Strona główna

Nazwa firmy Adres Miasto


Pobieranie 41.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar41.99 Kb.


KLIENCI

Id_klienta


Nazwa_firmy

Adres

MiastoZAMÓWIENIA

Nr_zam


Data_zam

Id_klienta


Wartość_zamPOZYCJE_ZAMÓWIEŃ

Nr_zam

Nr_katalog_towaru


Ilość_zam
TOWARY

Nr_katalog_towaru


Rodzaj_towaru

Nazwa_producenta

Model

Cena_sprzed

Ilość_w_mag

DOSTAWCY

Id_dostawcy

Nazwa_firmy

Adres


Miasto

Kraj


OFERTY_DOSTAWCÓW

Id_dostawcy
Nr_katalog_towaru

Cena
DOSTAWY


Nr_katalog_towaru

Id_dostawcy

Data_zam

Data_przyjęcia

Ilość_zam

PRZYKŁADY ZAPYTAŃ (POLECEŃ) W JĘZYKU SQL

1. Polecenia dostępu do danych z jednej tabeli

1.1 Podać wykaz wszystkich klientów: dla każdego klienta podać jego identyfikator oraz nazwę firmy.Posortować alfabetycznie wg nazw firm.
SELECT Id_klienta, Nazwa_firmy

FROM Klienci

ORDER BY Nazwa_firmy


1.2 Podać pełną informację o wszystkich klientach. Posortować wg rosnących wartości identyfikatora.
SELECT *

FROM Klienci

ORDER BY Id_klienta
1.3 Podać wykaz wszystkich dostawców. Dla każdego dostawcy podać nazwę firmy, miasto i kraj. Posortować alfabetycznie według krajów, a w ramach kraju - wg miast.
SELECT Nazwa_firmy, Miasto, Kraj

FROM Dostawcy

ORDER BY Kraj, Miasto


1.4 Podać alfabetyczny wykaz krajów i miast, w których mieszczą się firmy dostawców.
SELECT DISTINCT Miasto, Kraj

FROM DostawcyORDER BY Kraj, Miasto


1.5 Podać wykaz dostawców z Austrii. Dla każdego dostawcy podać nazwę firmy i miasto, w którym mieści się firma.
SELECT Nazwa_firmy, Miasto

FROM Dostawcy

WHERE Kraj = 'Austria'

1.6 Podać wykaz zamówień złożonych przez klienta o identyfikatorze 112. Dla każdego zamówienia podać numer zamówienia, datę i wartość zamówienia. Zamówienia wypisać w kolejności dat, od najnowszego do najdawniejszego.
SELECT Nr_zam, Data_zam, Wartość_zam

FROM Zamówienie

WHERE Id_klienta = 112

ORDER BY Data_zam DESC
1.7 Podać wykaz wszystkich modeli namiotów. Dla każdego modelu podać numer katalogowy, nazwę producenta i oznaczenie modelu. Posortować alfabetycznie według nazw producentów; namioty od tego samego producenta wymienić w dowolnej kolejności.
SELECT Nr_katalog_towaru, Nazwa_producenta, Model

FROM Towary

WHERE Rodzaj_towaru = 'Namiot'

ORDER BY Nazwa_producenta


1.8 Podać wykaz zamówień o wartości przekraczającej 20 000 złotych. Dla każdego takiego zamówienia podać jego numer, identyfikator klienta i wartość zamówienia. Ułożyć wykaz w kolejności malejących wartości zamówień.
SELECT Nr_zam, Id_klienta, Wartość_zam

FROM Zamówienia

WHERE Wartość_zam > 20000

ORDER BY Wartość_zam DESC


1.9 Podać wykaz dostawców zagranicznych. Dla każdego dostawcy podać nazwę firmy, miasto i kraj. Posortować alfabetycznie według krajów, w ramach kraju wg miast.
SELECT Nazwa_firmy, Miasto, Kraj

FROM Dostawcy

WHERE Kraj <> 'Polska'

ORDER BY Kraj, Miasto


1.10 Podać wykaz modeli plecaków produkcji firmy PRS. Dla każdego modelu podać numer katalogowy, oznaczenie modelu i cenę. Posortować wg cen, od najwyższej do najniższej.
SELECT Nr_katalog_towaru, Model, Cena_sprzed

FROM Towary

WHERE Rodzaj_towaru = 'Plecak'

AND Nazwa_producenta = 'PRS'

ORDER BY Cena_sprzed DESC
1.11 Podać wykaz wszystkich artykułów produkcji firm TWX i XYZ. Dla każdego artykułu podać rodzaj, nazwę producenta i oznaczenie modelu. Ułożyć wykaz według rodzajów artykułów, a w ramach jednego rodzaju - wg nazw producentów.
SELECT Rodzaj_towaru, Nazwa_producenta, Model

FROM Towary

WHERE Nazwa_producenta = 'TWX'

OR Nazwa_producenta = 'XYZ'ORDER BY Rodzaj_towaru, Nazwa_producenta


1.12 Podać wykaz wszystkich modeli śpiworów o cenach mieszczących się w granicach od 100 do 200 złotych. Dla każdego modelu podać numer katalogowy, nazwę producenta, oznaczenie modelu i cenę. Posortować według nazw producentów, a dla jednego producenta - wg cen, od najniższej do

najwyższej.


SELECT Nr_katalog_towaru, Nazwa_producenta, Model, Cena_sprzed

FROM Towary

WHERE Rodzaj_towaru = 'Śpiwór'

AND Cena_sprzed BETWEEN 100 AND 200

ORDER BY Nazwa_producenta, Cena_sprzed
1.13 Podać wykaz wszystkich zamówień o wartości przekraczającej 50 000 złotych, złożonych między

01/03/99 a 26/03/99. Dla każdego zamówienia podać numer, datę i wartość. Ułożyć w kolejności dat, od najpóźniejszej do najwcześniejszej, a zamówienia z tego samego dnia - według malejących wartości zamówień.


SELECT Nr_zam, Data_zam, Wartość_zam

FROM Zamówienie

WHERE Data_zam BETWEEN '01-MAR-99' AND '26-MAR-99'

AND Wartość_zam > 50000ORDER BY Data_zam DESC, Wartość_zam DESC


1.14 Dla każdego modelu namiotów produkcji firmy UWZ lub QRT lub XYZ, którego zapas w magazynie jest mniejszy niż 100 sztuk, podać numer katalogowy, markę i oznaczenie modelu. Wynik posortować wg marki i wg poziomu zapasów.
SELECT Nr_katalog_towaru, Nazwa_producenta, Model

FROM Towary

WHERE Rodzaj_towaru = 'Namiot'

AND (Nazwa_producenta = 'UWZ'

OR Nazwa_producenta = 'QRT'

OR Nazwa_producenta = 'XYZ')

AND Ilość_w_mag < 100

ORDER BY Nazwa_producenta, Ilość_w_mag

SELECT Nr_katalog_towaru, Nazwa_producenta, Model

FROM Towary

WHERE Rodzaj_towaru = 'Namiot'

AND Nazwa_producenta IN ('UWZ', 'QRT', 'XYZ')

AND Ilość_w_mag < 100ORDER BY Nazwa_producenta, Ilość_w_mag
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość