Strona główna

Operon laktozowy E. Coli


Pobieranie 11.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.34 Kb.
W 7

Operon laktozowy E. Coli


 • indukcja syntezy enzymów

 • identyfikacja genów regulacyjnych, operatora i regulatora

 • pierwsze oczyszczone białko regulacyjne – represor

 • allosteria białek

 • model operonu – Nobel dla Jacoba i Monda – 3 geny wspólnie regulowane

 • odkrycie mRNA

 • pierwsza chemiczna synteza funkcjonalnego odcinka DNA ; 22 nukleotydowego operatora

 • lac Z – najczęściej używany marker

 • Allosteria – białko w zależności od połączenia się z niskocząsteczkowym efektorem zmienia swą strukturę

 • Ten fragment 22- nukleotydowy synteza B- galaktozydazy; represor zostaje wymiareczkowany

 • Lac Z – gen kodujacy B-galaktozydazę

 • Lac I – gen kodujący represor

 • Sekwencja shine-Dalgarno- tylko u prokariota !
 • represor blokuje operator; laktoza łączy się z represoerm i unieczynnia go; represor odłącza się ; model kontroli negatywnej by ta grupa genów działała , represor musi być odłączony pozytywna – gdy musi być jakieś białko przyłączone
 • i S – mutanty; dodanie laktozy nic nie zmieniło blokada operonów; fenotyp ten dominuje nad tym warunkowanym przez dziki allel

 • 2 operony – mutacja recesywna

 • O minus – mutanty; do promotora nie wiązała się polimeraza

 • OC – mutanty; cały czas synteza enzymów; bez B-galaktozydazy

 • Regulacja kataboliczna (represja)- Saderland (nobel) - wykazał rolę cAMP najlepszym źródłem węgla jest glukoza; jak glukoza jest w podłożu to będzie pierwsza metabolizowana o ile jest niedostępna to wtedy geny produkujące enzymy do rozłożenia laktozy lub aminokwasów nie ma glukozy zwiększa się poziom cAMPsygnalizuje stan metaboliczny białko CAP łączy się z sekwencją aktywowana jest polimeraza łącząca się z promotorem.

 • Histydaza- katabolisuje histydynę; gdy jest histydyna i będzie cAMP (nie będzie glukozy)

 • Regulacja ogólna- dużej liczby genów

 • Regulacja pozytywna – represja kataboliczna

 • Ogólna regulacja metabolizmu azotowego

 • Sekwencje najwyższej zgodności w promotorach bakteryjnych (prignom box – TATA box) 6-cio nukleotydowy odcinek, który ma dużo A i T

 • Promotor – blok – 35 ; sekwencja blok – 10

 • TATA – miejsce potrzebne do wiązania polimerazy blok – 35 (TTGACA) – od tego jak wyglądają te sekwencje zależy siła wiązania polimerazy przez operon od sekwencji zależy siła wiązania polimerazy przez operon

 • Sekwencja nonsensownaRegulacja generyczna


 • negatywna – operon laktozowy

 • pozywywna – poprzez białko CAP

 • specyficzna – 1 gen

 • ogólna – metaboliczna

 • mutageneza wysycająca wymutować nukleotydy by sprawdzić, które sekwencje są istotne dla działąnia genuOperon tryptofanowy


 • represor wiąże się z DNA (tak przechowywany w komórce)

 • trpR – regulator; promotor, operator; 5 genów struktury; jeśli jest tryptofan to nie trzeba go syntetyzować; represja genów operonów gen trp R koduje represor; represor jest aktywowany w połączeniu z tryptofanem

 • terminacja RHO – niezależna białko RHO – potrzebne do terminacji u organizmów wyższych; wiele białek; poliadenylacja; 4 regiony komplementarne szpilki do włosów w mesendżerach

 • miejsce ‘leader’ – jeśli pętle 1 i 2 zakryte to powstaje pętla 3-4, która jest terminacyjną; odpadnie 1-7 w terminatorze. Jeśli mesenger zatrzyma się to zablokuje 1 i połączą się odcinki 2- 3  pętla ale nie powstanie pętla 3 –4  synteza idzie 8 na 8 razy

 • w leaderze – kodowany jakiś peptyd

 • w odcinkach regulacyjnych poprzedzającyh opertor w leaderze peptyd w dużej części z histydyny (operonu histydynowego) jeśli mało HistydyloRNA; to rybosom czeka aż się ono pojawi; jeśli dużo histydyny rybosom nie zatrzymuje się w odcinku leaderowym

 • typ – rzadki aminokwas; duża madreprezentacja

 • regulacja azotowa; enhancer glutamina glutaminian wszystkie związki będące źródłem jonów amonowych są pod wspólną regulacją; sekwencja wiążąca białko regulujące uruchamiaja transkrypcję danego genu; u bakterii wiążących azot

 • kaskada od sygnału hemotaksja

 • enhancery – wzmacniacze; z nimi wiążą się białka,te sekwencje mogą być w 5’3’ lub odwrotnie; blisko promotora, operatora do 1000 nukleotydów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość