Od ilu lat działa Ośrodek?Pobieranie 6.54 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.54 Kb.

Wywiad z p. Emilią Donajewską prezesem „Centrum Rozwoju Porozumiewania sie” Stowarzyszenie Rehabilitacyjne przeprowadziły Aleksandra Łukasiewicz i Aleksandra Janiszewska


 1. Od ilu lat działa Ośrodek?

Ośrodek działa od 20 lat.

 1. W jakim przedziale wiekowym są pacjenci?

Pomagamy dzieciom i młodzieży do 18 lat.

 1. Ilu pacjentom pomaga Ośrodek?

Liczba pacjentów to ok. 500 osób rocznie.

 1. Jakie są cele i zadania Ośrodka? 1. Zapewnienie specjalistycznej opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem.

 2. Świadczenie wielodyscyplinarnej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, diagnostycznej i konsultacyjnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

 3. Prowadzenie specjalistycznych usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych, konsultacyjnych i technicznych dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania, a w szczególności poprzez wprowadzenie dla nich metod komunikacji wspomagającej oraz terapii z użyciem technologii komputerowej oraz specjalnych urządzeń i pomocy stymulujących.

 4. Świadczenie usług dla osób dorosłych, wymagających zabiegów terapeutycznych oraz dla ich rodzin.

 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki i wspomagającymi rozwoju Ośrodka. 1. Ilu pacjentów dziennie zgłasza się do Państwa Ośrodka?

Dziennie po pomoc zgłasza się do nas ok. 40 osób.

 1. Skąd wziął się pomysł na założenie instytucji?

Potrzeba pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym popchnęła nas do założenia tego typu instytucji.

 1. Czy praca jest dla Pani satysfakcjonująca?

Tak, ta praca jest satysfakcjonująca.

 1. Dlaczego zdecydowała się Pani pracować w tym miejscu?

Ponieważ chcemy pomagać niepełnosprawnym dzieciom.
: strony
strony -> Metodologiczna wartośĆ pojęĆ „porządek” I „bezłAD” w funkcjonalno-pragmatycznej koncepcji doświadczenia
strony -> W: The Peculiarity of Man, nr 16, Toruń 2012, s. 8-37 konflikt I antynomia jako metodologiczne kategorie funkcjonalno-pragmatycznej koncepcji doświadczenia
strony -> Matematyczne podstawy informatyki Rozdział Matematyczne podstawy informatyki
strony -> Reformacja i wyznania reformowane podręcznik, str. 157-162
strony -> Dla nauczyciela I dyrektora w procedurze
strony -> Msza Święta Wieczerzy Pańskiej Archikatedra Oliwska 2010 Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej
strony -> Metafora: funkcja myślenia czy zabieg semiotyczny
strony -> Tatiana Biełous. Wskrzeszona w kostnicy po 72 godzinach pobytu w raju i piekle. „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”
strony -> 1. Destalinizacja- „odwilż popaździernikowa
strony -> Gmina szczurowa
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy