Strona główna

OGŁoszenie o wyniku postępowania o znaku t-12/08-nte


Pobieranie 9.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.05 Kb.
Warszawa, dnia 05.06.2008 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZNAKU T-12/08-NTE


Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 60 kpl. modułów tranzystorowych z osprzętem oraz 30 kpl. modułów diodowych do realizacji zamówienia wybrana została ITC GmbH z siedzibą w Limmerburg 44, D-31061 Alfeld, Niemcy. Wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył ważną ofertę. Otrzymał maksymalną liczbę punktów, obliczoną zgodnie z pkt. 12 SIWZ, w związku z czym, na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Streszczenie i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:


Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

ITC GmbH

Limmerburg 44

D-31061 Alfeld


148.376,40 euro (502.046,38 zł) = 100 pkt.

100 pkt.

DIAGRAPH ELECTRONIC

mgr inż. Jan Tomaszewicz

ul. Osmańczyka 22 lok. 153

01-494 Warszawa


152.805,00 euro (517.030,99 zł) = 97 pkt.

97 pkt.

DACPOL Sp. z o.o.

ul. Puławska 3405-500 Piaseczno

154.818,00 euro (523.842,18 zł) = 95 pkt.

95 pkt.

UWAGA: Wartość w złotówkach przeliczono wg średniego kursu Euro publikowanego przez NBP, który na dzień 03.06.2008 r. wynosił 1€ = 3,3836 zł


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość