Strona główna

Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7


Pobieranie 44.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar44.23 Kb.


WARMIŃSKO – MAZURSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

10 - 072 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7

tel.0-89/524 14 50, fax.0-89/524 14 77,www.olsztyn.wiw.gov.pl
Powiatowi Lekarze Weterynarii
- wszyscy -

NC 743
Nasz znak: Data:

WIW/chz.6212/14e/10 Olsztyn, 6 września 2010 r.
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 21 – 25 września 2010 r. prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie przeprowadzone będzie metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę. Szczepionka zostanie wyłożona w miejscach bytowania zwierząt dzikich, na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Szczepienia prowadzane są zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. Nr 142, poz. 1509 z dnia 22 czerwca 2004 r.) w ramach profilaktycznej akcji zwalczania wścieklizny.

Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów. Szczepienia lisów wolno żyjących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku. Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest stwierdzenie w okresie od maja 2008 r. do końca sierpnia 2010 r. tylko jednego przypadku wścieklizny.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 21 września do 21 października 2010 r. W szczególności należy ograniczyć polowania zbiorowe, płoszenie zwierzyny oraz wykluczyć możliwość zbierania szczepionki przez ludzi.

Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media oraz na ulotkach i plakatach.

Bez ograniczeń wykonywać należy odstrzały sanitarne zwierząt oraz tzw. odstrzały lisów przeznaczonych do przeprowadzenia badań monitoringowych.

Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt budżetu Państwa.

Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Do wiadomości :


ul. Szpitalna 68, 05 – 160 Nowy Dwór Mazowiecki Nr 5

 • Szef Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego Al. Niepodległości 218, 00-909 WarszawaK O M U N I K A T

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 21 – 25 września 2010 roku, na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przynęty ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów,

na obszarach bytowania zwierząt dzikich.

W związku z powyższym prosi się:


 • uszanować ciszę leśną

 • nie płoszyć zwierzyny

 • trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu

 • nie podnosić i nie niszczyć przynęt

 • w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii

 • w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza


Warmińsko – Mazurski


Wojewódzki Lekarz Weterynarii


I N F O R M A C J ADLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE

SZCZEPIONKI – PRZYNĘTY ” DO ZWALCZANIAWŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH • Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką,

 • Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,

 • Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt,

 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,

 • Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza,

 • W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii,

 • Po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY

ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU

AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNYWarmińsko – Mazurski

Wojewódzki Lekarz WeterynariiWSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO,
NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ

DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
T E R E N
WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO

W Ś C I E K L I Ź N I E

21 – 25 WRZEŚNIA 2010 rokP R O S I M Y O U W A G Ę:


 • NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ PRZYNĘT

 • TRZYMAĆ PSY NA UWIĘZI, A KOTY W ZAMKNIĘCIU

 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SZCZEPIONKĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA BĄDŹ LEKARZA WETERYNARII

 • PROSIMY O SZCZEGÓLNE POUCZENIE DZIECI

WARMIŃSKO – MAZURSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

10 - 072 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7

tel.0-89/524 14 50, fax.0-89/524 14 77,www.olsztyn.wiw.gov.pl
Powiatowi Lekarze Weterynarii
- wszyscy -

NC 743
Nasz znak: Data:

WIW/chz.6212/14b/10 Olsztyn, 6 września 2010 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną na adresy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii przesłane zostały materiały informacyjne dotyczące planowanej jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Szczepienia te będą przeprowadzone, w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 21 – 25 września 2010 r.

Informację o powyższym oraz otrzymane materiały należy przekazać Prezydentom i Burmistrzom Miast, Starostom Powiatów, Wójtom Gmin, dzierżawcom obwodów łowieckich, na terenie których prowadzona będzie akcja oraz podległym jednostkom.

WARMIŃSKO – MAZURSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

10 - 072 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7

tel.0-89/524 14 50, fax.0-89/524 14 77,www.olsztyn.wiw.gov.pl
Wg rozdzielnika

NC 743
Nasz znak: Data:

WIW/chz.6212/14f/10 Olsztyn, 6 września 2010 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu materiały informacyjne dotyczące planowanej jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Szczepienia te będą przeprowadzone, w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 21 – 25 września 2010 r.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o powyższym podległym jednostkom, na terenie których prowadzona będzie akcja.Do wiadomości :

 • Wojewódzka Komenda Policji w Olsztynie

 • PZŁ Olsztyn

 • RDLP Olsztyn

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie

 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie

ul. Szpitalna 68, 05 – 160 Nowy Dwór Mazowiecki Nr 5

- Szef Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość