Strona główna

Odp nr: 2 dzp-271- 32/13 Brzesko dnia 18. 07. 2013r


Pobieranie 95.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar95.5 Kb.

Odp nr:2

DZP-271- 32/13 Brzesko dnia 18.07.2013r.
Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu na dostawę systemów diagnostycznych, odczynników oraz wyrobów diagnostycznych dla Pracowni Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych – ogłoszonego w BZP nr:272824-2013 z dnia 12.07.2013r..

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów, informuję:
Pytanie nr:1 - Dot. Zadanie nr 2 - Krążki antybiogramowe, diagnostyczne oraz szczepy wzorcowe:

Czy Zmawiający zgodzi się na podział krążków antybiotykowych tj. pozycji od 1-78 na dwie grupy  wg poniższego zestawienia, w związku z tym, że krążki te występują w różnych cenach?Równocześnie zwracamy się z prośbą o określenie ilości krążków w grupie 1 oraz w grupie 2

Grupa 1 - Krążki antybiotykowe wg EUCASTU

1

10

Amoksycylina

2

30

Amoksycylina/kw.klawulanowy

3

3

Amoksycylina/kw.klawulanowy

4

10

Ampicylina

5

20

Ampicilina/Sulbactam

6

30

Aztreonam

7

30

Cefaclor

8

30

Cefaleksyna

9

30

Cefazolina

10

5

Cefiksym

11

30

Cefepim

12

30

Cefoksytyna

13

75

Cefoperazon

14

30

Cefotaksym

15

30 / 10

Cefotaksym / clav.acid

16

10

Cefpodoksym

17

30

Cefprozil

18

30 / 10

Ceftazidime/clav.acid

19

30

Ceftazydym

20

30

Ceftriakson

21

30

Cefuroksym

22

30

Chloramfenikol

23

5

Ciprofloksacyna

24

30

Doksycyklina

25

15

Erytromycyna

26

10

Gentamycyna

27

10

Imipenem

28

30

Kanamycyna

29

100

Karbenicylina

30

15

Klarytromycin

31

2

Klindamycyna

32

10

Kolistyna

33

30

Kwas nalidyksowy

34

5

Levofloxacin

35

10

Meropenem

36

30

Minocyklina

37

5

Moksifloksacyna

38

75

Mezlocillina

39

30

Neomycyna

40

10

Norfloksacyna

41

5

Ofloksacyna

42

1

Oksacylina

43

5

Pefloksacyna

44

30

Teikoplnina

45

5

Rifampicin

46

30

Tetracyklina

47

75

Ticarcylina

48

85

Ticarcylina/kw.klawulanowy 75/10

49

10

Tobramycyna

50

5

Trimetoprim

51

25

Trimetoprim/Sulfametoksazol (1:19)Grupa 2 - Krążki antybiotykowe najnowsze

52

30

Amikacyna

53

2

Ampicillin

54

30

Cefadroksyl

55

5

Ceftarolina

56

5

Cefotaksym

57

10

Ceftazydym

58

15

Dalfopristin/quinupristin

59

10

Doripenem

60

10

Ertapenem

61

200

Fosfomycyna ( Trometamol )

62

30

Gentamycyna

63

1000

Kanamycyna

64

10

Kwas fusydowy

65

15

Lincomycin

66

10

Linezolid

67

30

Loracarbef

68

200

Mupirocin

69

10

Netilmycyna

70

100

Nitrofurantoina

71

1 IU

Penicylina G

72

10

Penicylina V

73

36

Piperacilin/tazobactam 30/6

74

30

Piperacylina

75

30

Temocylina

76

15

Telitromycyna

77

15

Tigecyklina

78

5

Wankomycyna

Odp: Wyrażamy zgodę na zaproponowany podział w następujących ilościach:

Dla grupy I – 25 000 szt

Dla grupy II- 15 000 szt

Pytanie nr:2. Dot. Zadanie nr 2 - Krążki antybiogramowe, diagnostyczne oraz szczepy wzorcowe:

Czy  Zamawiający  zgodzi się  na  rozdzielenie  krążków  diagnostycznych na poszczególne pozycje  asortymentowo – cenowe, umożliwiające  ich  dokładną  wycenę? 

W przypadku  tej  grupy produktów diagnostycznych -   istnieją  bardzo duże  rozbieżności  cenowe, uniemożliwiające  ujednolicenie  ceny  wszystkich odczynników.  Taka  wycena  może  prowadzić  również  do  znacznego  zawyżenia  ceny  niektórych  pozycji i  zakupu  ich w  znacznie wyższych  cenach od  cen  rynkowych  przez  Zamawiającego”

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę według niżej podanych ilości.


79

GV

Krążek diagnostyczny do identyfikacji G.vaginalis

50 krążków

80

X

Krążek diagnostyczny do identyfikacji Haemophilus Czynnik X

600 krążków

81

V

Krążek diagnostyczny do identyfikacji Haemophilus Czynnik V

600 krążków

82

XV

Krążek diagnostyczny do identyfikacji Haemophilus CzynnikX+V

600 krążków

83

F

Krążek diagnostyczny z Furazolidonem do różnicowanie Staphylococcus od Micrococcus

100 krążków

84

N

Krążek diagnostyczny z Nowobiocyną do identyfikacji S.saprophiticus

100 krążków

85

BC

Krążek diagnostyczny z glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Moraxella od Neisseria

100 krążków

86

300

Streptomycin HLAR Enterococcus

150 krążkówPytanie nr:3

Czy Zamawiający dopuści szczepy wzorcowe pochodzące z 1 i 4 pasażu pakowego po 1 wymazówce, liofilizowane pochodzące od innego producenta niż krążki antybiotykowe?Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:4

Czy Zamawiający w zadaniu nr:2 w pozycji – podłoże do hodowli rzęsistka dopuści probówki w objętości po 5 ml?Odp: Tak dopuści.

UWAGA

W związku z licznymi pytaniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień

24.07.2013 godziny pozostają bez zmian.

…..……………………..©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość