Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywaPobieranie 10.08 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.08 Kb.
Załącznik do uchwały Nr 925/347/10

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 14 maja 2010 r.

Kancelaria Marszałka
Preliminarz wydatków

związanych z przyjęciem delegacji rosyjskiej- uczestników II Forum Regionów Polski i Rosji, w dniach 16-18 maja 2010 r. w Warszawie  1. Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa:

- Obwód Moskiewski (Federacja Rosyjska)

- Rada Federacji Rosyjskiej  1. Czas trwania pobytu delegacji:

16-18 maja 2010 r.

  1. Formalna podstawa przyjazdu delegacji:

- Zaproszenie Marszałka Senatu RP

  1. Cel przyjazdu:

- Udział w II Forum Regionów Polska- Rosja, 17-18 maja 2010 r.

- spotkanie władz Województwa Mazowieckiego

- Podsumowanie współpracy między Województwem Mazowieckim a Obwodem Moskiewskim oraz omówienie planów na przyszłość


  1. Skład delegacji (stan na dzień 10 maja 2010 r.):

Planowany skład – 9 osób, w tym:

Obwód Moskiewski:

- Borys Wsiewołodowicz Gromow Gubernator

- Tigran Aleksandrowicz Karachanow Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

- Walerij Jewgienijewicz Aksakow Przewodniczący Dumy

- Borys Anatoljewicz Prokonow Wiceminister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

- Władimir Nikołajewicz Kuprijanow Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działalności

Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z ZagranicąRada Federacji Rosyjskiej:

- Walerij Iwanowicz Fiodorow Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Rady Federacji

  1. Opiekun delegacji:

Halina Olczak - Wierzbicka, Wydział Współpracy z Zagranicą.

  1. Szacunkowe koszty:

Noclegi  16 – 18 maja ok. 4 990,00

Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina ok. 300,00

Kolacja w dniu 16 maja ok. 2.250,00

Usługa przewodnicka w dniu 17 maja ok. 500,00

Lunch w dniu 17 maja ok. 2.800,00

Wieńce ok. 1.500,00

Obiad w dniu 18 maja ok. 2.000,00

Tłumaczenie ustne w dniach 16 -18 maja ok. 3.000,00

Koszty nieprzewidziane ok. 1.000,00

Razem: 18.340 zł
Do kosztów przyjęcia delegacji należy doliczyć koszty transportu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

………………………………………………….

Dyrektor Kancelarii Marszałka
Stwierdzam, że wydatki ujęte w preliminarzu odpowiadają normom określonym
w obowiązujących przepisach i znajdują pokrycie w planie wydatków budżetowych
w Urzędzie Marszałkowskim na rok 2010.
……………………………………………

Sekretarz WojewództwaDyrektor Urzędu Marszałkowskiego
: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 392/23/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 2009 Warszawa
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy