Strona główna

Obrona przewidziana w czerwcu 2016 r


Pobieranie 277.78 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar277.78 Kb.
TEMATY PRAC LICENCJACKICH
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

KIERUNKU „MATEMATYKA” WFMiI PK

obrona przewidziana w czerwcu 2016 r.

Lp.

Promotor

Tytuł pracy

Dyplomant/ka

Recenzent

1.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Pierścienie nilpotentne

Dominika

KOŚCIELNIAKDr Marcin Skrzyński

2.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Algorytmy i grafy
Dr Artur Piękosz

3.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Funkcje produkcji, podaży i popytu. Równowaga

Agnieszka POSŁUSZNA

Dr Artur Milian

4.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Algorytmy faktoryzacji liczb całkowitych

Kinga

MAGIERA


Dr Artur Milian

5.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Modele zapasów

w przedsiębiorstwachAneta

KOPEĆ


Dr Artur Milian

6.

prof. dr hab. Orest

ARTEMOVYCH

artemo@pk.edu.pl


Podstawowe zagadnienia z teorii algebr Liego

Izabela

GAJOS


Dr Artur Piękosz

7.

dr Sylwia

BARNAŚ


sbarnas@pk.edu.pl

Przestrzenie modularne
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

8.

dr Sylwia

BARNAŚ


sbarnas@pk.edu.pl

Subróżniczka dla funkcji wypukłych oraz w sensie Clarke’a
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

9.

dr Sylwia

BARNAŚ


sbarnas@pk.edu.pl

Istnienie rozwiązań

dla inkluzji różniczkowych

z operatorem p-laplasjanu

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

10.

dr Sylwia

BARNAŚ


sbarnas@pk.edu.pl

Statyczne zagadnienie mechaniki kontaktowej z elastycznym prawem konstytutywnym
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

11.

dr Sylwia

BARNAŚ


sbarnas@pk.edu.pl

Statyczne zagadnienie mechaniki kontaktowej z viscoelastycznym prawem konstytutywnym
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

12.

dr Adam

BEDNARZ


adambed@pk.edu.pl

Twierdzenie Hille’a-Yosidy
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

13.

dr Adam

BEDNARZ


adambed@pk.edu.pl

Operatory śladowe w przestrzeniach Hilberta
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

14.

dr Adam

BEDNARZ


adambed@pk.edu.pl

Półgrupy operatorów liniowych

nad przestrzeniami Hilberta


Prof. dr hab. Anatoly Plichko

15.

dr Adam

BEDNARZ


adambed@pk.edu.pl

Silnie ciągłe półgrupy ograniczonych operatorów
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

16.

dr Anna

BISTROŃ


bistron@pk.edu.pl

Stabilność zbiorów

w sensie Lapunowa

w układach dynamicznych

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

17.

dr Anna

BISTROŃ


bistron@pk.edu.pl

Zbiory graniczne w układach

i semi-układach dynamicznych


Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK
18.

dr Anna

BISTROŃ


bistron@pk.edu.pl

Atraktywność i jednostajna atraktywność w układach dynamicznych
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

19.

dr Anna

BISTROŃ


bistron@pk.edu.pl

Własność regionów odpychania

w układach dynamicznych


Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

20.

dr Anna

BISTROŃ


bistron@pk.edu.pl

Układ dynamiczny w pobliżu zwartego zbioru niezmienniczego
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

21.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Maksymalny przepływ w grafach skierowanych – algorytmy

typu prześlij-przemianujDr hab. Piotr Kot

22.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Algorytm Rabina-Karpa

Dr hab. Piotr Kot

23.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Twierdzenie Ainoche’a

i Christofildesa

o grafach hamiltonowskich

i jego związek z innymi warunkami wystarczającymi istnienia cyklu hamiltonowskiego


Dr hab. Piotr Kot

24.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Domknięcie Bondy’ego-Chvatala
Dr hab. Piotr Kot

25.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Najkrótsze ścieżki między wszystkimi parami wierzchołków grafu
Dr hab. Piotr Kot

26.

dr Magdalena

GRZECH


mgrzech@pk.edu.pl

Gra Banacha-Mazura
Dr hab. Włodzimierz Jelonek

27.

dr Magdalena

GRZECH


mgrzech@pk.edu.pl

Indukcja pozaskończona i indukcja na zbiorach dobrze ufundowanych
Dr hab. Włodzimierz Jelonek

28.

dr Magdalena

GRZECH


mgrzech@pk.edu.pl

Zbieżność ciągów funkcyjnych

i funkcje I klasy Baire’a


Dr hab. Włodzimierz Jelonek

29.

dr Magdalena

GRZECH


mgrzech@pk.edu.pl

Przestrzeń Baire’a
Dr hab. Włodzimierz Jelonek

30.

dr Magdalena

GRZECH


mgrzech@pk.edu.pl

Różne ujęcia przestrzeni

liczb rzeczywistych


Dr hab. Włodzimierz Jelonek

31.

dr Monika

HERZOG


mherzog@pk.edu.pl

Własności dodatnich operatorów liniowych zachowujących e2

Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

32.

dr Monika

HERZOG


mherzog@pk.edu.pl

Twierdzenia o zbieżności nieliniowych operatorów typu Bernsteina
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

33.

dr Monika

HERZOG


mherzog@pk.edu.pl

Oszacowanie błędu przybliżenia funkcji oparatorami typu Szasza-Mirakjana
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

34.

dr Monika

HERZOG


mherzog@pk.edu.pl

Asymptotyka błędu przybliżenia funkcji dodatnimi, liniowymi operatorami
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

35.

dr Monika

HERZOG


mherzog@pk.edu.pl

Aproksymacja funkcji dodatnimi, liniowymi operatorami zachowującymi e2
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

36.

doc. dr hab. Piotr JAKÓBCZAK

jakobcza@pk.edu.plWzory całkowe Cauchy’ego

i Poissona


Dr Małgorzata Zajęcka

37.

doc. dr hab. Piotr JAKÓBCZAK

jakobcza@pk.edu.plHomotopie dróg zamkniętych
Dr Małgorzata Zajęcka

38.

doc. dr hab. Piotr JAKÓBCZAK

jakobcza@pk.edu.plZwartość przestrzeni topologicznych
Dr Małgorzata Zajęcka

39.

doc. dr hab. Piotr JAKÓBCZAK

jakobcza@pk.edu.plAksjomaty oddzielania w topologii
Dr Małgorzata Zajęcka

40.

doc. dr hab. Piotr JAKÓBCZAK

jakobcza@pk.edu.plSpójność przestrzeni topologicznych
Dr Małgorzata Zajęcka

41.

dr hab. Włodzimierz JELONEK

wjelon@ pk.edu.plNakrycia topologiczne
Dr Magdalena Grzech

42.

dr hab. Włodzimierz JELONEK

wjelon@ pk.edu.plKonstrukcja grupy Spin
Dr Magdalena Grzech

43.

dr hab. Włodzimierz JELONEK

wjelon@ pk.edu.plZwiązek pomiędzy grupami П1(M)

i H1(M)


Dr Magdalena Grzech

44.

dr Mariusz

JUŻYNIEC


juzyniec@ pk.edu.pl

Model Ramseya optymalnego zachowania się oszczędności społecznych w ujęciu teorii rachunku wariacyjnego
Prof. dr hab. Orest Artemovych

45.

dr Mariusz

JUŻYNIEC


juzyniec@ pk.edu.pl

Zastosowanie metody portretu fazowego dla dwóch zmiennych

w modelach dynamicznej optymalizacji


Prof. dr hab. Orest Artemovych

46.

dr Mariusz

JUŻYNIEC


juzyniec@ pk.edu.pl

Minimalizacja wydatków

w ujęciu teorii sterowania


Prof. dr hab. Orest Artemovych

47.

dr Mariusz

JUŻYNIEC


juzyniec@ pk.edu.pl

Ekonomiczna interpretacja zasady maksimum
Prof. dr hab. Orest Artemovych

48.

dr Mariusz

JUŻYNIEC


juzyniec@ pk.edu.pl

Teoria optymalnego wzrostu Cassa w ujęciu teorii sterowania
Prof. dr hab. Orest Artemovych

49.

dr Beata

KOCEL-CYNK

bkocel@pk.edu.pl


Wymiar zbioru semi-algebraicznego
Prof. dr hab. Orest Artemovych

50.

dr Beata

KOCEL-CYNK

bkocel@pk.edu.pl


Lemat Thoma

i ciągłość pierwiastków


Prof. dr hab. Orest Artemovych

51.

dr Beata

KOCEL-CYNK

bkocel@pk.edu.pl


Twierdzenie Tarskiego-Seidenberga
Prof. dr hab. Orest Artemovych

52.

dr Beata

KOCEL-CYNK

bkocel@pk.edu.pl


Własności wielomianów

jednej zmiennej


Prof. dr hab. Orest Artemovych

53.

dr Beata

KOCEL-CYNK

bkocel@pk.edu.pl


Rozkład komórkowy

zbiorów sem-algebraicznych


Prof. dr hab. Orest Artemovych

54.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Iloczyny nieskończone
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

55.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Rozwinięcia asymptotyczne

i metody sumowalności szeregów


Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

56.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Funkcje eliptyczne
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

57.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Funkcje periodyczne

i ich rozwinięcia na szeregi

i iloczyny nieskończone

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

58.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Funkcje dwuperiodyczne

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

59.

dr hab. Piotr

KOT


pkot@pk.edu.pl

Prawo Benforda

i jego zastosowania


Dr Małgorzata Zajęcka

60.

dr hab. Piotr

KOT


pkot@pk.edu.pl

Testowanie własności arytmetyki zmiennopozycyjnej
Dr Małgorzata Zajęcka

61.

dr hab. Piotr

KOT


pkot@pk.edu.pl

Asymptotyczne zachowanie średniej artymetyczno-geometrycznej – algorytm Gaussa i Legenre
Dr Małgorzata Zajęcka

62.

dr Monika

KOZAK


mkozak@pk.edu.pl

Semigrupy ograniczonych operatorów liniowych
Dr hab. Ihor Mykytyuk

63.

dr Monika

KOZAK


mkozak@pk.edu.pl

Funkcje użyteczności
Dr hab. Ihor Mykytyuk

64.

dr Monika

KOZAK


mkozak@pk.edu.pl

Kwantyle w matematyce finansowej
Dr hab. Ihor Mykytyuk

65.

dr Monika

KOZAK


mkozak@pk.edu.pl

Tensory
Dr hab. Ihor Mykytyuk

66.

dr hab. inż. Jacek LEŚKOW, prof. PK

jleskow@pk.edu.plNieparametryczne metody szacowania ryzyka portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem funkcji kopuli
Dr inż. Bartosz Stawiarski

67.

dr hab. inż. Jacek LEŚKOW, prof. PK

jleskow@pk.edu.plWielowymiarowe rozkłady

t Studenta i ich wykorzystanie

w modelowaniu danych finansowych o dużych odchyleniach

Dr inż. Bartosz Stawiarski

68.

dr Anna

MILIAN


milian@pk.edu.pl

Twierdzenie Ascoli-Arzela
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK

69..

dr Anna

MILIAN


milian@pk.edu.pl

Twierdzenie Hahna-Banacha
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK

70.

dr Anna

MILIAN


milian@pk.edu.pl

Twierdzenie Banacha-Steinhausa
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK

71.

dr Anna

MILIAN


milian@pk.edu.pl

Twierdzenie o odwzorowaniu otwartym
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK

72.

dr Anna

MILIAN


milian@pk.edu.pl

Twierdzenie o domkniętym wykresie
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK

73.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Wstęga Mobiusa
Dr Szymon Pliś

74.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Butelka Kleina
Dr Szymon Pliś

75.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Gładkie struktury określone

na zbiorach


Dr Szymon Pliś
76.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Własności odwzorowań gładkich prostej w płaszczyznę
Dr Szymon Pliś

77.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Własności geometryczne krzywych w płaszczyźnie
Dr Szymon Pliś

78.

dr hab. Ihor

MYKYTYUK


imykytyuk@pk.edu.pl

Odwzorowania równopolowe powierzchni regularnych
Dr Szymon Pliś

79.

dr Witold

OBŁOZA


obloza@pk.edu.pl

Jednostajna wypukłość Lp(Ώ)
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

80.

dr Witold

OBŁOZA


obloza@pk.edu.pl

Twierdzenie spektralne dla zwartych operatorów Hermitowskich
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

81.

dr Witold

OBŁOZA


obloza@pk.edu.pl

Zaawansowane twierdzenia

o funkcji uwikłanej


Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

82.

dr Witold

OBŁOZA


obloza@pk.edu.pl

Klasyczne problemy rachunku wariacyjnego
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

83.

dr Wacław PIELICHOWSKI

wpielich@pk.edu.plTwierdzenia typu Zarantonello

i ich zastosowania


Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

84.

dr Wacław PIELICHOWSKI

wpielich@pk.edu.plRegularność słabych rozwiązań równań eliptycznych drugiego rzędu
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

85.

dr Wacław PIELICHOWSKI

wpielich@pk.edu.plTwierdzenie aproksymacyjne Friedrichsa i jego zastosowania
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

86.

dr Artur

PIĘKOSZ


apiekosz@pk.edu.pl

Przestrzenie parazwarte
Prof. dr hab. Orest Artemovych

87.

dr Artur

PIĘKOSZ


apiekosz@pk.edu.pl

Przestrzenie Lindelofa
Prof. dr hab. Orest Artemovych

88.

dr Artur

PIĘKOSZ


apiekosz@pk.edu.pl

Liczby p-adyczne
Prof. dr hab. Orest Artemovych

89.

dr Artur

PIĘKOSZ


apiekosz@pk.edu.pl

Aksjomaty teorii mnogości
Prof. dr hab. Orest Artemovych

90.

dr Artur

PIĘKOSZ


apiekosz@pk.edu.pl

Liczby porządkowe

i indukcja pozaskończona


Prof. dr hab. Orest Artemovych

91.

prof. dr hab. Anatoliy PLICHKO

aplichko@pk.edu.pl

Optymalizacja portfela na rynku niezupełnym z czasem dyskretnym
Dr Margareta Wiciak

92.

prof. dr hab. Anatoliy PLICHKO

aplichko@pk.edu.pl

Kontrakty na obligacje na rynku

z czasem dyskretnym


Dr Margareta Wiciak

93.

prof. dr hab. Anatoliy PLICHKO

aplichko@pk.edu.pl

Wybór optymalnej konsumpcji

i inwestycji z ograniczeniami

na rynku z czasem dyskretnym

Dr Monika Kozak

94.

prof. dr hab. Anatoliy PLICHKO

aplichko@pk.edu.pl

Wybór optymalnej konsumpcji

i inwestycji metodą programowania dynamicznego i metodą martyngałową


Dr Monika Kozak

95.

dr Szymon

PLIŚ


szymonplis@pk.edu.pl

Metryka Hausdorffa na przestrzeni podzbiorów zwartych przestrzeni metrycznej
Dr hab. Piotr Kot
96.

dr Szymon

PLIŚ


szymonplis@pk.edu.pl

Dodatniość iloczynu zewnętrznego form dodatnich
Dr hab. Piotr Kot

97.

dr Szymon

PLIŚ


szymonplis@pk.edu.pl

Funkcje holomorficzne na zbiorach dyskretnych
Dr hab. Piotr Kot

98.

dr Szymon

PLIŚ


szymonplis@pk.edu.pl

Jednostajna aproksymacja wielomianowa funkcji ciągłych

i klasy C k


Dr hab. Piotr Kot

99.

dr Jan

PUDEŁKO


jpudelko@ pk.edu.pl

Rozkład odwrotny gaussowski
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

100.

dr Jan

PUDEŁKO


jpudelko@ pk.edu.pl

Twierdzenie Donskera
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

101.

dr Jan

PUDEŁKO


jpudelko@ pk.edu.pl

Rozkład skośno-eliptyczne
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

102.

dr Jan

PUDEŁKO


jpudelko@ pk.edu.pl

Krzywe Pearsona
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

103.

dr Jan

PUDEŁKO


jpudelko@ pk.edu.pl

Przekształcenia ciągów zmiennych losowych na ciągi o zadanym typie zbieżności
Prof. dr hab. Anatoly Plichko

104.

dr Małgorzata

RADOŃ


mradon@ pk.edu.pl

Twierdzenie Descha-Schappachera

o zaburzaniuDr hab. Włodzimierz Jelonek

105.

dr Małgorzata

RADOŃ


mradon@pk.edu.pl

Twierdzenie Miyadery-Voigta

o zaburzaniuDr hab. Włodzimierz Jelonek

106.

dr Małgorzata

RADOŃ


mradon@pk.edu.pl

Twierdzenia Trottera-Kato

o aproksymacjiDr hab. Włodzimierz Jelonek

107.

dr Lidia

SKÓRA


lskora@pk.edu.pl

Metody punktu stałego
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

108.

dr Lidia

SKÓRA


lskora@.pk.edu.pl

Metody kolejnych przybliżeń
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

109.

dr Lidia

SKÓRA


lskora@pk.edu.pl

Metoda dolnych i górnych rozwiązań
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

110.

dr Lidia

SKÓRA


lskora@pk.edu.pl

Rozwiązania ekstremalne równań różniczkowych zwyczajnych
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

111.

dr Lidia

SKÓRA


lskora@pk.edu.pl

Równania i nierówności różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego
Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

112.

dr Marcin

SKRZYŃSKI

mskrzynski@pk.edu.pl


Twierdzenie Alexandra

o dodawaniu i pewne jego zastosowania w topologii płaszczyzny euklidesowejBeniamin

KALEMBA


Dr hab. Ihor Mykytyuk

113.

dr Marcin

SKRZYŃSKI

mskrzynski@pk.edu.pl


Uogólnione macierze odwrotne

w sensie Moore’a-Penrose’a

i niektóre ich zastosowania


Dawid

RECZYŃSKIDr hab. Ihor Mykytyuk

114.

dr Marcin

SKRZYŃSKI

mskrzynski@pk.edu.pl


Wielomiany i równania wielomianowe o współczynnikach kwaternionowych

Krzysztof

SZYMONIAK-KSIĄŻEKDr hab. Ihor Mykytyuk

115.

dr Marcin

SKRZYŃSKI

mskrzynski@pk.edu.pl


Kwaterniony rzeczywiste

z algebraicznego i geometrycznego punktu widzeniaMarta

SZYMAŃSKADr hab. Ihor Mykytyuk

116.

dr Lech

SŁAWIK


lslawik@pk.edu.pl

Metoda Frobrniusa dla równań różniczkowych liniowych II rzędu

Katarzyna

BĄK


Dr hab. Piotr Kot

117.

dr Lech

SŁAWIK


lslawik@pk.edu.pl

Wybrane metody konstrukcji macierzowej funkcji wykładniczej
Dr hab. Piotr Kot

118.

dr Lech

SŁAWIK


lslawik@pk.edu.pl

Operatorowa metoda Mikusińskiego dla liniowych równań różniczkowych
Dr hab. Piotr Kot

119.

dr Lech

SŁAWIK


lslawik@pk.edu.pl

Metody rozwiązywania równań różniczkowych zadanych w postaci uwikłanej

Anna

BIEDROŃ


Dr hab. Piotr Kot

120.

dr Beata

STRYCHARZ-SZEMBERG

szemberg@pk.edu.pl


Cykloidy-matematyczny opis, własności, wizualizacja
Dr hab. Ihor Mykytyuk

121.

dr Beata

STRYCHARZ-SZEMBERG

szemberg@pk.edu.pl


Funkcje cyklometryczne i ich własności
Dr hab. Ihor Mykytyuk

122.

dr Beata

STRYCHARZ-SZEMBERG

szemberg@pk.edu.pl


Funkcja Gamma Eulera
Dr hab. Ihor Mykytyuk

123.

dr Beata

STRYCHARZ-SZEMBERG

szemberg@pk.edu.pl


Funkcja Beta Eulera
Dr hab. Ihor Mykytyuk

124.

dr Krzysztof

WESOŁOWSKI

kwesolowski@pk.edu.pl


Zasada odwzorowań zwężających

i jej zastosowania


Dr hab. Ihor Mykytyuk

125.

dr Krzysztof

WESOŁOWSKI

kwesolowski@pk.edu.pl


Punkty stałe odwzorowań nieoddalających w przestrzeniach Banacha
Dr hab. Ihor Mykytyuk

126.

dr Krzysztof

WESOŁOWSKI

kwesolowski@pk.edu.pl


Twierdzenie Brouwera i Schaudera
Dr hab. Ihor Mykytyuk

127.

dr Krzysztof

WESOŁOWSKI

kwesolowski@pk.edu.pl


Funkcje B-sklejane i ich zastosowania (wskazana umiejętność programowania)
Dr hab. Ihor Mykytyuk

128.

dr Krzysztof

WESOŁOWSKI

kwesolowski@pk.edu.pl


Liczby pierwsze w kryptografii (niezbędna umiejętność programowania)
Dr hab. Ihor Mykytyuk

129.

dr Margareta

WICIAK


mwiciak@pk.edu.pl

Twierdzenie Parsevala

i tożsamość Plancherela

dla funkcji charakterystycznych

Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

130.

dr Margareta

WICIAK


mwiciak@pk.edu.pl

Wybrane zastosowania twierdzenia Bayesa
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

131.

dr Margareta

WICIAK


mwiciak@pk.edu.pl

Zadanie o ruinie gracza
Prof. dr hab. Anatoliy Plichko

132.

dr Małgorzata

ZAJĘCKA


mzajecka@pk.edu.pl

Geometria hiperboliczna na dysku
Dr hab. Piotr Kot

133.

dr Małgorzata

ZAJĘCKA


mzajecka@pk.edu.pl

Interpolacja operatorów liniowych

w przestrzeni Lp


Dr hab. Piotr Kot

134.

dr Małgorzata

ZAJĘCKA


mzajecka@pk.edu.pl

Aproksymacja wielomianami uogólnionymi
Dr hab. Piotr Kot

135.

dr Małgorzata

ZAJĘCKA


mzajecka@pk.edu.pl

Odwzorowania konforemne
Dr hab. Piotr Kot136.

dr Małgorzata

ZAJĘCKA


mzajecka@pk.edu.pl

Paradoksalny rozkład kuli
Dr hab. Piotr Kot

137.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Klasyczne niezmienniki w teorii węzłów

Agnieszka

CUBER


Prof. dr hab. Orest Artemovych

138.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Teoria warkoczy

Kinga

BODEK


Prof. dr hab. Orest Artemovych

139.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Supły wymierne

Kinga

GONERA


Prof. dr hab. Orest Artemovych

140.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Podstawowe własności

wielomianu JonesaKarolina

JOŃCA


Prof. dr hab. Orest Artemovych

141.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Funkcje multiplikatywne

Sabina

BUBULA


Prof. dr hab. Orest Artemovych

142.

dr Maciej

ZAKARCZEMNY

mzakarczemny@pk.edu.pl


Matematyka w muzyce

Joanna

GUT


Prof. dr hab. Orest Artemovych


TEMATY PRAC LICENCJACKICH
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

KIERUNKU „MATEMATYKA” WFMiI PK

obrona przewidziana w luty/marzec 2016 r.

Lp.

Promotor

Tytuł pracy

Dyplomant/ka

Recenzent

1.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Algorytmy sekwencyjne kolorowania wierzchołkowego

Robert

JANKOWIAK

2016


Prof. dr hab. Orest Artemovych

2.

dr Jan

KOROŃSKI


jkorons@pk.edu.pl

Funkcje Bessela i ich własności

Magdalena

GAZDA


2016

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

3.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Problem logarytmu dyskretnego i algorytm małych-dużych kroków obliczania logarytmów dyskretnych

Urszula

KAMSKA


2016

Prof. dr hab. Orest Artemovych

4.

dr Grzegorz

GANCARZEWICZ

gancarz@pk.edu.pl


Problem hamiltonowski w grafach

Magdalena

OWSIAK


2016

Prof. dr hab. Orest Artemovych

5.

dr Anna


MILIAN

milian@pk.edu.pl2016Twierdzenie Banacha

o punkcie stałymHelena

KOCHAN


2016

Dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość