Strona główna

Odp. 4 Dzp-271- 3-U/13 Brzesko dnia 21. 06. 2013r


Pobieranie 8.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.84 Kb.

Odp.4

DZP-271- 3-U/13 Brzesko dnia 21.06.2013r.



Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „ Różnych produktów leczniczych”,

ogłoszonym w BZP nr:76545- 2013.
W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:
Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia 06-06-2013

Pytania i odpowiedzi nr 28 i 29 brzmią:


Pytanie nr:28

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Odp: Tak – w granicach +/- 20 % wielkości opakowania określonego w SIWZ.
Pytanie nr:29

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.?

Odp: W przypadku oferowania innych opakowań nie przekraczających 20 % wielkości opakowania określonego w SIWZ cenę należy określić w ilości równoważnej tabletek wynikającej z zapisów SIWZ.
Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie jak postąpić w sytuacji kiedy? (to tylko kilka wymienionych pozycji)


  • Wymagany preparat we wskazanej ilości przez Zamawiającego nie jest już produkowany i jednoczenie przekracza 20% wielkości opakowania lub jest mniejszy niż 20%

Przykłady:



  • Pakiet nr 6 poz. nr 12 Alprostadil 0,5mg/1ml amp. – dostępny preparat zawiera 5 amp, więc po przeliczeniu daje 1 op.

  • Pakiet nr 6 poz. nr 83 Gastrografin 100ml fiol. - dostępny preparat zawiera 10 fiol, więc po przeliczeniu daje 3 op.

  • Pakiet nr 6 poz. nr 99 Equispon Standard Gąbka 8x5x1cm x 1 szt. – pakowany x 10 szt., co w przeliczeniu daje 10 op.

  • Pakiet nr 6 poz. nr 113 Lovastatinum 20 mg x 30 tabl. – dostępny preparat zawiera 30 szt co w przeliczeniu daje ilość 10,71 op.

  • Pakiet nr 6 poz. nr 115 Mesalazin 1g x 14 czopków – dostępny x 28 czop., ilość po przeliczeniu to 2 op.

Bardzo proszę o odpowiedź, która umożliwi wycenę wszystkich pozycji podobnych do tych wymienionych powyżej, umożliwi to przygotowanie poprawnie oferty merytorycznie i cenowo.


Odp: W cytowanych i podobnych do nich sytuacjach ( np. brak dostępności na rynku wymaganych opakowań) należy wycenić dostępne opakowanie a jeśli ilość jest inna należy zaokrąglić ją do pełnego opakowania w górę.

...........................................







©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość