Strona główna

Ogólne warunki przyznania patronatu medialnego


Pobieranie 7.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.75 Kb.
Ogólne warunki przyznania patronatu medialnego.

O objęcie imprezy patronatem medialnym mogą ubiegać się organizatorzy imprez kulturalnych, sportowych, społecznych, służących promocji wartościowych przedsięwzięć i postaw – spójnych ze strategią programową i promocyjną realizowaną przez Radio 7, prowadzone przez „Fundacje Rozwoju Kultury Ziemi Żuromińskiej – ANANKE”

Krótki opis przedsięwzięcia podpisany przez organizatora – z terminem, miejscem imprezy, danymi organizatora i danymi osoby do kontaktu – powinien być przesłany mailem na adres mailowy: redakcja@radio7.pl

Warunkiem objęcia patronatem medialnym jest umieszczenie logo Radia 7 wraz z adresem internetowym strony: www.radio7.pl na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem oraz stronie internetowej organizatora. Dodatkowo w miejscu imprezy Radio 7 zastrzega sobie prawo do ekspozycji reklam z logo i adresem strony internetowej.Organizator imprezy zobowiązany jest do:

- umieszczenia logotypu Radia7 na plakatach i innych materiałach promujących imprezę;

- umieszczenia logotypu Radia7 we wszelkich reklamach promujących dane wydarzenie;

- przedstawienia projektu plakatu do akceptacji przez Redakcję Radia7

- w przypadku imprez biletowanych, przekazania 5 pojedynczych wejściówek na imprezę;

- umożliwienia ekipie Radia7 realizacji materiału podczas imprezy;

- umożliwienia dystrybucji materiałów promocyjnych Radia7 podczas imprezy;

- umożliwienia ekspozycji baneru reklamowego Radia 7 podczas imprezy.


W ramach patronatu medialnego Radio 7 gwarantuje:

Na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora przygotuje zapowiedź w formie zaproszenia dla słuchaczy Radia 7 przed imprezą. Do przekazanych materiałów należy dołączyć podpisane oświadczenie, o tym, iż przekazane materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz, że Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane materiały. Radio 7 zastrzega sobie prawo do zakończenia zapowiedzi informacją: „Patronem medialnym jest Radio 7".

Radio 7 nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały przekazane do emisji przez Organizatorów imprez objętych patronatem medialnym. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator imprez objętych patronatem.

Objęcie patronatem imprezy lub przedsięwzięcia nie oznacza automatycznie przygotowania przez Radio 7 relacji z imprezy.

O decyzji w sprawie przyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.

Redakcja Radio 7 rości sobie prawo do odrzucenia propozycji objęcia patronatu bez podania przyczyny.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mail: redakcja@radio7.pl.

Osobą do kontaktu ze strony Radia 7 jest Piotr Ploch, tel. 604 88 94 94 piotr.ploch@radio7.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość