Strona główna

Okrągły stół: „Obrady okrągłego stołu Alojzy Pietrzyk zwraca „nagrodę”


Pobieranie 21.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.02 Kb.


89.tvp.pl - najciekawsze materiały z linkami
Poniżej przedstawiamy „perełki” z materiałów wideo dostępnych na portalu 89.tvp.pl wraz z bezpośrednimi linkami.
Okrągły stół: „Obrady okrągłego stołu - Alojzy Pietrzyk zwraca „nagrodę” (06.02.1989r.)

Podczas przerw w obradach strona partyjna wręczyła górnikowi Alojzemu Pietrzykowi kopertę z pieniędzmi i odznaką OPZZ. Po wznowieniu obrad zdecydował się on zwrócić „nagrodę” wywołując tym samym wiele kontrowersji. Czy była to pierwsza łapówka wolnej Polski?http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/obrady-okraglego-stolu-alojzy-pietrzyk-zwraca-nagrode-06021989r

PZPR: Prestiż partii w obliczu wyborów (1989r.)

Czy obrady Okrągłego Stołu naruszą silną pozycję, w jakiej znajduje się PZPR? O sytuacji między opozycją i partią mówią Janusz Reykowski (psycholog, z ramienia PZPR uczestnik obrad okrągłostołowych), pisarz Kazimierz Koźniewski oraz rzecznik prasowy rządu PRL Jerzy Urban.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/pzpr/prestiz-partii-w-obliczu-wyborow-1989r

Okrągły stół: Przed obradami – „Gen. Kiszczak wita stronę opozycyjną (05.04.1989r.)”

Generał Kiszczak stoi na skraju schodów i wita nadchodzącą opozycję. Metaforyczność tego wydarzenia została błyskawicznie wychwycona przez Lecha Wałęsę. Zobacz przełomową chwilę na własne oczy - rząd i opozycja witają się w Pałacu Namiestnikowskim tuż przed pierwszym posiedzeniem Okrągłego Stołu.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/gen-kiszczak-wita-strone-opozycyjna-05041989r

Okrągły stół: „Przed stołem”

30 listopada 1988 tuż po Dzienniku Telewizyjnym w warszawskim studio nr 4, na zaproszenie Alfreda Miodowicza, lidera OPZZ, do rozmowy o przyszłości związkowców i Polski zasiadł lider „Solidarności”, Lech Wałęsa.

Z propozycją debaty wyszedł sam Alfred Miodowicz, zaskakując przy tym kierownictwo PZPR. Lider OPZZ pewny był swojego zwycięstwa i zdecydowanie nie docenił swojego przeciwnika. Ta debata to jednoznaczne zwycięstwo Lecha Wałęsy - tak tuż po jej transmisji sądziło 63% oglądających ją.

http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/preludium-obrad-debata-walesa-miodowicz-1988r

Sonda: Polityczna

Przed wejściem na salę wśród uczestników Okrągłego Stołu przeprowadzono sondę. Jakie mieli nadzieję? Jakie obawy? Na ile ich przewidywania się sprawdziły? Zobacz co mówił 20 lat temu Lech Wałęsa, Leszek Miller i innihttp://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/z-jakimi-nadziejami-siadacie-do-okraglego-stolu-sonda-wsrod-uczestnikow-obrad-05041989r

Sonda: Uliczna: „Musi być dobrze”

A co uważali zwykli obywatele? „Nie wierzę już, że jakaś zmiana będzie” - byli tacy, którzy wątpili, przeważały jednak głosy optymizmu. Zobacz co mówili zgromadzeni przed Pałacem Namiestnikowskim przechodnie.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/co-przyniosa-obrady-sonda-przed-palacem-namiestnikowskim-05041989r/page/0

Obrady: „Obrady okrągłego stołu – przerwa w obradach”

„Wreszcie nadszedł 5 kwietnia - na ten dzień czekali wszyscy. Rozpoczęła się transmisja i w pewnej chwili stało się coś czego nikt nie przewidział: 15 minutowa przerwa trwała 3 godziny” Jak rozpoczęły się historyczne obrady sejmu? Czemu zaczęły się od przerwy? Zobacz zwykle pomijany epizod obrad wyemitowany w Dzienniku Telewizyjnym 5.04.1989r.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/przerwa-w-obradach-06021989r


Obrady: „Zakończenie obrad okrągłego stołu - przemówienie Lecha Wałęsy (05.04.1989r.)”


Nie ma wolności bez Solidarności, to jest prawda z którą przyszliśmy do Okrągłego Stołu” Historyczne przemówienie Lecha Wałęsy na zakończenie obrad Okrągłego Stołu.

http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/okragly-stol/zakonczenie-obrad-okraglego-stolu-przemowienie-lecha-walesy-05041989r
Smaczki PRLu: Ubezpieczenia od inflacji (1989r.)

Jak polska gospodarka przygotowywała się do walki z inflacją? Łódzki bank przewidująco rozpoczął wprowadzanie nowej usługi. Jego klienci mogli ubezpieczyć się od inflacji. Zobacz relację Dziennika Telewizyjnego.http://red.v3.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/prl/ubezpieczenia-od-inflacji-1989r

Smaczki PRLu: Podpisanie porozumienia z ZSRR o budowie pierwszej linii metra (1982r.)

Dziennik Telewizyjny informuje o rozpoczęciu współpracy gospodarczej i technicznej między PRL i Związkiem Radzieckim w dziedzinie budowy pierwszej kolei podziemnej w Warszawie. Pomoc w budowie pierwszych 23 kilometrów i pierwszych 23 stacji odbywać się miała w zakresie użyczenia maszyn i materiałów i pomocy specjalistów radzieckich. Darem od narodów radzieckich miały być plany konstrukcji maszyn niezbędnych przy budowie metra, niektóre materiały oraz pierwsze 90 wagonów na dobry początek eksploatacji warszawskiego metra.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/prl/podpisanie-porozumienia-z-zsrr-o-budowie-pierwszej-linii-metra-1982r

Stan wojenny: Akcja „Spokój”

Milicja na ulicach legitymuje tych, którzy nie zdążyli do domu przed godziną policyjną. „Godzina” trwała od 22.00 do 6.00, później przesunięto jej poranną granicę do godziny 5.00, ze względu na fakt, że nie wszyscy obywatele mogli wówczas zdążyć do pracy.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/stan-wojenny/akcja-spokoj

Wybory: Hipotetyczne scenariusze wyborów (maj 1989r.)

„Wariant piąty – bardzo groźny – wszystkie mandaty poselskie idą dla komitetu obywatelskiego Solidarność” Zobacz jak profesor Gebertner w „Dzienniku Telewizyjnym” wskazuje zagrożenia, które niesie ze sobą wygrana „Solidarności”.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/wybory/hipotetyczne-scenariusze-wyborow-maj-1989r
Lech Wałęsa po raz pierwszy w Studio „Solidarność” (1989r.)
Lech Wałęsa wchodzi do telewizyjnego studia „Solidarność”, pierwszej w polskiej telewizji trybunie wolnych poglądów. Była to chwila szczególna i przełomowa, ze względu na to, że od lat Telewizja była niemal całkowicie kontrolowana przez władze.

„Jedni uważają, że możemy skoczyć z 10 piętra i wziąć tą wolność, inni uważają, że połamiemy nogi. Ja myślę, że ten proces, który mówi o tym dojściu, ma większe szanse, bo on pozwala uniknąć błędów” - mówił Wałęsa o sposobie na przejęcie władzy.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/wybory/lech-walesa-po-raz-pierwszy-w-studio-solidarnosc-1989r

Wybory: Przedwyborcza atmosfera (1989r.)

Na przedwyborczych ulicach Warszawy radość mieszała się z niepewnością, entuzjazm z niedowierzaniem. Ludzie coraz śmielej unosili palce na znak zwycięstwa coraz pewniej i śpiewali religijne pieśni. Pojawili się też politycznie neutralni wyznawcy Hary Kriszny... Zobacz nigdy wcześniej nie publikowany materiał, a w nim między innymi kolportaż pierwszego legalnego numeru tygodnika „Solidarność”.http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/89tvppl/wideo/wybory/przedwyborcza-atmosfera-1989r

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość