Strona główna

Ogólnopolska konferencja naukowa: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu 2009 Zapraszamy na doroczną konferencję „Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”


Pobieranie 8.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.31 Kb.
Ogólnopolska konferencja naukowa:

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu 2009
Zapraszamy na doroczną konferencję „Systemy Informatyczne w Zarządzaniu” organizowaną przez Katedrę Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w dniu 23 października 2009. Tematyką przewodnią naszej konferencji są szeroko rozumiane technologie informatyczne wspomagające zarządzanie. Właściwa analiza potrzeb, odpowiedni dobór, właściwe wdrożenie i efektywne eksploatowanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie pozwala na poprawę funkcjonowania firm. Konferencja ma na celu prezentację najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie, porównanie różnych propozycji i ocenę korzyści płynących z wdrożenia technologii informatycznych. Językiem referatów jest język polski lub angielski.
Obszary zainteresowania konferencji to technologie informatyczne wspierające zarządzanie w:

 • finansach i bankowości,

 • ekonomii,

 • rolnictwie,

 • administracji publicznej,

 • przedsiębiorstwach.

W ramach konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat udziału polskich środowisk naukowych, administracji i firm w procesie wykorzystania możliwości, jakie niosą nowoczesne technologie informatyczne przede wszystkim takie jak: bazy danych, aplikacje internetowe oraz usługi sieciowe. Oczekujemy referatów podejmujących w szczególności następującą tematykę: • Modelowanie procesów biznesowych.

 • Zarządzanie wiedzą.

 • Projektowanie systemów informatycznych zarządzania.

 • Wykorzystanie baz danych w SIZ.

 • Zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu.

 • Gospodarka elektroniczna.

 • Giełdy internetowe.

 • Zastosowanie informatyki w rolnictwie.

 • Administracja elektroniczna.

 • Poufność i bezpieczeństwo systemów informatycznych.

 • Rynek narzędzi informatycznych zarządzania w Polsce.

 • Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania.

 • Prawne uwarunkowania wdrażania SIZ.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną zamieszczone w monografii, która zostanie wydana w języku angielskim. Obok przedstawicieli środowisk akademickich, planujemy udział reprezentantów przedsiębiorstw, szczególnie firm zajmujących się produkcja, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.Dodatkowym celem konferencji jest nawiązanie kontaktów, które ułatwią podjęcie partnerskich działań w ramach programów rządowych, regionalnych i europejskich związanych z wymienioną tematyką.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW

dr hab. Wiesław Szczesny

dr Andrzej Jakubiec

dr Waldemar Karwowski

dr Stanisław Jabłonowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość