Strona główna

Nokia connecting people


Pobieranie 6.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.95 Kb.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NOKII I PRZEKROJU
1. Konkurs jest organizowany pod hasłem "Nokia connecting people"

2. Zdjęcia musza nawiązywać do podanego hasła

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 16 lat

4. W konkursie mogą wziąć udział amatorzy i zawodowcy

5. Zdjęcia nadsyłane przez zawodowców prosimy opatrzyć godłem.

6. Do konkursu nie zostaną dopuszczeni pracownicy EDIPRESSE oraz osoby na stałe współpracujące z wydawnictwem. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Nokia Mobilephones.

7. Konkurs będzie trwał od 15 lipca do 15 września 2003

8. Zdjęcia o wymiarach 240 na 300 mm (odbitki na papierze ) należy nadsyłać na adres Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, IIp. Z dopiskiem "konkurs fotograficzny" do dnia 15 września 2003r.

9. Laureaci konkursu poproszeni zostaną o dostarczenie negatywów bądź diapozytywów

10. Każda z osób biorących udział w konkursie może dostarczyć nie więcej niż 3 pojedyncze zdjęcia

11. EDIPRESSE nabywa prawo do wykorzystania i publikowania nagrodzonych zdjęć w celach promocyjnych

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 października i zostanie ogłoszone na łamach Przekroju. Laureaci o wygranej zostaną poinformowani listownie i zaproszeni po odbiór nagród

13. Zostaną przyznane dwie nagrody główne, w kategorii zawodowcy i amatorzy

14. Nagroda główna przyznana w kategorii zawodowcy - sprzęt fotograficzny wartości 10 000 PLN (laureat dokonuje wyboru w ramach wskazanej sumy), ufundowany przez Nokia Mobile Phones oraz roczna prenumerata Przekroju

15. Nagroda główna przyznana w kategorii amatorzy - półroczny staż u jednego z najlepszych polskich fotografów - Jacka Poremby. Staż poprowadzony zostanie na zasadzie konsultacji (raz na dwa tygodnie) oraz udziału (raz w miesiącu) w profesjonalnych sesjach. W sytuacji braku możliwości odbycia stażu istnieje możliwość zamiany nagrody na sprzęt fotograficzny o wartości 8 000 PLN.

Roczna prenumerata Przekroju

16. Dziesięć kolejnych miejsc nagrodzonych zostanie telefonami z wbudowanym aparatem fotograficznym firmy Nokia oraz półroczną prenumeratą Przekroju

17. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2004 oraz wezma udział w wystawie otwartej dla publiczności.18. W skład jury wejdą: Jacek Poremba, Tomasz Sikora, Andrzej Świetlik, Krzysztof Miller, Andrzej Iwańczuk, Jacek Domiński, przedstawiciel Przekroju i przedstawiciel Nokia Mobilephones

19. Sponsorem nagród jest Nokia Mobilephones. Nokia Mobilephones zobowiązuje się do doprowadzenia do zapłaty podatku od nagród.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość