Strona główna

Nmp fatimskiej


Pobieranie 19.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.92 Kb.SZKOŁA MARYI

Nr 8(62) KIELCE

13.05.2006

NMP FATIMSKIEJ

Pismo dla chorych, do użytku prywatnego. Egzemplarz bezpłatny. Rok III


JEJ MACIERZYŃSKA DŁOŃ

13 maja mija 25. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Płatny turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca oddał trzy strzały, ciężko raniąc Jana Pawła II. Papież przeżył zamach, ale już nigdy nie odzyskał pełni sił fizycznych. W niedzielę 14 maja br., wspominając 25. rocznicę zamachu na Jana Pawła II i jego cudowne ocalenie za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej, Benedykt XVI powiedział w rozważaniu przed modlitwą "Regina Caeli" w Watykanie: 13 maja 1981 roku - 25 lat temu - Sługa Boży Jan Paweł II odczuł, że został w cudowny sposób ocalony od śmierci przez "macierzyńską dłoń", jak sam się wyraził, a cały jego pontyfikat naznaczony był tym, co dziewica zapowiedziała w Fatimie. Ojciec Święty dodał później w języku polskim: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj minęło dwadzieścia pięć lat od zamachu na Jana Pawła II. Widzimy to zdarzenie w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie. Dziękujemy Sercu Niepokalanej Matki za ocalenie Mu życia i za orędzie o potrzebie modlitwy i pokuty za nawrócenie świata. Jest ono i dla nas wyzwaniem.MODLITWA JANA PAWŁA II

O, Niepokalane Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych, a którego nieobliczalne skutki ciążą już dziś nad naszym życiem i zdają zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od niewyobrażalnego samozniszczenia, od wszelkich wojen, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od chwili poczęcia, wybaw nas!
Od nienawiści i poniżania godności synów Bożych, wybaw nas!
Od wszelkiej niesprawiedliwości w życiu społecznym, narodowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od pochopnego deptania przykazań Bożych, wybaw nas!
Od prób zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga, wybaw nas!
Od utraty świadomości dobra i zła, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! wybaw nas!

O Matko Chrystusa, przyjmij to wołanie brzemienne cierpieniem wszystkich ludzi! Brzemienne cierpieniem całych społeczeństw! Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej postaci. Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskończona moc zbawcza Odkupienia: moc miłosiernej Miłości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukaże się wszystkim światło Nadziei!

( Z zawierzenia Maryi ludzi i narodów w 1984 r. przez Jana Pawła II, w: Wiara.pl)
Legion Maryi

Różaniec ich orężem

Amerykanin John M. Haffert w swojej książce „Aby to się nie stało!” (Kraków 1994, Wyd. Zakonu Pijarów) wyjaśnia motto „UNUS IN SUI AMORE – JEDNO W JEGO, JEJ, ICH MIŁOŚCI”: To oznacza nie tylko jedność wśród ludzi, lecz i jedność z Bogiem. Dzięki Ci, Boże!

Książkę podarował mi w 1995 r., w przeddzień święta NMP Różańcowej, pan Anatol Kaszczuk (1912-2005), ówczesny senior Legionu Maryi, który organizował wtedy kongres różańcowy w Kielcach i gościł w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na Barwinku, zaproszony przez świeckich apostołów „Przymierza Dwóch Serc”. Stowarzyszenie Legion Maryi obchodzi w tym roku 85-lecie istnienia. Ruch założył 7 września 1921 r. w Irlandii, w przeddzień święta Narodzenia NMP, katolik Frank Duff (1889-1980). Ruch rozwinął się w krajach całego świata jako stowarzyszenie skupiające katolików, którzy za zgodą hierarchii Kościoła działają pod patronatem Maryi Niepokalanej. Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie własne poprzez modlitwę oraz czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła, pod przewodnictwem kapłana. Priorytetowym obowiązkiem legionistów Maryi jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia nabożeństwa do Bogurodzicy. Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do legionów rzymskich, ale diametralnie odmienna jest używany przez legionistów Maryi oręż - modlitwa różańcowa. Źródła zorganizowania Legionu Maryi w Polsce trzeba szukać w znajomości pana Anatola z F.Duffem.

Życie A.Kaszczuka, oficera rezerwy WP, więźnia Kozielska i lotnika PSZ na Zachodzie, na zawsze odmieniła książka o objawieniach fatimskich, którą przeczytał w Kanadzie. Różaniec odmawiał codziennie. We wrześniu 1945 r. poświęcił się w niewolę miłości Najświętszej Maryi Panny – według rad św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta. W tym samym czasie wstąpił do nowicjatu Ojców Dominikanów w Cork (Irlandia), ale wkrótce mistrz kandydatów poradził mu opuszczenie zakonu w szlachetniejszym celu: „Twoją przełożoną musi być tylko Matka Najświętsza”. Pan Anatol znał już Legion Maryi i jego założyciela, a ten polecił mu zorganizować stowarzyszenie w Polsce. A.Kaszczuk uczynił to w latach 1947-1948, zakładając Legion Maryi w Ostródzie, niedaleko Gietrzwałdu. Reżim stalinowski udaremnił jednak działalność ruchu. W 1951 r. przygotowano nawet pokazowy proces przeciw Anatolowi Kaszczukowi za Legion Maryi, ale on nie złożył legionowego oręża. Od maja 1979 r. organizował kongresy różańcowe, zwane Oblężeniami Jerycha. Jeździł po świecie i dawał świadectwo o mocy Różańca i znaczeniu fatimskiego nabożeństwa pierwszych sobót, o „Przymierzu Dwóch Serc”. Ten ostatni termin pochodzi od Jana Pawła II, który 22 września 1986 r. powiedział: „Oddając się Sercu Maryi, odkrywamy pewną drogę do Najświętszego Serca Jezusa, symbolu miłosiernej miłości naszego Zbawiciela”.

Po 1979 r. nastąpiło wznowienie działalności Legionu Maryi w Polsce, przy zaangażowanej pomocy animatorki dzieła Clair Conolly z Irlandii. Aktualnie duchowym opiekunem stowarzyszenia jest sufragan diecezji płockiej bp Roman Marcinkowski. To on zachęcił podopiecznych do organizowania Różańcowego Jerycha, które nawiązuje do kongresów różańcowych prowadzonych dawniej przez Anatola Kaszczuka. Jest to czas całodobowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, trwającej siedem dni i określanej jako różańcowy szturm na współczesne bastiony zła. Przypomina on zakończone triumfem oblężenie Jerycha przez Izraelitów (Joz 6,1-21).

Janina Wojciechowska

Różańcowe Jerycho w 2006 roku

Nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, podejmowane jest w 2006 r. w następujących intencjach: 1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
2. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski. 5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

JERYCHO W KIELCACH
- parafia św. Maksymiliana Kolbego, 5/6 V, 2/3 VI, 7/8 VII, 4/5 VIII i 1/2 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia św. Józefa, 7/8 V, 4/5 VI, 9/10 VII, 6/7 VIII i 3/4 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia Niepokalanego Serca NMP, 10/11 V, 7/8 VI, 12/13 VII, 9/10 VIII i 6/7 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia św. Jadwigi Królowej, 9/10 V, 6/7 VI, 11/12 VII, 8/9 VIII i 5/6 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia Matki Bożej Królowej Polski, 6/7 V, 3/4 VI, 8/9 VII, 5/6 VIII i 2/3 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia bł. Jerzego Matulewicza, 8/9 V, 5/6 VI, 10/11 VII, 7/8 VIII i 4/5 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00;
- parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, 11/12 V, 8/9 VI, 13/14 VII, 10/11 VIII i 7/8 IX od godz. 18.00 do godz. 18.00.
De facto

Trasa wizyty Benedykta XVI w Polsce:
Przeciw antychrześcijańskim filmom (KAI)

Fala protestów indyjskich katolików przeciwko filmom obrażającym uczucia religijne chrześcijan odniosła już pierwsze rezultaty. Protesty indyjskiego episkopatu i wiernych dotyczyły dwóch filmów. Jeden z nich to rozpowszechniany w wielu krajach "Kod Leonarda da Vinci", godzący wprost w osobę Chrystusa. Drugi "Tickle My Funny Bone" opowiada historię zakonnicy uwodzącej żonatego mężczyznę. Ten właśnie film, który miał się pojawić na indyjskich ekranach 12 maja, został chwilowo wstrzymany. Firma rozprowadzająca go przeprosiła tych, których mógł on obrazić, i obiecała wycofać afisze z główną bohaterką filmu w zakonnym habicie. Cenzura państwowa nakazała wycięcie bardziej drastycznych scen, zwłaszcza tych z symbolami religii chrześcijańskiej: kościołami, różańcami czy krzyżami. Przed wejściem ocenzurowanego filmu do sal kinowych obejrzą go przedstawiciele chrześcijan, by stwierdzić, czy nie zawiera już scen obrażających ich uczucia religijne.
Wydawane w ilości ograniczonej, nakładem własnym. Można powielać. Na winiecie: Matka Boża Uzdrowienie Chorych z kościoła OO.Kamilianów w Tarnowskich Górach. Redaguje Janina Wojciechowska. Kontakt, kolportaż & ©: giovanna@kielce.opoka.org.pl

www.ninaw.kielce.opoka.org.pl
Kielce: Krzyż Semper Fidelis za zasługi dla Polski otrzymali członkowie „Solidarności”: ks. Józef Wójcik, ks. bp Marian Florczyk, Bolesław Bętkowski, Stanisława Gawlik, Józef Gurczyński, Jadwiga Kozłowska, Marian Karniej, Marian Kozłowski, Janusz Krawczyk, Leszek Kwiecień, Marian Lasek, Jarosław Malik, Bogdan Migas, Zdzisław Michalski, Marian Rembelski, Andrzej Sygut, Jerzy Stopa, Jerzy Stępień, Edmund Sarna, Ryszard Sztando, Jan Śliwiński, Mieczysław Woźniak, Henryk Woźniak, Jerzy Wachla, Zdzisław Wąsowski, Feliks Zagrodzki, Zdzisław Żmijewski, Zenon Ruraż, Czesław Sasal, Edward Rzepka, Daniel Górlicki.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość