Strona główna

Ogłoszono listę największych polskich dealerów samochodów top50 2010 Konsolidacja rynku nie zwalnia


Pobieranie 183.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar183.15 Kb.

Warszawa, 30 marca 2011Ogłoszono listę największych polskich dealerów samochodów TOP50 2010
Konsolidacja rynku nie zwalnia

30 marca ogłoszono po raz czwarty listę największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP50. Lista została przygotowana przez firmę doradczą DCG Dealer Consulting oraz Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar . Listy takie są publikowane corocznie na wszystkich rozwiniętych rynkach dealerskich świata m.in. w USA, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy Holandii.


Na podstawie list TOP 50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. W Polsce rok 2010 był drugim rokiem z rzędu, kiedy wskaźnik ten miał olbrzymi przyrost. Po gwałtownym skoku w roku 2009, kiedy wzrósł on aż o 2,65 punktu procentowego (z 31,43% do 34,08%), rok 2010 przyniósł dalsze przyspieszenie zjawiska. W ubiegłym roku udział pierwszych 50 firm w całej sprzedaży samochodów na polskim rynku zwiększył się o kolejne 2,69 punktu procentowego i wynosi obecnie aż 36,77 procenta. Jest to jeden z najwyższych wskaźników konsolidacji na europejskich rynkach dealerskich. Co ciekawe zjawisko dynamicznej konsolidacji, jakiego jesteśmy aktualnie świadkami na polskim rynku, jest zdecydowanie odrębne od tego co dzieje się na innych europejskich rynkach dealerskich np. brytyjskim czy niemieckim, gdzie wskaźnik konsolidacji uległ w ostatnim roku niewielkiemu obniżeniu.
Powodem tak szybkiej konsolidacji polskiego rynku, jest dalsze pogłębianie się zjawisk występujących na nim od pewnego czasu. Najważniejszym z nich jest ponadprzeciętna aktywność największych firm dealerskich w otwieraniu nowych placówek i pozyskiwaniu nowych marek do swojego spektrum handlowego, a także zdecydowanie wyższa sprawność organizacyjna pozwalająca osiągać największym firmom większe przyrosty sprzedaży niż rynkowa przeciętna. Po ogromnym skoku wskaźnika konsolidacji w roku 2009, większość analityków spodziewała się pewnego przyhamowania tego zjawiska, zwłaszcza, że w roku 2010 znacznie osłabło zjawisko reeksportu, które wydawało się znaczącym powodem wzrostów sprzedaży wielu firm na liście TOP50 2009. Jednak okazało się, że rola reeksportu w poprzednim wzroście wskaźnika konsolidacji była nieco przesadzona. Nic także nie wskazuje dziś na to, że trend wzrostowy wskaźnika miałby ulec osłabieniu w tym roku, zwłaszcza w kontekście faktu, że polski rynek powoli wkracza w drugą fazę konsolidacji, w której przejęcia będą dokonywać się w kręgu największych polskich dealerów. Przykładem tego zjawiska jest zrealizowana w styczniu tego roku transakcja przejęcia przez Grupę Krotoski – Cichy (3 miejsce na liście) firmy Euro Centrum Tadeusz (57 miejsce na liście 2009), a na rynku mówi się już o przygotowywanych kolejnych transakcjach tej skali.
Jak już wspomniano, kolejny rok z rzędu najwięksi dealerzy rośli zdecydowanie szybciej niż cały rynek. Nie było to aż tak spektakularne jak w roku 2009 kiedy TOP50 miał aż 7,29 procenta wzrostu sprzedaży, a cały rynek 2,16 procenta spadku, ale i teraz wzrost największych dealerów (+7,43%) był ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost całego rynku (+3,22 %).

Pomimo ciągle rozwijającego się zjawiska wielomarkowości na polskim rynku dealerskim, analiza listy TOP50 2010 nie daje podstaw do jakichś spektakularnych wniosków w tym zakresie. Wskaźnik firm wielokoncernowych wśród firm z najnowszego TOP50 uległ nawet niewielkiemu obniżeniu z 76 do 74 procent, ale w pierwszej dziesiątce nie ma podobnie jak w roku ubiegłym żadnego dealera jednokoncernowego i można chyba z dużą pewnością wyrokować, że nigdy już nie będzie. Wśród 6 firm, które po raz pierwszy znalazły się na liście jest idealna równowaga w tym względzie: 3 firmy to dealerstwa wielokoncernowe i 3 jednokoncernowe (2 Fordy i VW). Z kolei firmy, które wypadły poza pierwszą pięćdziesiątkę, zdecydowanie potwierdzają tezę o wielkiej roli wielomarkowości w sukcesie rynkowym. Bowiem aż 75% z nich to były firmy jednokoncernowe.


Na liście nastąpiło 9 zmian, o trzy mniej niż w roku 2009. O ile przy poprzedniej liście powody spadków (jednokoncernowość) jak i awansów (wielomarkowość, dystrybucja marek koreańskich) były dość jednoznaczne, o tyle w tym roku powody tego są zdecydowanie bardziej zindywidualizowane i trudno uogólnić powody tych zmian.
Spośród dealerów, którzy znaleźli się na liście TOP50, aż 32 miało wyższy wzrost sprzedaży niż średnia dla całego rynku. Najwyższy zanotowany wzrost to imponujące 140,0% warszawskiego dealera Toyota Bielany. Wynik ten umniejsza nieco fakt, że wynika on głównie z jednej wielkiej transakcji flotowej przeprowadzonej przez tego dealera w roku 2010. Z drugiej strony wśród dealerów z listy nie było w tym roku spektakularnych spadków. Najwyższy wyniósł 19,8 % i zanotowała go grupa Inter Welm, śląski dealer Skody i VW. Podobnie jak na poprzednich listach zdecydowaną większość stanowią i w tym roku firmy posiadające swoje główne siedziby w dużych aglomeracjach. Ciekawostką jest jednak to, że na tegorocznej liście większą rolę zaczęli odgrywać dealerzy, których główne siedziby znajdują się w stosunkowo niewielkich miastach. Do pierwszej dziesiątki wdarła się firma Carsed z Siedlec (Skoda, VW), ogromy awans z 50 na 24 miejsce zanotowała firma Budmat Auto z Płocka (Ford, Peugeot, Nissan, Citroen) a do pięćdziesiątki po raz pierwszy awansowała grupa Autorud/Polserwis ze Stalowej Woli (VW, Citroen, Renault).
Patrząc na pierwszą dziesiątkę listy, warto zwrócić uwagę na bardzo duże wzrosty sprzedaży większości firm, które się w niej znalazły, sięgające nawet ponad 60 procent rok do roku. Ciągle niepodważalna pozycja dealera polskiego rynku pozostaje przy Polskiej Grupie Dealerów, która nieprzerwanie od kilku lat notuje ciągłe wzrosty sprzedaży. W roku 2010 wzrost ten wyniósł 17,0 % i co ciekawe, po raz pierwszy w czteroletniej historii polskiej listy TOP50, wynik sprzedaży PGD - 12 334 sztuki aut był ponad dwukrotnie wyższy niż wynik drugiej na liście grupy Carservis S.A. Kolejne firmy na liście zanotowały mniej spektakularne wyniki. Carservis miał aż 16,1 % straty w sprzedaży w stosunku do wyniku 2009 i sprzedał „tylko” 5813 sztuk samochodów. Także trzecia na poprzedniej liście poznańska Grupa BEMO „złapała” pewną zadyszkę (-2,5% w stosunku do roku 2009), co nie powinno szczególnie dziwić, bo przez ostatnie 3 lata grupa ta rok w rok notowała imponujące, 30-40 procentowe wzrosty. Ten słabszy wynik (5303 sztuk) spowodował, że grupa Bemo straciła trzecie miejsce na liście na rzecz innej poznańskiej grupy dealerskiej Krotoski-Cichy, która w roku 2010 sprzedała 5514 sztuk samochodów (9,1% wzrostu). Zresztą wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku grupa Krotoski-Cichy może poważnie aspirować do drugiego miejsca na liście. W pierwszych miesiącach tego roku przeprowadziła dwa spore przejęcia, wspomnianego już największego dealera Pomorza Zachodniego firmy Euro Centrum Tadeusz (VW, Skoda) i poznańskiego dealera Niedbała (Opel, Chevrolet) Te nowe nabytki mogą spowodować, że wynik poznańskiej grupy na kolejnej liście może przekroczyć 7 tysięcy sprzedanych samochodów. Wśród dealerów pierwszej dziesiątki najwyższy wzrost sprzedaży uzyskała firma Carsed dealer Skody i VW, z główną siedzibą w Siedlcach, która ze znakomitym wynikiem (+ 51,2%) awansowała na 8 miejsce z 16 w roku 2009. Poza tym spektakularnym awansem czołówka listy TOP50 pozostała nadzwyczaj stabilna. Po raz kolejny zwiększył się udział TOP 10 w sprzedaży całego rynku. W roku 2008 udział 10 największych dealerów w sprzedaży całego rynku wynosił 12,23 %, rok później było to 14,14 %, a w roku 2010 wskaźnik ten wzrósł do 14,55 %. Potwierdza to postawioną już tezę, że główną rolę w procesach konsolidacyjnych, które tak dynamicznie przebiegają w Polsce, odgrywa właśnie kilkunastu największych polskich dealerów.
Bardzo ciekawe zjawisko można zauważyć w roku 2010, analizując sprzedaż salonów producenckich. Po fatalnym roku 2009, kiedy wszystkie tego typu salony wygenerowały spadki sprzedaży od 4 do 18 procent i zanotowały spadki na liście, rok 2010 był dla większości z nich bardzo dobry. Wśród salonów koncernowych największy wzrost, aż 97,1 % zanotował Citroen Warszawa, który w swoich salonach sprzedał 2412 samochodów. Nie mniej imponujący wzrost miała firma Renault Retail Group z wynikiem +73,9%. Wyniki te potwierdziły postawioną w analizie ubiegłorocznej listy tezę - „Jeśli przyjąć (…), że dla wyników na liście TOP50 2009 ważne znaczenie miał reeksport, w którym salony producenckie nie uczestniczyły, to w roku 2010 możemy być świadkiem sytuacji odwrotnej.”

Podsumowując wyniki listy TOP50 2010 należy zwrócić przede wszystkim uwagę, że pogłębiające się zjawisko konsolidacji rynku powodowane jest w równym stopniu fuzjami i przejęciami, jak i zdecydowanie ponadprzeciętnymi wzrostami sprzedaży osiąganymi przez największych dealerów. Sprzedaż 50. pierwszych dealerów na rynku, który liczy ponad 1000 firm, zaczyna się zbliżać do 40 procent całości rynku i jeśli wkrótce nie nastąpią jakieś nieoczekiwane zjawiska, a zwłaszcza gwałtowny wzrost sprzedaży na rynku, może ona osiągnąć ten poziom za 2-3 lata. Zwłaszcza, w dodatkowym kontekście wspomnianego wyżej rozpoczynania się drugiej fazy konsolidacji polskiego rynku dealerskiego. Dodatkowo należy stwierdzić, że pomimo tego, że rok 2010 nie był jakimś spektakularnym rokiem w rozwoju wielomarkowości, to także nie ma najmniejszych wątpliwości, że zjawisko to jest niemożliwe do odwrócenia, nawet przy zmieniających się w roku 2013 warunkach prawnych.


Tab.1: LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2010*

(lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów)

Firma/grupa dealerska

Ilość sprzeda-nych aut w szt.*

Ilość lokali- zacji

Lokalizacje

Reprezentowane marki

Sprzedaż zmiana

2010 vs 2009

Zmiana miejsca na liście 2010 vs 2009

1

Polska Grupa Dealerów sp. z o.o.

12334

11

Kraków, Warszawa, Katowice, Chorzów, Bielsko-Biała, Tychy, Dąbrowa Górnicza

Ford, Nissan, Suzuki, Fiat, Mitsubishi, SEAT, Hyundai, Infiniti

+ 17,0%

0


2

Carservis S.A.

5813

11

Warszawa, Rzeszów, Jarosław, Olsztyn, Ostrołęka, Iława, Łomża, Ostrów Maz., Mrągowo

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet

-16,1%

0


3

Grupa Krotoski – Cichy


5514

9

Poznań, Piła, Grodzisk Wlk. , Łódź, Zgierz

VW, Audi, Skoda

+ 9,1%

1


4

Grupa BEMO Motors


5303

8

Poznań, Szczecin, Koszalin, Łódź, Warszawa

Ford, Volvo, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mercedes, Mazda

-2,5%

1


5

KPI Retail sp. z o.o.

5238

5

Warszawa, Poznań

VW, Audi, Porsche, Skoda, Bentley


+ 13,4%

1


6

Grupa MAGRO

4300

8

Rybnik, Tychy, Zabrze, Kraków, Sosnowiec, Ruda Śl., Świętochłowice

VW, Audi, Skoda, Suzuki

- 9,9%

1


7

Pol - Mot Auto sp. z o.o.

3960

10

Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Kielce, Włocławek

Skoda, Fiat, Opel

+ 8,0%

1


8

Carsed s.j.

3958

4

Siedlce, Mińsk Maz., Biała Podlaska

Skoda, VW

+ 51,2%

8


9

Sobiesław Zasada S.A.


3906

8

Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Rzeszów, Bielsko-Biała

Mercedes, Chrysler, Jeep, Dodge, VW, Audi, Subaru,

+ 3,1%

2


10

Inter Auto Wiesław Siwek


3900

3

Kraków

Skoda, Opel, Chevrolet, Fiat, KIA

+ 27,4%

0


11

Grupa PTH (Polmozbyt Toruń Holding)

3820

14

Toruń, Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz, Poznań, Konin, Kielce, Lublin, Łódź, Kraków

Citroen, Peugeot, Fiat, Mazda

+ 38,9%

3


12

Auto Gazda Ganinex Gazda Group**

3600

4

Katowice, Gliwice, Pszczyna

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Skoda, Mazda, Citroen- 8,4%

1


13

Auto Boss sp. z o.o.


3216

2

Bielsko-Biała, Chorzów


Ford, Volvo

+ 13,9%

1


14

Grupa Auto Wimar


3053

2

Warszawa

Skoda

+ 10,4%

1


15

Summit Motors


2919

3

Warszawa

Ford, Honda

- 8,6%

6


16

CMP Holding

2815

4

Wrocław, Świdnica

Skoda, Peugeot, Honda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, TATA

+ 4,2%

1


17

P.M. POL CAR sp. z. o.o.

2809

5

Poznań, Leszno, Gniezno, Ostrów Wlk.

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

+ 7,3%

1


18

Plichta Aleksander Plichta

2547

6

Gdańsk, Gdynia, Wejherowo

VW, Skoda, Mitsubishi, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat

+38,9%


5


19

Auto Żoliborz sp. z o.o.

2467

3

Warszawa

Opel, Chevrolet

- 0,4%

0


20

Toyota Bielany

2438

1

Warszawa

Toyota

+ 140,0%

36


21

PUH Zdunek

2226

3

Gdańsk, Gdynia

Renault, Dacia, BMW

+ 55,4%

14


22

Grupa ProMotors

2176

14

Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Radom, Zamość, Nysa, Rybnik, Tychy, Radzionków, Stalowa Wola

SEAT, Hyundai, Suzuki, Fiat

- 5,9%

2


23

Toyota Marki/ Toyota Żerań

2064

3

Warszawa

Toyota, Lexus

- 18,9%

5


24

Budmat Auto


2025

2

Płock, Ciechanów

Peugeot, Citroen, Nissan, Ford+ 81,3%

26


25

Viamot S.A.


1970

4

Kraków, Olkusz, Lublin

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Hyundai

+ 14,6%

026

PGA

1896

7

Warszawa, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Poznań

BMW, Mercedes, Peugeot

+ 6,7%

2


27

Renault Pietrzak

1804

3

Katowice, Świętochłowice, Jaworzno

Renault, Dacia

+ 35,5%

1428

Zimny Auto


1744

3

Łódź, Piotrków Tryb., Tomaszów Maz.

VW, Skoda

+ 9,8%

1

29

MM Cars sp. z o.o.1722

1

Katowice

Opel, Chevrolet, SAAB, Subaru, Suzuki, Land Rover, Jaguar

+ 36,0%

15

30

M.G. Centrum sp. z o.o.

1716

3

Katowice, Częstochowa

Toyota, Lexus

- 0,1%

4


31

RM Filipowicz/Moto Gabra


1672

5

Kraków, Bielsko-Biała

Mitsubishi, KIA, Jaguar, Land Rover

+ 2,1%

4


32

Auto Centrum Sp. z o.o.

1655

4

Rzeszów, Krosno

Citroen, Peugeot, BMW, Hyundai, TATA

+ 51,8%

19

33

BEDNAREK

1622

3

Łódź, Dobroń

VW, Skoda

+ 15,9%


4

34

Marimex/M-Cars

1609

3

Kraków, Myślenice, Nowy Targ

Opel, Chevrolet, BMW

+ 3,6%

4


35

Bilex PHU sp. z o.o.


1574

3

Łódź, Częstochowa, Bełchatów

Fiat, KIA

- 1,4%

7


36

REN - CAR sp. z o.o.1552

1

Rybnik

Ford

+ 83,7%

Pierwszy raz na liście

37

Konsorcjum SZPOT

1533

3

Swarzędz, Poznań

Opel, Chevrolet, SAAB, Citroen, Hyundai, TATA, Isuzu

+ 38,1%

Pierwszy raz na liście

38

Pol-Motors sp. z o.o.


1395

3

Wrocław, Wałbrzych

Ford, Hyundai, Suzuki

- 9,9%

7

39

Chodzeń s.j.


1377

4

Warszawa, Gdańsk

Toyota, Lexus

+ 4,5%

3

40

Nexteam


1353

1

Warszawa

Opel, Chevrolet

+ 35,7%

21

41

Nawrot sp. z o.o.1312

2

Wrocław

Renault, Dacia

- 3,0%

3

42

Dixi – Car S.A.


1309

2

Warszawa, Radom

Opel, Chevrolet, Isuzu

+ 12,6%

5

43

Chylińscy Sp. z o.o.1274

1

Warszawa

VW

+ 27,9%

Pierwszy raz na liście

44

AS Motors sp. z o.o.1269

1

Nadarzyn

KIA

- 12,8%

10

45

Inter Welm/Welm Centrum


1221

2

Bielsko-Biała, Pszczyna

VW, Audi, Skoda

- 19,8%

12

46

Auto Centrum Golemo


1218

4

Kraków, Nowy Targ

Peugeot, Hyundai, SEAT

- 9,7%

7

47

IMPWAR1214

3

Wrocław, Rzeszotary k./Legnicy

Nissan, Renault, Dacia

+ 36,3%

Pierwszy raz na liście

48

Rowiński – Wajdemajer sp. z o.o.


1207

2

Warszawa

VW, Audi

- 9,8%

1

49

Autorud/Polserwis


1178

2

Stalowa Wola

VW, Citroen, Renault, Dacia

+ 15,7%

Pierwszy raz na liście

50

Ursyn Car


1151

2

Warszawa

Ford

+13,1%

Pierwszy raz na liście

2010

2009

2007/08

Zmiana % 2010 vs 2009

RAZEM TOP50

130 948

121 886

113 594

+ 7,43%

RAZEM TOP50 (przy uwzględnieniu salonów producenckich)

137 086

123 090

116 043

+ 11,37%

RAZEM CAŁY RYNEK

372 797

361 164

369 154

+ 3,22%

Udział % TOP50 w całym rynku

35,13%

33,75%

30,77%

+ 1,38 pp

Udział % TOP50 w całym rynku (przy uwzględnieniu salonów producenckich)

36,77%

34,08%

31,43%

+ 2,69 pp

Średnia ilość punktów sprzedaży na firmę z listy TOP50

4,28

4,04

3,62

+ 5,9%

*Dane dotyczą sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5 t w okresie od 1. stycznia 2009 r. do 31. grudnia 2010 r.

** Auto Gazda Ganinex Gazda Group powstała z połączenia firm Ganinex Auto Gazda i Auto Gazda


Ryc. 1: Procentowy WZROST SPRZEDAŻY aut w Polsce 2010: TOP 50 vs cały rynek


Ryc. 2: KONSOLIDACJA polskiego rynku dealerskiego

Procentowy udział w rynku sprzedaży firm TOP50: 2007 vs 2008 vs 2009 vs 2010©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość