Strona główna

Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Bamako 8


Pobieranie 14.73 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.73 Kb.

 1. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Bamako (8oW), gdy w Nairobi  (37oE) jest godzina 1517 czasu miejscowego.

 2. Na podstawie oczek siatki kartograficznej odczytaj współrzędne punktów.

3. Oblicz obwód globusa, który wykonany jest w skali 1:40 000 000. Obwód równika w przybliżeniu wynosi 40000km. 1. Wpisz znaki nierówności: > lub < między podane skale liczbowe.
  1:100      1:50000      1:1000       1:25000        1:1000000

 2. Północna granica Polski przebiega wzdłuż wód terytorialnych Bałtyku. Jej długość na mapie w skali 1:2 000 000 wynosi 26,4cm. Oblicz rzeczywistą długość granic morskich.

 3. Turysta wspina się na szczyt, który leży na wysokości 1425m n.p.m. Wysokość względna, jaką musi przebyć wynosi 825m. Oblicz na jakiej wysokości znajdował się turysta, kiedy rozpoczynał wędrówkę.

 4. Na Grenlandii 19 IV 1993r. zanotowano następujące temperatury powietrza 
  o 7oo   -30oC, o 13oo -18oC, a o 19oo -21oC. 
  Oblicz średnią wartość temperatury powietrza w ciągu doby.

 5. Oblicz rozciągłość południkową w stopniach i kilometrach Australii między skrajnymi przylądkami Jork (10o42`S 142o31`E) i Wilsona (39o05`S 144o20`E).

 6. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w gminie Stare Kurowo w 2006r., wiedząc, że liczba urodzeń wynosiła 53 osoby, liczba zgonów wynosiła 42 osoby a ogólna liczba mieszkańców gminy wynosiła 4 139 osób.

 7. Przekreśl zdania fałszywe. W dniu 22 VI promienie słoneczne padają pionowo na Zwrotnik Raka. Na półkuli północnej noce są wtedy krótsze niż dni. Za kołem podbiegunowym północnym panuje noc polarna. Na całej Ziemi dzień i noc trwają po 12 godzin. Na półkuli południowej zaczyna się zima.

11. Na rysunku poniżej wpisz we właściwych miejscach: przesilenie letnie, przesilenie zimowe, równonoc wiosenna, równonoc jesienna,


12. Oblicz różnicę czasu miejscowego między Wrocławiem (17oE) a Krakowem (20oE).


13. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Luandzie (13oE), gdy w Manaus (60oW) jest godzina 203 czasu miejscowego. 

14.Skale liczbowe przedstaw w postaci skali mianowanej.

1:1000 1:50000 1:2000000

........ .…............... ... …...................... …..........................

.

15.Uczestnicy wycieczki wjeżdżają wyciągiem krzesełkowym ze Szklarskiej Poręby z wysokości 600m n.p.m. na Szrenicę i pokonują różnicę wysokości 762m. Oblicz wysokość bezwzględną Szrenicy.16. Morze Bałtyckie jest słabo zasolone. Wartość zasolenia waha się od 0,2% w Zatoce
Botnickiej do 1,8% u wybrzeży Danii, a średnie zasolenie Oceanu Atlantyckiego jest
równe 3,4%. Która z poniższych odpowiedzi wyjaśnia tak niskie zasolenie?
A. Duże parowanie, wąskie połączenie z oceanem, niewielki dopływ słodkich wód.
B. Duży dopływ słodkich wód, wąskie połączenie z oceanem, niewielkie parowanie.
C. Gorący klimat, duży dopływ wód słodkich, swobodna wymiana wód z oceanem.
D. Małe parowanie, niewielki dopływ wód rzecznych, swobodna wymiana wód z oceanem.
17. Na Ziemi nieustannie zachodzą procesy erozji (żłobienia i niszczenia) oraz akumulacji
(budowania). Spośród podanych procesów geologicznych: akumulacja eoliczna (wiatrowa), erozja
lodowcowa, erozja rzeczna, erozja eoliczna (wietrzna) wybierz te procesy, w wyniku
których powstały przedstawione na rysunkach formy i wpisz ich nazwy pod rysunkami.

18. Oblicz temperaturę powietrza na wysokości 2000m n.p.m., jeśli na wysokości 1000m n.p.m. wynosi ona +10oC.

19. Uzupełnij zdania:


  1. Wiatry wiejące w południowo-wschodniej Azji to.................................

  2. Wiatry zachodnie, to wiatry wiejące w strefie ……………………………...

  3. Prądy morskie ciepłe powodują ocieplenie klimatu i .......................... opadów.

  4. Formacja roślinna na północy Azji, w której rosną drzewa iglaste – modrzewie, jodły i swierki to …............. .

20. Na poniższej siatce kartograficznej, zaznacz punkty o podanych współrzędnych geograficznych:

A
=100N, 100E, B=100S, 500E, C=400S, 600W, D=200N, 400W

21. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonemu poniżej diagramowi klimatycznemu jednej z miejscowości świata i wykonaj zadania.
wymień miesiące, w których  opady są wyższe niż 20mm

oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza

oblicz średnią temperaturę powietrza z miesięcy II, III, IV

oblicz sumę opadów w miesiącach VIII, IX, X

podaj dwie cechy tego klimatu22. Najwyższy wulkan na Ziemi Mauna Kea wznosi się na wysokość 4205 m.n.p.m. Oblicz, jaka jest jego całkowita wysokość od podnóża, które znajduje się na dnie oceanu.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość