Strona główna

O-i-rz-060-40/09 informacja prasowa instytutu pamięci narodowej oddział w rzeszowie konferencja


Pobieranie 12.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.5 Kb.
Instytut Pamięci Narodowej Rzeszów, dnia 28 maja 2009 r.

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Rzeszowie

O-I-Rz-060-40/09INFORMACJA PRASOWA

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Konferencja

Wybory 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej”Muzeum – Zamek w Łańcucie, 8 czerwca 2009 r.
Za kilka dni mija 20. rocznica wyborów do Senatu i Sejmu kontraktowego PRL. Wybory
z 4 czerwca 1989 r. były punktem zwrotnym w historii Polski XX w. i jednocześnie przełomowym wydarzeniem w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzenie wyborów było możliwe dzięki złożonym i nakładającym się na siebie procesom zachodzącym w latach 80. XX stulecia zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na scenie politycznej Polski. Po ustaleniach zawartych przy „okrągłym stole” skuteczną kampanię wyborczą przeprowadziły – powołane na wniosek Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” – komitety obywatelskie. Wyniki wyborów zaskoczyły zarówno władze partyjno-rządowe, jak też liderów opozycji i były wielkim sukcesem politycznym środowisk niezależnych.

W ramach obchodów rocznicy wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 r. Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski, Muzeum Zamek w Łańcucie i Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie organizuje konferencję naukową poświęconą tamtym przełomowym wydarzeniom. Pierwszą część obrad otworzy referat prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby dotyczący zmian, jakie zaszły w Polsce w wyniku czerwcowych wyborów. W kolejnych wystąpieniach przedstawione zostaną wydarzenia zawiązane z kampanią wyborczą z 1989 r. na terenie ówczesnych czterech województw Polski południowo-wschodniej. Część druga konferencji będzie miała formę panelu dyskusyjnego, do którego zaproszono kandydatów na posłów i senatorów w wyborach z 1989 r. zarówno strony opozycyjnej jak i koalicyjno-rządowej, przedstawicieli komitetów obywatelskich


i duchowieństwa.

Mamy nadzieję, że planowana konferencja będzie dobrą okazją do nowego spojrzenia na to przełomowe wydarzenie z perspektywy dwóch dekad.Program konferencji

Wybory 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej”Muzeum – Zamek w Łańcucie, 8 czerwca 2009 r.
Muzeum – Zamek w Łańcucie – Budynek Maneżu

1000 – Rozpoczęcie konferencji

1020Otwarcie wystawy „Wybory ‘89 w Polsce południowo-wschodniej”

(wystąpienie przedstawiciela IPN O/Rzeszów)


Muzeum – Zamek w Łańcucie – Sala Balowa

1050 – Prezentacja monety okolicznościowej (wystąpienie przedstawiciela NBP)

1120 – Polska – czerwiec 1989. Przed i po wyborach – prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ)

1150 – Organizacja i przebieg kampanii wyborczej 1989 r. w województwie rzeszowskim – Małgorzata Gliwa (IPN O/Rzeszów)

1210 – Wybory 1989 roku w województwie przemyskim w świetle akt SB – Artur Brożyniak (IPN O/Rzeszów)

1230 – Kampania wyborcza do sejmu kontraktowego i senatu w województwie krośnieńskim – Bogusław Kleszczyński (IPN O/Rzeszów)

1250 – Wybory parlamentarne 1989 w województwie tarnobrzeskim – Marcin Bukała (IPN O/Rzeszów)

1310Przerwa

1350 – Prezentacja książki Dariusza Iwaneczko i Janusza Borowca „Wybory 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB”

1420 – Panel dyskusyjny (moderator – prof. dr hab. Jan Draus)

Uczestnicy debaty:

- przedstawiciele duchowieństwa

- kandydaci na posłów i senatorów z Polski południowo-wschodniej

- członkowie Komitetów Obywatelskich


Wystawa „Wybory ‘89”
W ramach obchodów 20 rocznicy upadku systemu komunistycznego w Polsce Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przygotował okolicznościową wystawę „Wybory 1989”.

Wystawa jest próbą przybliżenia okoliczności i konsekwencji wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r. Ekspozycja ma charakter chronologiczno – problemowy. W pierwszej części przedstawione zostały ważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do podjęcia decyzji


o przeprowadzeniu wyborów z udziałem kandydatów niezależnych. W drugim bloku tematycznym zaprezentowano przygotowania prawno – organizacyjne poprzedzające głosowanie. Kampania wyborcza „Solidarności” oraz strony koalicyjno – rządowej w Polsce południowo – wschodniej przedstawiona została w trzeciej części wystawy. W czwartej zaprezentowano działanie Służby Bezpieczeństwa prowadzone w związku z wyborami. Ostatni blok tematyczny ekspozycji dotyczy wyników głosowania i ich konsekwencji.

Eksponowane na wystawie dokumenty pochodzą głównie ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski, Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska oraz ze zbiorów prywatnych.


Sporządziła: Małgorzata Waksmundzka-Szarek, tel. (0-17) 86-06-019Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel. 017 86 06 018 fax. 017 86 06 039www.ipn.gov.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość