Strona główna

Obwieszczenie wójta Gminy Troszyn z dnia 26 września 2011 roku


Pobieranie 10.49 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.49 Kb.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Troszyn

z dnia 26 września 2011 roku
Na podstawie art.187 § ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz.345) zarządzam, co następuje:
podaję do wiadomości publicznej

składy obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r. na terenie gminy Troszyn, jak niżej:OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W GIMNAZJUM W TROSZYNIE

 1. Zdzisław Kołota zam. Troszyn – przewodniczący

 2. Stanisław Stepnowski zam. Troszyn – z-ca przewodniczącego

 3. Norbert Białobrzeski zam. Aleksandrowo

 4. Anna Wysocka zam. Troszyn

 5. Edyta Kowalczyk zam. Grucele

 6. Monika Dymerska zam. Troszyn

 7. Maria Smolińska zam. Troszyn

 8. Krystyna Greloch zam. Troszyn


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄTCZYNIE

 1. Agnieszka Jasionek zam. Troszyn – przewodniczący

 2. Anna Długokęcka zam. Dąbek – z-ca przewodniczącego

 3. Zofia Bożena Szczepańska zam. Żyźniewo

 4. Karolina Pałuska zam. Zamość

 5. Gabriela Turek zam. Troszyn

 6. Małgorzata Lubak zam. Łątczyn

 7. Lech Marian Choinka zam. Łątczyn

 8. Jolanta Jastrzębska zam. Dąbek


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MILEWIE WIELKIM

 1. Marzena Borkowska zam. Troszyn – przewodniczący

 2. Krystyna Zakrzewska zam. Milewo Wielkie – z-ca przewodniczącego

 3. Dorota Szczepańska zam. Żyźniewo

 4. Rafał Piotr Kołak zam. Zamość

 5. Jan Czesław Rutkowski zam. Milewo Wielkie

 6. Ewelina Kosewska zam. Troszyn

 7. Jadwiga Wiesława Zaorska zam. Troszyn

 8. Agnieszka Szabłowska zam. Zawady


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLECZKOWIE

 1. Bożena Siemion zam. Kleczkowo – przewodniczący

 2. Sławomir Szabłowski zam. Zawady – z-ca przewodniczącego

 3. Anna Iwona Waszkiewicz zam. Aleksandrowo

 4. Aneta Leszczyńska zam. Troszyn

 5. Krystyna Bączyk zam. Zamość

 6. Dorota Krystyna Mierzejewska zam. Troszyn

 7. Kamil Sebastian Mierzejewski zam. Dzbenin

 8. Małgorzata Białobrzewska zam. Dzbenin


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OPĘCHOWIE

 1. Marzena Jastrzębska zam. Trzaski – przewodniczący

 2. Roman Zakrzewski zam. Kleczkowo – z-ca przewodniczącego

 3. Małgorzata Sikora zam. Żyźniewo

 4. Emil Dudziński zam. Zamość

 5. Antoni Roman Krukowski zam. Opęchowo

 6. Edyta Ginalska zam. Janki Stare

 7. Rafał Długokęcki zam. Dąbek

 8. Wioleta Gręda zam. Opęchowo

Wójt Gminy Troszyn


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość