Strona główna

Oksfordzki ruch, -> rytualizm


Pobieranie 3.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar3.71 Kb.
TRAKTARIANIZM, ruch odnowy Kościoła anglik., rozwijający się 1833-41 w Oksfordzie (--> oksfordzki ruch, --> rytualizm).

Nawiązywał do idei --> anglokatolicyzmu, którego celem było urzeczywistnianie kat. ideału anglikańskiego --> High Church; w praktyce t. dążył do upodobnienia się do Kościoła rzym.kat.; został zainicjowany 1833 przez Jana Henryka --> Newmana traktatem Thoughts on the Ministerial Commission, Respectfully Addressed to the Clergy, co dało nazwę całemu ruchowi; akcentował autonomię Kościoła anglik. (zwł. jego widzialną stronę) i urząd kośc. (z sukcesją apost.), relację Pisma Świętego, Tradycji i nauczania Kościoła, teol. via media między protestantyzmem i katolicyzmem, znaczenie sakramentów, odnowę liturgii i życia chrześc. wg wzorów starożytności kośc.; autorami nast. traktatów byli: J.W. Bowden, R.W. Church, R.H. Froude, J. --> Keble, Ch. Marriott, W. Palmer, E.B. --> Pusey, R.I. Wilberforce, I. Williams; początkowo ukazywały się one jako wyd. broszurowe, później rozprawy teol. w formie książek z aneksami, służące do praktyk liturg.; podstawowe zasady t. stanowiły: dogmat, sakramenty i antyrzym.kat. nastawienie; 1841 nastąpił koniec edycji traktatów teol., ponieważ Newman podporządkował się decyzji bpów anglik. i opinii władz uniw. w Oksfordzie; od 60. lat XIX w. liczba przedstawicieli t. zmniejszyła się (gł. po konwersjach na katolicyzm Newmana i H.E. --> Manninga).E.A. Knox, The Tractarian Movement, Lo 1933; M. Schmidt, TRE II 723-734 (bibliogr.); G. Gassmann, HDTh II 352-409; W. Müller-Römheld, ÖkL 932-933; G. Rowell, The Vision Glorious. Themes and Personalities of the Catholic Revival in Anglicanism, Ox 1983 (passim); P. Nockles, Church and King. Tractarian Politics Reappraised, w: From Oxford to the People. Reconsidering Newman and the Oxford Movement, Leominster 1996, 93-126; A. Geck, RGG VI (20034) 763-766; G. Biemer, LThK X (2006) 164-165.

Stanisław Józef Koza


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość