Strona główna

Nie ma kaleki jest pacjent. Apteki bez barier architektonicznych I społecznych


Pobieranie 19.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.68 Kb.
KOMUNIKAT O OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

"NIE MA KALEKI - JEST PACJENT. APTEKI BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I SPOŁECZNYCH":Już 7 maja w godzinach 10:00 – 16:30, w sali im. Różyckiego Collegium Anatomicum w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja otwarta, poruszająca kwestię niepełnosprawności.
Jaki jest cel tego wydarzenia?

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych,z jakimi borykają się na co dzień.

Uświadamianie możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, jakie daje współczesna technologia.

Poszerzenie wiedzy na temat interakcji leków oraz efektów ubocznych

ich długotrwałego przyjmowania w przypadku chorób przewlekłych

i nieuleczalnych.
Pomysł na zorganizowanie konferencji narodził się w wyniku współpracy dwóch prężnie działających organizacji – Młodej Farmacji Poznań oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.
Plan konferencji:

10:00-10:15 WPROWADZENIE

10:15-10:45 NIE MA KALEKI-JEST CZŁOWIEK

10:45-11:15 RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

11:15-11:40 BARIERY KOMUNIKACYJNE

11:40-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-12:30 INTERAKCJE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH

12:30-13:00 ETYKA W FARMACJI MŁODA FARMACJA

13:00-13:30 KASKADY LEKOWE W NIEPEŁNOSPRAWNŚCI

13:30-14:30 OBIAD

14:30-15:30 DESIGN W FARMACJI

15:30-15:45 BARIERY ARCHITEKTONICZNE

15:45-16:00 QRtag

16:00-16:15 TECHNOLOGIA W APTECE

PODZIĘKOWANIA
Link do wydarzenia promowanego na portalu społecznościowym Facebook:

https://www.facebook.com/events/977455588996530/

Link do formularza rejestracyjnego: http://goo.gl/forms/piD3vkwBQF
Za udział w konferencji przewidujemy przyznanie PUNKTÓW EDUKACYJNYCH.
Koszt udziału w konferencji wynosi odpowiednio:

25 zł, gdy zapiszesz się w marcu,

35 zł - w kwietniu,

45 zł - w maju.

Nr konta bankowego:

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

(wymagany tytuł przelewu: "Konferencja MF GEST")
Wierzymy, że tematyka konferencji jest atrakcyjna nie tylko dla samych osób niepełnosprawnych, ale też studentów, aktywnych zawodowo i świadomych farmaceutów oraz ogółu społeczeństwa.

Kontakt:


Olgierd Kosiba

Prezes Zarządu

Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

Tel: 692 416 823

E-mail: kosiba-1973@o2.pl
Aleksandra Włodarczak

Project Manager

MIGAJ.EU

Tel: 603 442 048

E-mail: a.wlodarczak@migaj.eu
Paulina Wojna

Koordynator ds. PR

Młoda Farmacja Poznań

Tel.: 725 213 138

E-mail: pr.mf.poznan@gmail.com
Organizatorzy

MŁODA FARMACJA POZNAŃ jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Założona została w Poznaniu z początkiem drugiego milenium. Obecnie składa się z 10 oddziałów, mających swoje siedziby na wydziałach farmaceutycznych w różnych częściach Polski. Zespół Sekcji jest największą organizacją studencką w naszym kraju, skupiającą studentów farmacji.

Ściśle współpracujemy z międzynarodowymi stowarzyszeniami: IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) oraz EPSA (European Pharmaceutical Students’Association).

Naszym głównym celem jest współpraca w zdobywaniu doświadczeń i poszerzaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Utrzymujemy stały kontakt z władzami poszczególnych uczelni, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym oraz Izbami Aptekarskimi. Naszych przedstawicieli nie brakuje na kongresach, konferencjach, różnego typu warsztatach, sympozjach i  in. Pomagamy studentom aktywnie wejść na farmaceutyczny rynek pracy, jak też wprowadzamy wiele innych projektów, dotyczących również ochrony zdrowia, na czym skupiamy się i tym razem. Młoda Farmacja jest otwarta na wszelkie inicjatywy studenckie oraz współpracę z przedstawicielami sektora farmaceutycznego.

Więcej na:

poznan.mf.edu.pl
Platforma edukacyjna MIGAJ.EU zajmuje się projektem, którego głównym celem jest edukacja językowa z zakresu polskiego języka migowego. Nasza platforma ma charakter encyklopedyczny i poza nauką języka migowego pomaga w nauce języka polskiego, angielskiego czy niemieckiego. Dodatkowo zajmujemy się innowacyjnymi działaniami technologicznymi w obszarze osób z dysfunkcją słuchu (ok. 1 mln. populacji w Polsce).

Do naszych działań należy zaliczyć: • Tłumaczenia stron WWW na język migowy zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.0.

 • Tłumaczenia filmów i treści pisanych na język migowy.

 • Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia fakultetów oraz przygotowywania nowych kierunków studiów.

 • Prowadzenie kursów, szkoleń i prelekcji z zakresu języka migowego
  i Kultury Głuchych.

 • Pośrednictwo w dostarczeniu tłumacza on-line za pośrednictwem SKN Seventica.

 • Przygotowywanie i opracowywanie na zlecenie materiałów dydaktycznych do nauki języka migowego.

 • Przeprowadzanie audytów antydyskryminacyjnych dotyczących dostosowania instytucji publicznych oraz stron www do Ustaw, Konwencji ONZ oraz dyrektyw unijnych.

Więcej na:

https://migaj.eu/pl/o-nasTowarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”, którego celem jest integracja zarówno tłumaczy jak i wykładowców języka migowego. Działają w różnych obszarach związanych ze wsparcie osób niesłyszących. Głównym ich celem jest prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu nauki języka migowego. Do działań statutowych Towarzystwa należy:

 • Promowanie komunikacji poprzez język migowy.

 • Wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie.

 • Kształcenie tłumaczy i wykładowców języka migowego.

 • Przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących.

 • Organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów.

 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością, integracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz jej promocja.

Więcej na:
http://towarzystwogest.eu/pl/o-nas2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość