Strona główna

OGŁoszenie wyników konkursu na kandydata na stanowisko ds. Organizacji w urzędzie miasta I gminy jelcz-laskowice


Pobieranie 6.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.96 Kb.
Jelcz-Laskowice, 13.04.2006 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DS. ORGANIZACJI

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, ul.Witosa 24 konkursu na wyłonienia kandydata do podjęcia pracy na „stanowisku urzędniczym ds. organizacji” uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu procedury rekrutacji składającej się z:

- analizy ofert,

- pisemnego testu kwalifikacyjnego kandydatów do objęcia stanowiska przeprowadzonego w dniu 29 marca 2006 r.,

- indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej z wyłonionymi w wyniku testu pięcioma najlepszymi kandydatami, odbytej w dniu 11.04.2006 r.,

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

- Zastępca Burmistrza Stanisław Skrzydłowski,

- Sekretarz Gminy Andrzej Gwóźdź,

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Zapotoczna

dokonała wyboru kandydata do zatrudnienia na „stanowisku ds. organizacji” w osobie Pani Ewy Kocjan, zam. w Jelczu-Laskowicach.

Wybór kandydatury Ewy Kocjan uzasadniony był najlepszym wynikiem z pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz najwyższą oceną w wyniku indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Miasta i GminyJelcz-Laskowice
Andrzej Gwóźdź


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość