezie i jest fundatorem cennych nagród, pamiątkowych statuetek oraz słodyczy dla wszystkich uczestników imprezy. Oprócz konkurencji sportowych odbywają się konkursy na plakat o tematyce związanej z głównym hasłem Kampanii. Osiem edycji tego turnieju ( I, II, III, IV, V, VI, X, XI ) spośród jedenastu zorganizowali w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego pani Mirosława Dziekońska, pani Renata Łyczak, pani Hanna Wesołowska i pan Piotr Jettka. W ostatnim XI Turniej Szkół Specjalnych „Sprawni i zdrowi’ w sportowej rywalizacji zmierzyli się zawodnicy z Zespołu Szkół Nr 26, SOSW, Warsztatów Terapii Zajęciowej ARKADIA oraz gospodarze – Zespół Szkół Nr 6 . Po trudach rywalizacji zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Nr 6.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Spotkanie ze sztuką – inspiracja i interpretacja” zapoczątkowany w 2008 r. przez panią Alinę Arciszewską – Binnebesel, przeznaczony jest dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Torunia i okolic. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei poznawania dziedzictwa kultury europejskiej, a co za tym idzie również narodowej, oraz zachęcenie nauczycieli do aktywnego kształtowania upodobań artystycznych a także dobrego smaku. Miał on do tej pory cztery edycje, a każda z nich inny podtytuł: „Oblicza świętych patronów” 2008, „Świat aniołów” 2009, „Taki pejzaż” 2010, „Szkoła 100 lat temu” 2012. W poszczególnych edycjach brało udział około 10 szkół województwa toruńskiego, nadsyłając każdorazowo około 150 prac. Do obrad jury zapraszano: artystę plastyka dr UMK Joannę Frydrychowicz, ksiądza Mikołaja Hajduczenia proboszcza cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja oraz dr UMK Joannę Strzelecką. W poszczególnych edycjach brały udział szkoły ogólnodostępne z Torunia, z Łubianki, Radomna, Wybcza, Ryńska, szkoły terapeutycznej, szkoły specjalnej z Brodnicy oraz uczniowie naszej placówki.

Trzy edycje turnieju rysunkowego „Przechwałki plastyczne” nauczycielka plastyki pani Alina Arciszewska – Binnebesel zorganizowała dla uczniów szkół specjalnych. Wspólnie z naszymi uczniami rysowali uczniowie ze SOSW w Toruniu i w Bydgoszczy, z Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grudziądzu. Czwarta edycja to turniej integracyjny. Dzieci i młodzież ze szkół ogólnodostępnych i placówek kształcenia specjalnego wspólnie rysowali przygotowane kompozycje martwej natury. Atmosfera panująca wśród młodych artystów była wspaniała, zachęcała do swobodnej ekspresji. W nagrodę za udział i powstałe przepiękne prace plastyczne wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

W związku z przygotowaniami do nadania imienia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Zespołowi Szkół nr 6 w Toruniu, pani Alina Arciszewska – Binnebesel we wrześniu 2010 r. opracowała konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół diecezji toruńskiej, pt.: „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży heroicznej postawy księdza Frelichowskiego, a także zachęcanie ich do stawiania sobie błogosławionego za wzór do naśladowania, jak tównież zachęcanie uczniów do korzystania z pozytywnych wzorców. A zadaniem dla uczestników jest przedstawienie życia błogosławionego tylko w tonacji czarno – białej, co stanowiło duże wyzwanie. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz bardzo ciekawymi pracami konkursowi nadano charakter cykliczny. Odbyły się już trzy edycje konkursu gromadząc każdorazowo ok. 100 prac uczniów z 10 - 11 szkół.

Pan Piotr Szcześniewski i pani Anna Jurak wraz z Towarzystwem Sportowym „Opatrunki” organizują coroczny turniej dla Szkół Specjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Liga Warcabowa. W tym roku Liga Warcabowa „Wiosna 2013” odbędzie się w marcu 2013 r. Zapraszając uczniów szkół specjalnych na zawody warcabowe mamy na celu rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej gry w warcaby, która daje satysfakcję zarówno z odniesionych sukcesów jak i z samej gry, uczy sportowej rywalizacji, wyzwala postawy poszanowania przeciwnika i koleżeńskości oraz integruje uczniów. W turnieju bierze udział 10 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego, a kwalifikacja drużyn odbywa się na podstawie opracowanego wcześniej regulaminu.

Na terenach sportowo-rekreacyjnych Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu odbył się I Mityng Lekkoatletyczny "Barwy sprawności". Zawody przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego pani Mirosława Dziekońska, pani Renata Łyczak i pan Piotr Jettka we współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia .W zawodach wzięło udział 6 drużyn. W programie zawodów znalazły się następujące konkurencje: bieg na 60 m i 300 m, trójskok obunóż, rzut piłką lekarską, tor przeszkód oraz bieg sztafetowy 4x150 m.


KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

W ramach realizacji projektów edukacyjnych organizujemy konkursy wewnątrzszkolne Projekt „Trzymaj formę” koordynuje pani Agata Jankowska. W ramach jego realizacji odbywają sie konkursy plastyczne „Październik miesiącem wolnym od uzależnień”, „Dbam o swoje zdrowie”, „Mój zdrowy dzienny jadłospis”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Organizowano również tematyczne konkursy wiedzy dotyczące zdrowia, wiedzy o uzależnieniach, szkodliwego wpływu soli na organizm człowieka oraz konkurs na najładniejszy wiersz o mleku. Za przeprowadzenie poszczególnych konkursów odpowiedzialne były panie Agata Jankowska, Jadwiga Wątroba, Beata Glazińska, Bożena Ostrowska i Joanna Mruk. Uczniowie którzy zajmowali I, II, III miejsce oraz wyróżnienia otrzymywali dyplomy i nagrody, a wszyscy biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy i drobne nagrody pocieszenia.

Panie Małgorzata Popławska i Mirosława Strutyńska w ostatnich dwóch latach szkolnych opracowały i realizowały projekty edukacyjne „Fryderyk Chopin – kompozytor nam najbliższy”, „Gotyk na dotyk i nie tylko”. W ramach projektów odbywały się konkursy plastyczne „Zabytki Torunia”. Prace uczniowie wykonywali pod kierunkiem pani Aliny Arciszewskiej – Binnebesel. Konkurs wiedzy o Toruniu i jego zabytkach przeprowadzony przez panie Małgorzatę Popławską, Mirosławę Strutyńską i Marzennę Pakalską - Królewicz.

W ramach działań związanych z nadaniem imienia szkole realizowaliśmy Projekt edukacyjny „Ku wartościom”. W szkole przeprowadzono konkurs plastyczny „Katedra Chełmżyńska” przeznaczony dla naszych najmłodszych uczniów, konkurs literacki – „Opowiadanie na temat księdza S. W. Frelichowskiego” oraz test wiedzy o Patronie.

Rok 2012 to „Rok Janusza Korczaka”. W ramach obchodów odbywał się konkurs plastyczny na ilustracje do książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” i konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka pod kierunkiem pani Bożeny Ostrowskiej, pani Agaty Jankowskiej i pani Joanny Mruk.

W świetlicy szkolnej pod czujnym okiem pań wychowawczyń Iwony Lisieckiej, Janiny Ulaszewskiej - Zielińskiej, pani Joanny Mruk, Agaty Jankowskiej i Agnieszki Machałowskiej, Grażyny Budzyń uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych. Prace wykonane podczas zajęć świetlicowych zdobią potem ściany świetlicy i szkolne korytarze. Cyklicznie organizowane są konkursy na ozdobę choinkową, ozdobę lub kartkę wielkanocną, na „Kartkę świąteczną”. Wychowawczynie świetlicy pamiętają również o uroczystościach rodzinnych - powstają piękne prace konkursowe dla mam, babć, dziadków i dla pań z okazji Dnia Mamy, Babci, Dziadka czy Dnia Kobiet.

Nauczyciele klas młodszych I – III pani Anna Lemparty i pani Anna Wiśniewska w ramach realizacji programów naprawczych organizują wiele konkursów dla swoich uczniów.

W konkursach na „Najładniejszy zeszyt” uczniowie mogą pochwalić sie swoimi zeszytami, a najładniej prowadzony i najstaranniejszy zdobywa nagrodę. Uczniowie lubią występować i popisywać sie przed publicznością, dlatego bardzo chętnie biorą udział w cyklicznie odbywających się recytacjach wierszy „Wierszykarnia” organizowanym przez panią Annę Lemparty.

Pani Mariola Kudzewicz corocznie przygotowuje dla uczniów klas I – III potyczki, na których zacięta rywalizacja przeradza się w naukę i zabawę. Uczniowie podzieleni są dwa rywalizujące ze sobą zespoły. Podczas zajęć na przemian wykonują zadania matematyczne, z zakresu czytania, pisania, usprawniania technik szkolnych, które przeplatane są konkurencjami sportowymi.

Również uczniowie II i III etapu edukacyjnego biorą udział w potyczkach, które stanowią jedną z form realizacji programów naprawczych. Uczniowie gimnazjum brali m. in. udział w potyczkach matematycznych zorganizowanych przez panią Małgorzatę Popławską, Danutę Jasińską, Barbarę Rolewską i Annę Zduńską.

W potyczkach humanistycznych uczniowie mogli pochwalić się znajomością historii, Wiedzy o Społeczeństwie oraz ortografii. Potyczki organizowały panie Mirosława Strutyńska, Joanna Rzymyszkiewicz, Mariola Kudzewicz.

Nauczycielki języka niemieckiego, pani Karolina Tepper – Gutsche i pani Katarzyna Hoffmann, przeprowadziły konkurs wiedzy o Niemczech i konkurs plastyczny –kartka świąteczna z życzeniami po niemiecku.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów organizują klasowe konkursy matematyczne, polonistyczne, informatyczne. Zorganizowano m. in. konkurs kaligraficzny, konkurs polonistyczny na najciekawsze sprawozdanie z wycieczki, na najpiękniejsze życzenia świąteczne, list do Mikołaja. Pani Monika Sulecka i Katarzyna Wysocka przeprowadziły międzyklasowy konkurs wiedzy na temat „Życia i nauczania Jana Pawła II”. Pani Anna Gużyńska zorganizowała i przeprowadziła I Szkolną Międzyprzedmiotową Olimpiadę „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki”. Drużyny złożone z uczniów  klas gimnazjalnych odpowiadały na pytania dotyczące tematyki poszczególnych przedmiotów szkolnych korzystając z przeglądarek internetowych.

W życiu naszej szkoły bardzo ważne miejsce zajmuje sport. Dzieci i młodzież chętnie włączają się do sportowej rywalizacji w różnych dyscyplinach. Na lekcjach wychowania fizycznego odbywają się międzyklasowe rozgrywki w piłkce nożnej, unihokeja, ringo, dwa ognie, czy palanta.

Rokrocznie w czerwcu świętujemy Dzień Sportu. W tym dniu odbywają się zawody lekkoatletyczne, rozgrywki międzyklasowe, a dla najmłodszych festyn rekreacyjny.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogli wziąć udział w zawodach siłowania na rękę czyli Armwreslingu. Uczniowie walczyli w kilku kategoriach podzieleni ze względu na wiek i płeć. Walki były zacięte, ale dominował duch sportowej rywalizacji. Natomiast Mistrzostwa Szkoły w unihokeju przeznaczone były dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Każda klasa wytypowała swoją reprezentację składającą się z 5 – ciu zawodników. Uczniowie rywalizowali systemem „każdy z każdym”. Poszczególne mecze odbywały się w gorącej atmosferze przy gromkim aplauzie kibiców.Uczniowie ZET od dwóch lat uczestniczą w zawodach pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, podczas których mogą zaprezentować swoją sprawność pokonując różnorodne przeszkody.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość