Strona główna

OGŁoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy I terapeutów nr


Pobieranie 17.76 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.76 Kb.
L.dz: 5271/2014 Zagórze, dnia 22.12.2014r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i terapeutów nr spr. 15/2014/KO.


Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, informuje, że w w/w postępowaniu dokonano następującego wyboru ofert:

w części 1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Urbanowicz

ul.Franciszka Marii Lanciego 14 lok.123,

02-792 Warszawa

Porady lekarskie diagnostyczne pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max. 36godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.w części 2

Centrum Diagnozy i Terapii ANIMUS Aleksandra Wardach

04-110 Warszawa, ul. Majdańska 45 lok.38

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127, max. 108godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.

w części 3

Projekt Dialog Aleksandra Gołaszewska

ul.Kazimierza Grodeckiego 4 lok.31,01-843 Warszawa

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127 max. 30godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów

w części 4

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Katarzyna Płócienniczak

ul.Mlądzka 27/201, 04-136 Warszawa

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max. 45godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.

w części 5

HAND CONSULTING Helena Andrejczyk

ul.Włodarzewska 59E/32, 02-384 Warszawa

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max. 24godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.

w części 6

Marzena Nejman,Lasek 18 B ,05-430 Celestynów

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127,max.130godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.w części 7

Trzy Kropki Centrum Diagnozy i Terapii Katarzyna Majchrowska –Milewska

ul.Bielawska 48 B m.161 ,05-520 Konstancin-Jeziorna

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127,max.135godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów

w części 8

Agata Brzuska Psycholog

ul.Reszelska 15,04-537 Warszawa

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127,max.108godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów

w części 9

FHU Marta Lewandowska ,Wał.12,26-420 Nowe Miasto

Prowadzenie indywidualnych terapii u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127,max.162godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.w części 10

Małgorzata Terlecka

03-257 Warszawa, ul.Echa Leśne 65c/2

Prowadzenie terapii indywidualnej – zajęć logopedycznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max.50 godz/m-c.w części 11

Projekt Dialog Aleksandra Gołaszewska

ul.Kazimierza Grodeckiego 4 lok.31

01-843 Warszawa

Przeprowadzanie diagnoz u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max.82 godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.w części 12

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Katarzyna Płócienniczak

ul.Mlądzka 27/201, 04-136 Warszawa

Przeprowadzanie diagnoz u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127, max.82 godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.

w części 13

Centrum Diagnozy i Terapii ANIMUS Aleksandra Wardach

04-110 Warszawa, ul. Majdańska 45 lok.38

Przeprowadzanie diagnoz u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127, max.82 godz/m-c.

Przyznana punktacja - 100 punktów.

w części 14

HAND CONSULTING Helena Andrejczyk

ul.Włodarzewska 59E/32, 02-384 Warszawa

Prowadzenie diagnoz u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie ul.3 Maja 127. max. 54godz/m-c.

Ze względu na fakt, że w każdej z części złożono po jednej ofercie umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte bez zachowania terminu na składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.Dz.U.z 2008r.Nr 164,poz.1027
ze zm.).

Prokurent/-/Robert Michałowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość