Strona główna

Nasz znak: bm. 271-2/15 Tarnów, dnia 07. 2015 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania


Pobieranie 12.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.8 Kb.

Nasz znak: BM.271-2/15


Tarnów, dnia 7.07.2015 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na dostawę żywności do Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie ul. Św. Anny 1
od września 2015 r. do grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności do Bursy Międzyszkolnej
w Tarnowie od września 2015 r. do grudnia 2015 r.

Oferty zostały ocenione zgodnie z wymaganiami SIWZ i wg przyjętego kryterium


oceny ofert:

 • cena oferty [w zł] – 100%

W postępowaniu do Zadania Nr 1 Mleko i produkty mleczarskie – wpłynęły 2 oferty:
 1. Mlektar, 33 – 100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 46, punkty 100

 2. „FRUKT” Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, punkty 92,88.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Mlektar, ul. J. Dąbrowskiego 46,


33 – 100 Tarnów.

W postępowaniu do Zadania Nr 3 Pieczywo świeże – wpłynęły 3 oferty.
 1. „ANKA” A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75 B, 33-190 Ciężkowice, punkty 100.

 2. Piekarnia „Krystyna”, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów, punkty 98,73

 3. Piekarnia Tyrka, ul. Klikowska 84, 33-100 Tarnów, punkty 68,34.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „ANKA” A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75 B, 33-190 Ciężkowice.


W postępowaniu do Zadania Nr 4 Wyroby ciastkarskie i ciasta – wpłynęły 3 oferty.


 1. Piekarnia „Krystyna”, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów, punkty 100.

 2. „ANKA” A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75 B, 33-190 Ciężkowice, punkty 82,82

 3. Piekarnia Tyrka, ul. Klikowska 84, 33-100 Tarnów, punkty 66,52

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Piekarnia „Krystyna”, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów.

W postępowaniu do Zadania Nr 6 Produkty głęboko mrożone ( warzywa, owoce ) – wpłynęły
2 oferty.


 1. BAPI Barbara Piech, Łękawka 30 A, 33-112 Tarnowiec, punkty 94,13

 2. „WŁO-JAN” Włodzimierz Niedzielski, Janusz Niezgoda spółka jawna 33-103 Tarnów,
  ul. Wiśniowa 21, punkty 100.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „WŁO-JAN” Włodzimierz Niedzielski, Janusz Niezgoda spółka jawna 33-103 Tarnów.


W postępowaniu do Zadania Nr 9 Drób i podroby – wpłynęły 2 oferty.

 1. DROB-TAR Sp. z o.o., Nowe Żukowice 50 b, 33-151 Nowa Jastrząbka, punkty 100

 2. SZUBRYT, Zbigniew Szubryt, ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec, punkty 99,90.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez DROB-TAR Sp. z o.o., Nowe Żukowice 50 b, 33-151 Nowa Jastrząbka.

W postępowaniu do Zadania Nr 10 Warzywa i owoce – wpłynęły 3 oferty.


 1. Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów. ul. Hodowlana 5, punkty 100.

 2. „WŁO-JAN” Włodzimierz Niedzielski, Janusz Niezgoda spółka jawna 33-103 Tarnów,
  ul. Wiśniowa 21, punkty 79,01.

 3. „JWD” W. Świerczek i wspólnicy spółka jawna 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 1 c, punkty 90,30.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza,


33-100 Tarnów. ul. Hodowlana 5.

W postępowaniu do Zadania Nr 11 Artykuły ogólnospożywcze – wpłynęły 3 oferty.
 1. „WŁO-JAN” Włodzimierz Niedzielski, Janusz Niezgoda spółka jawna 33-103 Tarnów,
  ul. Wiśniowa 21, punkty 97,64

 2. Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5, punkty 94,76

 3. „FRUKT” Spółka z o.o., ul Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, punkty 100.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „FRUKT” Spółka z o.o., ul Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.


Anna Graniczkowska 7.07.2015 r. Ewa Strojna(podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika zamawiającego)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość