Nazwa (firma) I adres zamawiającego: „sanatoria dolnośLĄskie”Pobieranie 62.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.34 Kb.
Sokołowsko 15.10.2010
Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o..,ul. Parkowa 3 Sokołowsko, 58-350 Mieroszów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy „Biały Orzeł” w Sokołowsku oraz opcjonalnie sprawowanie nadzoru autorskiego

  1. Złożono 14 ofert

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena nett

Cena brutto

Projekt

Nazór autorski

Projekt

Nazór autorski

1

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ sp. z o.o.

85-067 Bydgoszcz ul. Jagielońska 12 a

203 000,00

7 000,00

247 660,00

8 540,00

2

SANIMAT s.c. Irena, Wojciech Wącior

57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2

249 000,00

20 000,00

303 780,00

24 400,00

3

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o.

53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5

154 000,00

4 900,00

187 880,00

5 978,00

4

Przedsiębiorstwo Budowlane TiZ Krzysztof Rabenda

59-220 Legnica, ul. M.Rataja 30B

363 800,00

74 900,00

443 836,00

91 378,00

5

Przediębiorstwo Usługowo Produkcyjne UTEX sp. z o.o.

44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27

185 000,00

3 500,00

225 700,00

4 270,00

6

STUDIO ALCHEMIA Roman Kuczek-Orzeł, Usługi Projektowe i Inwestorskie Roman Orzeł

57-320 Polanica Zdr, ul. L.Staffa 39

94 300,00

2 500,00

115 046,00

3 050,00

7

ARCHITEKTON sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 6/8

356 000,00

39 000,00

434 320,00

47 580,00

8

BIMACO Projektowanie Architektoniczno-Budowlane Leszek Idzik

53-207 Wrocław, ul. Śusarska 14a

250 000,00

36 000,00

305 000,00

43 920,00

9

Pracownia Projektowa STUDIO EKA

51-691 Wrocław, ul. Godebskiego 1B

229 000,00

40 000,00

279 380,00

48 800,00

10

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

51-180 Wrocław, ul. Peczyńska 11

158 000,00

18 000,00

192 760,00

21 960,00

11

Biuro Inżynierskie Inwest-ProMul

58-200 Dzierżoniów, ul. Przedmieście 20

233 000,00

34 959,00

284 260,00

42 639,00

12

BRH Zakład B udownictwa - Henryk Bereżecki

53-205 Wrocaw, ul. Tapicerska 26

189 000,00

6 000,00

230 580,00

7 320,00

13

Ekobud Projektowanie sp. z o.o.

54-066 Wrocław, ul. Piwowarska 3

155 000,00

8 000,00

189 100,00

9 760,00

14

Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo inż. Waldemar Mazanik

58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 47/2

158 000,00

12 000,00

192 760,00

  1. 40,00  1. 0ferty oceniono następująco:
Nr oferty

Liczba punktów

Łączna liczba punktów

1

46

46

2

35

35

3

60

60

4

22

22

5

51

51

6

100

100

7

24

24

8

33

33

9

35

35

10

55

55

11

36

36

12

49

49

13

59

59

14

56

56

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6, którą złożyli:
  1. Pan Roman Kuczek-Orzeł prowadzący działalność gospodarczą pn. „STUDIO ALCHEMIA oraz

  2. Pan Roman Orzeł prowadzący działalność gospodarczą pn „Usługi Projektowe i Inwestorskie”

W cenie brutto 118 096,00 zł
Wyboru dokonano na podstawie ceny. Wybrana oferta jest ofertą najtańszą i oceniona została na 100 pkt
3. Liczba odrzuconych ofert: 0
4. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców:

Prezes ZarząduZ up. Beata Siodłak
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy