Strona główna

Nordic Walking Park „Gmina Skała” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia lgd „Jurajska Kraina”


Pobieranie 5.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.12 Kb.
Nordic Walking Park „Gmina Skała”
Nordic Walking Park „Gmina Skała” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 6,2 km; czerwona – pętla o długości 10,7 km i czarna – pętla o długości 11,6 km. Wejście na trasy zlokalizowane jest na parkingu przed Zespołem Szkół w Skale . Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków zlokalizowano na terenie Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Słomniki i Sułoszowa. Łączna długość wszystkich sześciu Parków wraz ze szlakami łącznikowymi, które tworzą „Nordic Walking Park na Jurze” wynosi niespełna 200 kilometrów tras. Nordic Walking Park „Gmina Skała” połączono szlakiem łącznikowym umożliwiającym przejście na trasy sąsiedniego Nordic Walking Park „Gmina Sułoszowa” i Nordic Walking Park „Gmina Iwanowice”.
Skała Commune Nordic Walking Park

Skała Commune Nordic Walking Park is a network of routes marked out in the area of the operation of the Local Action Group ‘The Land of Jura’ Association. The park includes three routes: green – a 6.2km loop; red – a loop of 10.7km and black – an 11.6km loop. The starting point is located next to the School Complex in Skała. The routes are marked out along pavements, tarmac and dirt roads and forest footpaths. The routes constitute a network of intersecting or overlapping loops of different lengths. This enables unlimited prolonging or shortening and changing the direction of the walks. The routes are marked with information boards containing information about basic physical exercises and with pulse measurement points which enable monitoring the pulse. The proposition is aimed not only at Nordic walking enthusiasts, but also at other sports’ lovers, such as runners, cyclists or Nordic skiers. The sister Nordic Walking Parks were marked out as part of the 'Nordic Walking Park in Jura' Cooperation Project in the area of operation of the LAG ‘The Land of Jura’ Association and LAG 'Spring'. The other five Nordic walking parks are located in the communes of Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Słomniki and Sołuszowa. The total length of the routes in all six parks equals almost 200km. Skała Commune Nordic Walking Park is connected with the neighbouring Sołuszowa Commune Nordic Walking Park and Iwanowice Commune Nordic Walking Park by means of a connecting route.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość