Strona główna

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji"


Pobieranie 39.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.68 Kb.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji"
3 grudnia/środa/2014

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

w Poznaniu

ul. Nieszawska 19, tel. 061 8711 550 lub fax. 061 8711 530

e-mail: ewam@wshig.poznan.pl
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Edward Kamiński

prof. dr hab. Jan Róg

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

prof. dr hab. Wiesław Siwiński

prof. dr hab. Edward Wiśniewski

dr hab. Wacław Florek

dr hab. Ryszard Klimko

dr hab. Maria Kwilecka

dr hab. Stanisław Majcherczyk

dr hab. Adam Wojciechowski

dr hab. Lesław Wojtasik

dr Paweł Bator

dr Agata Dolacińska-Śróda

dr Elżbieta Heydrych

dr Alicja Jaworska-Piasecka

dr Wojciech Kasprzak

dr Grzegorz Konieczny

dr Ewa Mucha-Szajek

dr inż. Renata Rasińska

dr Roman Dawid TauberOBRADY PLENARNE (aula WSHiG)
Przewodniczący: dr Roman Dawid Tauber, prof. WSHiG

prof. dr hab. Edward Kamiński

prof. dr hab. Wiesław Siwiński

dr Ewa Mucha-Szajek, prof. WSHiG
PROGRAM

3 grudnia 2014 r.
9.00 Rejestracja uczestników konferencji (hol WSHiG)

11.00 Otwarcie konferencji (aula WSHiG)

Kanclerz dr Roman Dawid Tauber, prof. WSHiG

Rektor prof. dr hab. Edward Kamiński

11.15 Cele konferencji

prof. dr hab. Wiesław Siwiński, Prezes PSNARiT11.30 O Polskim Stowarzyszeniu Turystyki

Alicja Gotowt-Jeziorska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Turystyki11.45 Rola współpracy transgranicznej integracji europejskiej

prof. dr hab. Jan Róg, Politechnika Śląska w Gliwicach12.00 Apiterapia, mądrość pszczół a ekologia pogranicza

prof. dr hab. n. med. Mariusz Posłuszny, Klinika Rehabilitacji w Poznaniu12.15 Turystyka niejedno ma imię

mgr Lech Drożdżyński, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu12.30 Różnice kulturowe. Jakie to ma znaczenie? Kultura, tożsamość narodowa, rasa, naród, cywilizacja

mgr Adam Karpiński, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu12.45 Zamknięcie części plenarnej

13.00 Obrady w sekcji (sala 305)

Przewodniczący:

dr inż. Renata Rasińska

dr Grzegorz Konieczny

dr Alicja Jaworska-Piasecka

uczestnicy:Paweł Bator, Kajetan Bator

Marketing i rola strategii marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym
Łukasz Bojkowski, Robert Śliwowski, Andrzej Wieczorek

Charakterystyka serii rzutów karnych wykonywanych w meczach nierozstrzygniętych fazy pucharowej Mundialu 2014
Agnieszka Brenk

Islandia kraina duchów i elfów jako markowy produkt turystyczny?
Kamila Anna Ciążyńska

Vegan tourism internationally- little niche or great opportunity?
Lech Drożdzyński

The role of social tourism in the development of healthy atitudes on the example of the polish tourist association
Tadeusz Fąk, Paulina Jarecka

Nordic walking jako forma aktywności fizyczno-zdrowotnej w opinii uczestników zajęć
Wacław Florek

Czy turystyka i rekreacja mogą stanowić o rozwoju gmin na terenie których brak cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych? (casus Gminy Sławno)
Alicja Gotowt – Jeziorska

O polskim stowarzyszeniu turystyki
Jowita Górka, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Atrakcyjności Wielkopolskiego Parku Narodowego w aktywności rekreacyjno-turystycznej
Hanna Grzesiak, Ewa Malchrowicz-Mośko, Karolina Stadnik

Znaczenie dziedzictwa kultury żydowskiej dla rozwoju turystyki w Hiszpanii
Elżbieta Heydrych, Michał Kurowski

Rak jelita grubego - wpływ stylu życia na zachorowalność
Łukasz Jadczak, Andrzej Wieczorek, Robert Śliwowski, Marek Molewski, Małgorzata Haladyn

Analiza porównawcza składu ciała osób niepełnosprawnych uprawiających piłkę siatkową na siedząco i rugby na wózkach
Paulina Jarecka, Tadeusz Fąk, Adam Karpiński

Taniec jako forma rekreacji fizycznej w opinii badanych tancerzy
Alicja Jaworska – Piasecka

Korzyści i zagrożenia zdrowotne metody sous-vide
Grzegorz konieczny

Interdyscyplinarne spojrzenie na rekreację w czasie wolnym
Olha Kovinko

Xарактеристика и анализ минеральной воды (Yкраинских, Белорусских и Итальянских производителей)
Krzysztof Kwilecki

Zainteresowania wolnoczasowe zawodników uprawiających zapasy
Joanna Łuczak, Michał Preisler

Aktywność turystyczno-rekreacyjna osób z niepełnosprawnością w aglomeracji poznańskiej – wstęp do badań pilotażowych
Ewa Malchrowicz-Mośko, Anita Maciejewska, Marta Kamel, Anna Przewoźna

Współczesny wymiar wolontariatu sportowego w Polsce na przykładzie Cavaliady
Marek Molewski, Andrzej Wieczorek, Jacek Jóźwiak, Przemysław Redmer

Nabór i selekcja jako jedno z kryteriów identyfikacji talentu sportowego
Ewa Mucha-Szajek

Kategoryzacja przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej metodą standardu ekologicznego środowiska
Żaneta Nejman, Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Identyfikacja motywatorów w wybranym przedsiębiorstwie gastronomicznym
Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza w restauracji filmowej Beverly Hills Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Justyna Olszańska, Edward Kamiński

Psychologiczno-społeczne i genetyczne aspekty otyłości
Людмила Александровна Положишниковa

Влияние нетрадиционного растительного сырья на показатели качества пшеничной муки
Mateusz Radojewski

Wpływ wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na późniejszy udział uczniów w turystyce i rekreacji
Renata Rasińska

Zachowania żywieniowe studentów w sytuacjach stresowych
Eugeniusz Rydz, Iwona Jażewicz

Morska turystyka wędkarska na przykładzie Darłowa
Wiesław Siwiński

Teoretyczne dylematy pedagogiki kultury fizycznej


Jerzy Smorawiński

Jak powstała i dokąd zmierza medycyna, sportowa?
Robert Śliwowski, Patryk Wiśniewski

Wpływ treningu funkcjonalnego młodych piłkarzy nożnych na wyniki testu Functional Movement Screen (FMS)
Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Doskonalenie kompetencji zawodowych absolwentów uczelni wychowania fizycznego
Andrzej Wieczorek, Marek Molewski, Łukasz Jadczak, Jarosław Wilk

Analiza uzyskanych wyników testów wydolnościowych jako jednego z kryteriów identyfikacji talentu sportowego w klasach gimnazjalnego ośrodka szkolenia sportowego młodzieży w Poznaniu
Anna wiśniewska, Ryszard J. Klimko

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim
Józef Zawadzki, Arkadiusz Kordus

Optymalizacja żywienia w sporcie
Urszula Żołądkowska

Wypoczynek letni rodzin zastępczych
15.30 Zamknięcie obrad (sala senatu WSHiG)

Podsumowanie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość