Strona główna

Nauki o polityce


Pobieranie 21.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.45 Kb.
NAUKI O POLITYCE 1. "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy / red. nauk. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010.
  (Media i Polityka ; t. 2)
  (Konteksty Współczesności)
  Sygnatura: 32227
  1 egz.
 1. Aus meinem Leben / August Bebel ; mit einer Einl. von Brigitte Brandt.- Ungekürzte Ausg.- Berlin ; Bonn : Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 1986.
  (Dietz Taschenbuch 16)
  Sygnatura: 3604
  1 egz.
 2. Europejska myśl polityczna wobec globalizacji : tradycja i wyzwania współczesności / pod red. Jacka Sobczaka i Romana Bäckera ; przy współpr. Szymona Ossowskiego.- Łódź : Ibidem, 2005.
  Sygnatura: 11785
  1 egz.
 3. GEOGRAFIA polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka / Stanisław Otok. - Wyd. 9, dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 217, [3] s. : mapy, schem., tab., 3 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 25574 – 25583
  10 egz. 4. Geopolityka / Carlo Jean ; wprowadzenie i rozdz. XI Tomasz Orłowski ; przekł. Tomasz Orłowski, Justyna Pawłowska.- Dodr.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2007.
  Sygnatura: 27198 , 27199 , 27200 , 27201 , 27202 , 27203
  6 egz. 5. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie / Ryszard Zięba.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.
  (Stosunki Międzynarodowe : podręcznik akademicki)
  Sygnatura: 30044 , 30045 , 30046 , 30047
  4 egz.
 6. HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Wyd. 5 rozsz.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 483 s. ; 24 cm
  Sygn. 14893 , 18381 – 18383
  4 egz. 7. HISTORIA doktryn politycznych i prawnych : podręcznik akademicki / Krystyna Chojnicka, Henryk Olszewski. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 2004. - 399, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 15386 – 15389
  4 egz. 8. Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Marcin Król.- Wyd. 2.- Gdańsk : ARCHE, 2001.
  Sygnatura: 14976
  1 egz.
 9. HISTORIA polityczna Polski : 1989 - 2005 / Antoni Dudek. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2007. - 535 s. : fot., mapy, rys., tab. ; 24 cm . - (Arkana Historii)
  Sygn. 25986 – 25989
  4 egz. 10. HISTORIA teorii stosunków międzynarodowych / Andrzej Gałganek.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygnatura: 27934 , 27935 , 27936 , 27937 , 27938 , 27939
  6 egz.

 1. HOMO politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset; tł. z ang. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 559, [1] s. : tab. ; 21 cm + err.
  Sygn. 11088
  1 egz.

 1. Idee i ideologie we współczesnym świecie / [aut. Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  (Wielkie Tematy)
  Sygnatura: 24852 , 24853 , 24854 , 24855 , 24856 , 24857
  6 egz.

 1. Jednostka, państwo, prawo : teorie politycznego zobowiązania / Marta Majorek.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014.
  Sygnatura: 36425
  1 egz.

 1. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych / Krzysztof Izak.- Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2014.
  (Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; 6)
  Sygnatura: 35493 , 35494
  2 egz.
 2. LEKSYKON politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych / red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut; Kazimierz Dziubka [et al.]. - Wyd. 6 dodr.. - Wrocław : Atla 2, 2004. - 566 s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 16248
  1 egz.

 1. Lexikon Politik : hundert Grundbegriffe / hrsg. von Dieter Fuchs und Edeltraud Roller.- Stuttgart : Reclam, 2007.
  Sygnatura: 21071
  1 egz. 2. Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych : od Żywotnego Centrum do epoki Reagana / Marta du Vall.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011.
  (Konteksty Współczesności)
  Sygnatura: 31590
  1 egz. 3. Niemieckie partie polityczne : vademecum : (stan: rok 2007) / Izabela Janicka.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2008.
  Sygnatura: 28034
  1 egz. 4. POLITOLOGIA / Andrew Heywood; tł. z ang. Barbara Maliszewska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - XIV, 554, [2] s. : portr., rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 16194 - 16195 , 19025 – 19028
  6 egz. 5. POLITOLOGIA : przewodnik encyklopedyczny / wyd. Aldona Mikusińska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 240 s. ; 24 cm
  Sygn. 24312
  1 egz. 6. Polskie mity polityczne XIX i XX wieku : kontynuacja / [red. Zyta Kwiecińska] ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.- Wrocław : Wydawnictwo UW, 1996.
  (Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku, ISSN 0208-4090 ; 10)
  Sygnatura: 22835 , 22836 , 22837 , 22838
  4 egz. 7. Pytania współczesnej filozofii polityki / pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007.
  Sygnatura: 20699 , 20700 , 20701 , 20702
  4 egz.
 8. REGLAMENTOWANA rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 - 1990 / Antoni Dudek. - Wyd. 5. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2009. - 511 s. : 2 tab. ; 22 cm . - (Arkana Historii)
  Sygn. 25982 – 25985
  4 egz. 9. Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech / Agnieszka Walecka-Rynduch.- Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010.
  (Konteksty Współczesności)
  Sygnatura: 32229
  1 egz.

 1. Słownik politologii / [wyd. Dorota Dziedzic ; tł. Maciej Kornobis, Piotr Kornobis, Krzysztof Wolański].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 27572
  1 egz. 2. SŁOWNIK polityki / red. Marek Bankowicz; Bożena Bankowicz [et al.]. - Wyd. 3 zaktual. i poszerz.. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1999. - 281, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 10205
  1 egz. 3. Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989 / Rafał Zimny, Paweł Nowak ; przedm. Jerzy Bralczyk ; red. i korekta Lidia Wiśniakowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygnatura: 27981
  1 egz. 4. Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki.- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
  (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2285)
  Sygnatura: 27011 , 27012 , 27013 , 27014 , 27015 , 27016
  6 egz.
 5. STUDIA z teorii polityki. - Wyd. 3 popr. No 1841: Studia z teorii polityki. T. 1 / red. Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 203 s. : rys., tab. ; 24 cm . - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661)
  Sygn. 23191 – 23196
  6 egz. 6. STUDIA z teorii polityki. - Wyd. 2 popr. No 2003: Studia z teorii polityki. T. 2 / red. Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 243 s. : rys., tab. ; 24 cm . - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661)
  Sygn. 23197 – 23202
  6 egz. 7. STUDIA z teorii polityki No 2266: Studia z teorii polityki. T. 3 / red. Andrzej Czajkowski, Leszek Sobkowiak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 210 s. : rys. ; 24 cm . - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661)
  Sygn. 23203 – 23208
  6 egz.
 1. System polityczny Unii Europejskiej / Simon Hix ; przekł. Anna Komasa ; posł. do wyd. polskiego Monika Poboży.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  (Współczesna Europa)
  Sygnatura: 29316 , 29317 , 29318 , 29319
  4 egz.

 1. SYSTEMY polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / red. Marek Barański ; współpr. Elżbieta Pioskowik. - Wyd. 2 rozsz.. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 443 s., [1] k. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż : rys., tab. ; 24 cm + err. . - (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 56)
  Sygn. 15535 – 15538
  4 egz. 2. TEORIE polityki : założenia metodologiczne / Barbara Krauz-Mozer. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 165, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Politologiczna)
  Sygn. 15378 – 15381
  4 egz. 3. Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej / Barbara Stoczewska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013.
  Sygnatura: 35270
  1 egz.

 1. Vom Sonderfall zum Normalfall : eine Einführung in die Außenpolitik der Schweiz / Gerald Schneider.- Zürich : Pro Helvetia, 1998.
  (Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung - Information)
  Sygnatura: 6306
  1 egz. 2. WPROWADZENIE do analizy polityki zagranicznej RP / Ryszard Stemplowski; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006. - XIX, [1], 359 s. ; 24 cm
  Sygn. 21190 – 21199
  10 egz. 3. WPROWADZENIE do analizy polityki zagranicznej RP / Ryszard Stemplowski. - Wyd. 2 rozsz. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 1 / Ryszard Stemplowski; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. - 438, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 21200 – 21201
  2 egz. 4. WPROWADZENIE do analizy polityki zagranicznej RP / Ryszard Stemplowski. - Wyd. 2 rozsz. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 2. Aneksy / Ryszard Stemplowski; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. - 628, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 21202 – 21203
  2 egz. 5. Wprowadzenie do nauk politycznych / Michael G. Roskin [et al.] ; przeł. Hanna Jankowska.- Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001.
  Sygnatura: 14913
  1 egz. 6. WPROWADZENIE do nauki o państwie i polityce / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 520 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23334 – 23343
  10 egz. 7. WPROWADZENIE do polityki / Vernon Van Dyke; tł. z ang. Jacek M. Stokłosa. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2000. - 477, [2] s. : rys. ; 24 cm
  Sygn. 15147 – 15150
  4 egz. 8. Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy rewolucja? / red. nauk. Marta du Vall, Marta Majorek, Agnieszka Walecka-Rynduch.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011.
  (Konteksty Współczesności)
  Sygnatura: 31589
  1 egz.
 9. WSPÓŁCZESNE doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 14 poszerz.. - Kraków : Wolters Kluwer : Zakamycze, 2006. - 545, [1] s. [1] k. tabl. : 1 fot. ; 25 cm
  Sygn. 14914, 16835 – 16837
  4 egz. 10. WSTĘP do badań politologicznych / Andrzej Jan Chodubski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - 220, [2] s. : rys., schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 15116 – 15119
  4 egz. 11. WYBÓR tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / oprac. Janusz Justyński. - Wyd. 2 zm. i uaktual.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. - 363 s. ; 24 cm
  Sygn. 16814 – 16819
  6 egz. 12. Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich / Andrzej Antoszewski.- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
  (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2592)
  Sygnatura: 27023 , 27024 , 27025 , 27026 , 27027 , 27028
  6 egz.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość