Strona główna

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum


Pobieranie 65.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar65.6 Kb.

ZP-2380-690-29/12 Załącznik Nr 1 do SIWZ

..................................... dnia ..................................
Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................


Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................
NIP ................................. Tel…........................................................................
REGON ................................... Fax. ….......................................................................
adres e-mail ….........................................................
UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem V punkt 4 SIWZ - W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19


Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Zaopatrzenia KWP .O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:Wykonanie usługi kominiarskiej w KWP w Katowicach, ul. Lompy 19, oraz w obiektach administrowanych przez KWP w Katowicach i jednostkach terenowych Policji garnizonu śląskiego
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla: 1. Część nr 1 - Usługa kominiarska dla KWP Katowice, ul. Lompy 19 i pozostałe obiekty administrowane przez KWP w Katowicach;

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 2 - Usługa kominiarska dla SPPP Bielsko Biała, ul. Zwierzyniecka 9, 43-300 Bielsko Biała;

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Cześć nr 3 - Usługa kominiarska dla Stacja Obsługi Wydz. Transportu/Oddział Częstochowa, ul Popiełuszki 5 42-200 Częstochowa;

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 4 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, ul. Bema 1, 42-500 Będzin

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 5 - Usługa kominiarska dla Komisariat Policji w Czeladzi, ul. Staszica 5, 41-250 Czeladź

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 6 - Usługa kominiarska dla Komisariat Policji w Siewierzu, ul. Kopernika 33, 42-470 Siewierz

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 7 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawy 74, 41 - 902 Bytom, KP I, ul. Stolarzowicka 35, KP II, ul. Chrzanowskiego 1A, KP III, ul. Rostka 14, KP IV, ul. Zabrzańska 91, KP V, ul. Żeromskiego

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 8 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Chorzowie, ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów, KP I, ul. Stefana Batorego 19, KP II, ul. Moniuszki 11, Pododdział Policji Konnej, ul. Siemianowicka 103

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 9 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn , KP – ul. Cieszyńska 76, 43-418 Pogwizdów, KP - ul. Ks. Londzina 47 ,43-246 Strumień ,KP – ul. 1 Maja 44a, 43-460 Wisła, KP – ul. 3 Maja 21, 43-450 Ustroń, KP – ul. Sarkandra 9, 43-430 Skoczów, budynek Chybie, ul. Bielska 50 *

i/lub

 1. Część nr 10 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, KP- Ząbkowice, ul. Aleja Zwycięstwa 7, 42-520 Dąbrowa Górnicza

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 11 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Jaworznie, ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Cześć nr 12 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6, 42-700 Lubliniec, KP – Woźniki, ul. Ogrodowa 1, 42-289 Woźniki

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 13 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie, ul. Rymera 1, 43-170 Mikołów

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 14 - Usługa kominiarska dla KP –Łaziska Górne, ul. Dworcowa 3, 43 – 170 Łaziska Górne

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 15 - Usługa kominiarska dla KP – Orzesze, ul. Matejki 1, 43 – 180 Orzesze

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 16 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Mysłowicach , ul. Starokościelna 2, Mysłowice

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 17 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie, ul. Kościuszki 105, 42-300 Myszków

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 18 - Usługa kominiarska dla KP – Koziegłowy,ul. Zamkowa 14, 42-350 Koziegłowy

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 19 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 20 - Usługa kominiarska dla KP- Pawłowice, ul.K. Miarki 1 43-250 Pawłowice

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 21 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Rybniku, Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik, KP – Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44- 293 Gaszowice, KP – Czerwionka Leszczyny, ul. 3 Maja 40, 43-230 Czerwionka Leszczyny

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 22 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich, ul.Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 23 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 C, 41-600 Świętochłowice

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 24 - Usługa kominiarska dla Komenda Miejska Policji w Tychach, Aleja Bielska 46, 43-100 Tychy

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 25 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie, KP – Szczekociny, ul. Parkowa 4, 42-445 Szczekociny, KP – Ogrodzieniec, ul. Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, KP – Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

i/lub

 1. Część nr 26 - Usługa kominiarska dla Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec KP – Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 79, 34-340 Jeleśnia, KP - Łodygowice, ul. Piłsudskiego 45, 34- 325 Łodygowice, KP – Rajcza, ul. Górska 3, 34-370 Rajcza, KP – Milówka, ul. Jana Kazimierza 120, 34-360 Milówka

cena oferty wynosi ............................................... złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................),w tym podatek VAT ..............%

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 2. Oświadczam(y), że składając ofertę do ww postępowania :

  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadamy wiedzę i doświadczenie

  3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 3. Oświadczam(y), że osoby (minimum 2 osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wskazane w rozdziale III punkt 1 podpunkt 1.1 SIWZ.

 4. Oświadczam(y), że składając ofertę do ww postępowania nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. **

 5. Oświadczam(y), że składając ofertę do ww postępowania nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (DOTYCZY WYKONAWCÓW - OSÓB FIZYCZNYCH)**

 6. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć ..................................................................... * dla jakich części..................................... .

 7. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

 8. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale VII SIWZ

 9. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 27a pkt. 3 ustawy o zamówieniach publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 10. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.

 11. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 12. Oświadczam, że wykonam zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy.

* niepotrzebne skreślić; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienia bez
udziału podwykonawców.

** w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi podpisać formularz ofertowy lub przedłożyć do oferty ww oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp.

...................................................................... pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu firmyStrona /


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość