Strona główna

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia I część – zakup I dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych I mebli szkolnych


Pobieranie 0.62 Mb.
Strona3/8
Data19.06.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Pomoce do zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją oraz szczególnie uzdolnionych

1.

Eduterapeutica dysleksja – wersja 1-stanowiskowa” lub równoważny

Komputerowy program multimedialny wspomagający profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku od 5 do 9 lat, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów w nauce czytania i pisania. Zestaw przeznaczony jest dla nauczycieli i terapeutów z przedszkoli, szkół, poradni i samodzielnych gabinetów. Zestaw zawiera:

• Aplikację Terapeuty (współpracuje z e-dziennikiem, pozwala na zarządzanie diagnozą oraz terapią)

• Moduł ogólnej diagnozy pedagogicznej (dokonuje oceny gotowości szkolnej oraz szacunkowego ryzyka dysleksji wzrokowej, słuchowej oraz dyskalkulii).

• Program zawiera min. 330 ćwiczeń i min. 137 kart pracy do wydruku.

Główną część zestawu stanowi specjalistyczny moduł diagnozy i terapii dysleksji, połączony z zestawem atrakcyjnych ćwiczeń wykonywanych w Aplikacji ucznia.

Z programem:

- Naklejki – nagrody dla uczniów

- Ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów.

Szt.

2

2.

Wspomaganie rozwoju – Tosia i przyjacielepakiet profesjonalny” lub równoważny. Programy multimedialne do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Programy komputerowe na min. 6 płytach CD-ROM zawierające ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności , kształcące w zakresie min. 10 sprawności, ok.: poczucie sprawstwa, percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, zabawy dotyczące określania stosunków przestrzennych i cech wielkościowych, myślenie, zainteresowania przyrodnicze, relacje społeczne.

Gry i zabawy powinny uwzględniać różnorodne wzmocnienia pozytywne w postaci dźwięków, animacji lub kart do wydruku. Tematyka ćwiczeń powinna dotyczyć 4 pór roku oraz zagadnień bliskich dzieciom w młodszym wieku szkolnym.

Płyty powinny zawierać programy narzędziowe, ok. układanki, wymowa, recytacja, kalendarium.


Szt.

2

3.

Mała piaskownica do usprawniania funkcji grafomotorycznych

 rama piaskownicy o wymiarze ok.40 x 30 cm i wysokości min. 5 cm, wykonana z litego drewna bukowego

 dno piaskownicy wykonane z wymiennej, przeźroczystej pleksi

 na bokach ramy zamontowane praktyczne uchwyty do przenoszenia

 wraz z piaskownicą min.0,4 kg piasku kwarcowego.

Szt.

3

4.

Akcesoria do piaskownicy z poz. 3

 co najmniej 1 listwa wyrównująca o gumowanej końcówce

 co najmniej 2 listwy z wzorkiem

 co najmniej 1 piłeczka z wypustkami o średnicy ok. 6 cm

 co najmniej 2 pędzle płaskie: szerokość włosia 0,5 cm i 1 cm

 wszystkie listwy wykonane z litego drewna o szerokości 11 cm


Szt.

3

5.

Gra słowna Scriba” lub równoważny. Planszowa gra słowno-logiczna

Gra rozwijająca koncentrację, logiczne myślenie, wyobraźnię, polegająca na układaniu wyrazów z liter na planszach. Zawiera minimum: jedną dwustronną planszę , co najmniej 100 plastikowych tabliczek z literami, podstawki na wyrazy, żetony do oddzielania wyrazów na planszy, worek z tkaniny, instrukcję. Min wymiary pudełka: 38 x 25 x 5,5 cm


Szt.

5

6.

Klocki ortograficzne Poly” lub równoważny

Gra z ortografami wyrazów, których pisowni nie da się wytłumaczyć regułami ortograficznymi. Wyrazy powinny być napisane na plastikowych klockach w kształcie kwadratów i trójkątów, które można łączyć w przestrzenne formy. Dziecko łączy klocki grupując wyrazy wokół wyrazu podstawowego. Gra ma zawierać karty rodzin wyrazów (wyraz podstawowy, ilustracja, obrazek-podpis, co najmniej 16 różnych wyrazów, obraz konstrukcji przestrzennej oraz jej płaskiego rozwinięcia; przysłowia, powiedzenia i cytaty z literatury będące przykładami użycia wyrazów w znaczeniu realnym Lub przenośnym, arkusze samooceny.


Szt.

4

7.

Kostiumy „Gospodarstwo” lub równoważny. Kostiumy zwierząt: kaczor, pies, kogut, krowa; z płytą CD i książką.

Zestaw zawierający 4 kostiumy zwierząt: kaczor, pies, kogut, krowa. Rozmiar uniwersalny, przeznaczony dla 7 latka. Płyta CD z nagraniem ścieżki dźwiękowej do przedstawienia teatralnego. Książka z dialogami 2 bajek.


Zestaw

2

8.

Kostiumy „Dżungla” lub równoważny. Kostiumy zwierząt: lew, tygrys, małpa, niedźwiedź z płytą CD i książką.

Zestaw zawierający 4 kostiumy zwierząt: lew, tygrys, małpa, niedźwiedź. Rozmiar uniwersalny, przeznaczony dla 7 latka. Płyta CD z nagraniem ścieżki dźwiękowej do przedstawienia teatralnego. Książka z dialogami 2 bajek.


Zestaw

2

9.

Edukacja wczesnoszkolna. Plansze interaktywne 2.0 lub równoważny

Program komputerowy na płycie CD składający się co najmniej z kilkudziesięciu plansz interaktywnych dla edukacji wczesnoszkolnej. Plansze powinny zawierać: Ćwiczenia interaktywne. Prezentacje, filmy. Zawarte w programie treści powinny być zgodne z podstawą programową dla edukacji wczesnoszkolnej. Plansze powinny składać się z przygotowanych specjalnie dla najmłodszych uczniów gier, łamigłówek, prezentacji oraz filmów edukacyjnych. Towarzyszyć im etaliz także dodatkowe narzędzia multimedialne, które pozwalają na efektywne przekazywanie treści nauczania oraz zwiększają poziom skupienia uwagi uczniów. Dopisywanie komentarzy, możliwość zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy ułatwiają nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Zawarte w planszach ćwiczenia interaktywne dają dzieciom możliwość zdobywania nowych wiadomości i doskonalenia umiejętności.Tematyka plansz ok. Ortografia, Części mowy, Las, Leśne zwierzęta, Krążenie wody w przyrodzie, Sąsiedzi Polski, Krajobrazy Polski, Środki transportu, Kontynenty, ok.
Szt.

6

10.

Kropki alfabetyczne – gra ruchowa” . lub równoważny Gra ruchowa utrwalająca litery, usprawniająca analizę i syntezę wyrazów. Kolorowa mata z nadrukowanym alfabetem ,z winylu, o wymiarach ok. 140x140 cm, co najmniej 6 kostek obrazkowych dmuchanych, co najmniej 28 krążków kartonowych, instrukcja.
Szt.

4

11.

Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki – pakiet zdjęćlub równoważny Minimum 270 zdjęć o wymiarach ok. 11 x 14 cm. Zestaw ma zawierać fotografie przedmiotów, czynności i ukazywać ich atrybuty w odniesieniu do części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
Zestaw

1

12.

Duże karty – tworzymy baśnie. Karty do układania baśni.” Lub równoważny

Co najmniej 70 kartonowych obrazków o wymiarach ok.16/16 cm. Ilustracje mają przedstawiać 3 kategorie tematyczne: miejsca, bohaterowie, przedmioty, które stanowią podstawę do tworzenia swobodnych tekstów o baśniowej fabule.


Szt.

2

13.

Duże obrazy – Emocje” lub równoważny . Obrazki i nagrania dźwiękowe dotyczące emocji.

Płyta CD z nagraniem odgłosów charakterystycznych dla różnych ludzkich uczuć: radość – smutek, spokój – złość, odwaga – lęk, hojność – samolubstwo, duma – wstyd, śmiałość. – nieśmiałość. Co najmniej 12 czarno-białych plansz o wym. Ok. 40 x 50 cm przedstawiających postacie osób przeżywających różnorodne uczucia i emocje. Instrukcja


Szt.

2

14.

Koraliki z literkami. Zestaw koralików drewnianych o różnych kształtach, z literkami do nawlekania. Całość umieszczona w zasuwanym, drewnianym pudełku. Minimum 170 drewnianych korali (wym. Ok. 1,1 x 0,8 x 1 cm) z literami do nawlekania, Co najmniej 72 drewniane kolorowe koraliki w kształcie rybki, misia, motylka, kwadratu, koła, serduszka, kwiatka, gwiazdki, owalnym, 8 kolorowych sznurówek o dł. Ok. 75 cm lub równoważny .
Szt.

30

15.

„Młody Einstein – pakiet edukacyjny niebieski (4-9 lat)” lub równoważny


Zestaw trzech edukacyjnych programów. W pakiecie: „Ćwiczenia Dla Bystrzaków”, „Rozwijamy Wyobraźnię” oraz „Dźwięki, Kształty, Kolory”. Programy edukacyjne na co najmniej 3 płytach CD-ROM zawierające zestawy gier, ćwiczeń i zabaw rozwijających i kształtujących umiejętności dzieci w wieku 4-9 lat. Poszczególne gry i zadania mają ćwiczyć wyobraźnię, spostrzegawczość, koncentrację oraz umiejętność zapamiętywania dźwięków i obrazów. Każda gra powinna posiadać co najmniej 3 stopnie trudności.
Szt.

3

16.

„Młody Einstein – pakiet edukacyjny Zielony (5-8 lat).” Lub równoważny

Zestaw trzech edukacyjnych programów.. W pakiecie trzy programy edukacyjne na płycie CD dotyczące czytania i liczenia, treści matematycznych oraz rozwijania pamięci i spostrzegawczości: „Pamięć i Spostrzegawczość”, „Czytam i Liczę” oraz „Ćwiczenia Matematyczne”. Gry i ćwiczenia komputerowe rozwijające umiejętności liczenia, porównywania, wnioskowania, czytania liter i cyfr, wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość oraz myślenie matematyczne.

Gry, zadania i ćwiczenia zawarte w programach mają uczyć liczenia, porównywania, kształtować myślenie matematyczne; także utrwalać cyfry, litery, znaki matematyczne, korzystnie wpływać na rozwój pamięci i spostrzegawczości. Każda gra powinna posiadać co najmniej 3 stopnie trudności.

Szt.

3

17.

Multimedialny program terapeutyczny dla dzieci 5 – 9 lat z trudnościami w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Eduterapeutica dyskalkulia- pakiet jednostanowiskowy.” Lub równoważny

Program komputerowy dla dzieci wykazujących specyficzne trudności w wykonywaniu działań matematycznych.

Program na płytach CD-ROM zawierający:

• Aplikację Terapeuty – służy planowaniu, prowadzeniu, rejestrowaniu i analizowaniu diagnozy oraz terapii. Aplikacja umożliwia wstępną diagnozę pedagogiczną z orientacyjną oceną gotowości szkolnej, ryzyka dysleksji i i ryzyka dyskalkulii. Aplikacja wspomaga pracę nauczyciela i terapeuty: pobiera dane o uczniu z e-dziennika, zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych), pozwala na drukowanie materiałów pomocniczych (ok. ćwiczeń grafomotorycznych), archiwizuje dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu.

• Diagnozę – obejmuje ćwiczenia, które badają kodowanie, stałość liczby, stałość tworzywa, orientacja przestrzenna, rytmy, ciągi konsekwentne, operacje na liczbach.

Wyniki ćwiczeń diagnostycznych interpretowane są w pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętności matematycznych obszarach, stanowiących również oś samej terapii: - myślenie przedoperacyjne i operacyjne, - percepcja – samokontrola i koncentracja, - pamięć operacyjna – proceduralna, - myślenie przyczynowo skutkowe oraz orientacja w czasie i przestrzeni. Ostatnim elementem diagnozy jest część opisowa wypełniana przez terapeutę. Uwzględnia ona wyniki wcześniejszej ogólnej

diagnozy pedagogicznej, uzyskanej automatycznie z wyników ćwiczeń i własnej obserwacji i wniosków. Terapia jest planowana, rejestrowana i analizowana na podstawie następujących rodzajów ćwiczeń: - Ćwiczenia komputerowe wykonywane przez dziecko, - Ćwiczenia wykonywane na wydrukowanych dla dziecka arkuszach (kartach pracy), - Ćwiczenia wykonywane pod nadzorem rodziców w oparciu o wydrukowane poradniki (instrukcje), - Wykonanie sesji komputerowych jest automatycznie rejestrowane w programie, natomiast pozostałe rodzaje sesji terapeutycznych są rejestrowane ręcznie. Program zawiera ok. 120 ćwiczeń w formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami..


Szt.

2

18.

Programy multimedialne dotyczące eksperymentów i obserwacji przyrodniczych. „Mango Zestaw 3 programów multimedialnych –wersja jednostanowiskowa– Przygoda na Ziemi, Przygoda z pogodą, Przygoda w kosmosie.” Lub równoważny

Interaktywne gry edukacyjne umożliwiają dzieciom w wieku 5–10 lat zdobycie podstawowej wiedzy na temat zjawisk i praw przyrody. Dziecko wspólnie z głównym bohaterem serii — ptaszkiem Mango — wkracza do wielobarwnej krainy. Podążając za rozmaitymi śladami i wskazówkami, rozwiązuje kolejne zagadki, przeprowadza eksperymenty, odwiedza ciekawe miejsca i odkrywa świat. Towarzyszy mu w tym postać Profesora, udzielającego niezbędnych wskazówek i instrukcji. Program umożliwia również maluchom przeprowadzanie rzeczywistych eksperymentów naukowychPrzygoda z pogodą”- Dziecko odkrywa ok.: skąd biorą się chmury, jak tworzą się tęcze oraz dlaczego pada deszcz. Bawiąc się, odwiedza stację meteorologiczną.

Przygoda na Ziemi”- Dzieci w atrakcyjny sposób dowiadują się ok.: w jaki sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne oraz dlaczego dochodzi do

erupcji wulkanów.

Przygoda w kosmosie”- Dziecko odnajduje odpowiedzi na takie pytania jak ok.: Dlaczego gwiazdy świecą? Dlaczego księżyc zmienia kształt? Czym jest spadająca gwiazda? Bawiąc się, zdobywa wiedzę o najważniejszych zjawiskach astronomicznych oraz odwiedza stację kosmiczną.Z pakietem – 20 scenariuszy zajęć lekcyjnych
Szt.

1

19.

„Mata z zegarem” lub równoważny - Mata z dwoma ruchomymi wskazówkami: godzinową i minutową:- mata winylowa o boku długości 120-140 cm, - 2 ruchome wskazówki, - co najmniej 2 nadmuchiwane kostki o boku około 12 cm z liczbami.

Szt.

10

20.

„Mata matematyczna” lub równoważny – Matematyczna gra ruchowa w formie maty podłogowej do nauki dodawania i odejmowania w zakresie 12 - mata winylowa o wym. 100-120 x 120-150 cm z nadrukowanymi liczbami od 0 do 12 oraz osią liczbową, co najmniej 2 kostki piankowe z liczbami (dł. Boku 12 – 13 cm), 1 kostka piankowa ze znakami plus i minus (dł. Boku 12-13 cm), ok. 30 kartonowych żetonów do nakładania na liczby umieszczone na macie.

Szt.

10

21.

„Zegar magnetyczny” lub równoważny – Zestaw zawierający: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na minuty, kwadranse i godziny wym. Ok.50 x 50 cm, 2 wskazówki ruchome, co najmniej 40 elementów (kart magnetycznych z cyframi) do zapisu wskazań zegara.

Szt.

8

22.

Zegar -Mały plastikowy zegar stojący o wysokości 10-12 cm do pracy indywidualnej uczniów. Na tarczy zegara zaznaczone godziny i minuty. Przesuwanie wskazówek zegara przy pomocy pokrętła umieszczonego na obrzeżach tarczy lub z tyłu zegara.

Szt.

30

23.

„Zestaw do nauki liczenia w zakresie 1-10” lub równoważny –Zestaw drewnianych elementów w drewnianym pudełku składający się z :Co najmniej 10 podstawek do umieszczania obrazków i liczmanów, Co najmniej 10 tabliczek z dłońmi, Co najmniej 10 tabliczek z cyframi 1-10, Co najmniej 10 tabliczek z rysunkami przedmiotów o liczebności od 1 do 10.

Szt.

10

24.

„Stojak manipulacyjny z drążkami „lub równoważny – Drewniany stojak z 11 – 15 pionowymi drążkami o wymiarach ok. 40 x 10 x 40 cm przeznaczony do zabaw manipulacyjnych przy pomocy elementów nakładanych pomiędzy drążki.

Szt.

3

25.

„Kwadraty do plotka manipulacyjnego” lub równoważny – Plastikowe kwadraty do wsuwania między szczeliny drewnianego płotka manipulacyjnego (z poz. 25). Minimum 150 elementów o wym. Ok. 3,5 x 3,5 cm, w 6 kolorach.

Szt.

3

26.

„Matematyka –Terapia pedagogiczna – wersja sieciowa do 10 stanowisk – 5 części” lub równoważny. Programy multimedialne do terapii pedagogicznej z zakresu matematyki.

Co najmniej 5 programów na płytach CD kształtujących umiejętności matematyczne podzielone na działy : • Aplikacja nauczycielska, • cz. 1: (Europa) Działania na liczbach od 1 do 20, • cz. 2: (Afryka) Działania na liczbach do 100, • cz. 3: (Azja) Działania na liczbach do 1000, • cz. 4: (Ameryka) Działania na liczbach wielocyfrowych, Ułamki dziesiętne, • cz. 5: (Australia) Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi. • pakiet pomocy tradycyjnych


Produkt powinien posiadać atrakcyjną grafikę, formę gier i zabaw matematycznych oraz aplikacje dla nauczyciela umożliwiającą pedagogowi wykonanie diagnozy trudności matematycznych, dostosowanie programów do konkretnej grupy uczniów oraz kontrolowanie wyników ich pracy .
Szt.

2

27.

Magnetyczne ułamki” lub równoważny

Duże listwy o jednakowej długości , wykonane z tworzywa o właściwościach magnetycznych, podzielone na części, aby zobrazować całość oraz ułamki ½, 1/3, ¼, 1/5 ,1/6, 1/8, 1/10, 1/12 w 9 różnych kolorach. Wym. 1/1 min.100 x 10 cm. Całość min. 100 x 90 cm. Do każdego ułamka wymaganych jest tyle pasków, aby można było przedstawić 1 całość.


Szt.

2

28.

Waga szkolna

Metalowa waga, z płaskimi szalkami. Wymiary: ok. 40 / 17 /14 cm. Nośność: min. 2 kg (bez odważników) lub równoważnySzt.

5

29.

Zestaw dużych odważników lub równoważny W skład zestawu wchodzą 4 metalowe odważniki: 1 x 500g, 2 x 200g, 1 x 100g
zestaw

5

30.

Zestaw odważników małych w pudełku

W skład zestawu wchodzi 10 metalowych odważników: 2 x 1g, 2 x 2g, 2 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g, 1 x 50g.


zestaw

5

31.

Mikroskop z wyświetlaczem” lub równoważny

Mikroskop z wyświetlaczem w kształcie koła umieszczonym na obudowie pozwalającym na oglądanie preparatów kilkorgu dzieciom jednocześnie.

Wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości. Powiększenie: 150x, 300x, 600x. Wys. ok. 25 cm. Zasilany bateriami.

Szt.

2

32.

Preparaty mikroskopowe

12 - 15 szkiełek z co najmniej 36 różnymi preparatami, ok.: włókna syntetyczne, włókna naturalne, zwierzęta, algi, witaminy, grzyby, produkty mączne ok.


Zestaw

2

33.

Zestaw kart pracy – instrukcji do konstruowania figur płaskich lub równoważny

Minimum 40 kart pracy formatu A5 do zestawu manipulacyjnego zawierających obrazkowe instrukcje do tworzenia figur płaskich z kulek i patyczków w pudełku/skrzyce (z poz. 36). .


zestaw

2

34.

Zestaw kart pracy – instrukcjia do konstruowania brył lub równoważny

Minimum 40 kart pracy formatu A5 do zestawu manipulacyjnego zawierających obrazkowe instrukcje do tworzenia brył z kulek i patyczków


zestaw

2

35.

Zestaw manipulacyjny do tworzenia szkieletów figur płaskich i brył lub równoważny

  • Minimum 180 barwnych kulek ( ok.16mm śr.), wykonanych z sztucznego tworzywa o wysokiej jakości. Każda kulka musi posiadać 26 wywierconych otworów, które określają kąt wkładanego patyczka.

  • Minimum 180 patyczków o dł. 16-75 mm przeznaczonych do łączenia kulek
zestaw

4

36.

Układanka geometryczna zestaw figur lub równoważnyOk. 170 klocków w kształtach figur geometrycznych.. Klocki wykonane z twardego, lakierowanego drewna o grubości ok.0,8 cm.
Zestaw

8

37.

Duże liczydło na stojaku lub równoważny- Stojak wykonany z drewna, wym. Min. 85/120 cm. Koraliki plastikowe w dwóch kolorach- 10 rzędów korali , po 5 w każdym kolorze przypadających na jeden rząd.
Szt.

3

Pomoce do zajęć rozwijających zdolności plastyczne

38

Farby sensoryczne –Farby do malowania palcami po powierzchni papieru zawierające w sobie drobne ziarenka, które wpływają na zmysł dotyku u dzieci. 6 kolorów (czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny, biały) x 200 ml

Zestaw

10

39.

Farby do malowania na szkle – Farby transparentne o wysokim połysku na bazie wody przeznaczone do malowania na szkle. W zestawie 6 różnych kolorów x 200 ml

zestaw

10

40.

Fartuszki – Fartuszki ochronne do prac plastycznych bez rękawów z tworzywa, z wiązaniami na szyi i z tyłu na wysokości pasa lub bioder. W zestawie 3 szt. O wym. Ok. szer. 46 x wys. 48cm
zestaw

10

41.

Gilotyna do papieru – Format A4, nóż górny i dolny ze stali, stabilna metalowa podstawa, ręczny docisk ciętego materiału. Długość cięcia – 320mm, maksymalny cięty rozmiar papieru DIN – A4, maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2) – 8/6, maksymalna wysokość ciętego pliku – 0,8mm

Szt.

1

42.

Pistolet do kleju –Do klejenia na gorąco, zasilany prądem elektrycznym. Parametry: -220-240V . Dostosowany do sztyftów o średnicy 11mm

Szt.

3

43.

Duże krosno –warsztat tkacki lub równoważny – Trwała drewniana rama służąca do tkania, wraz z krosnem grzebyk pomocny w równomiernym ułożeniu włóczki. Za pomocą krosna dziecko może tworzyć ok. biżuterię. Wym. Ok. 40 x 30 cm
Szt.

10

44.

Małe krosno lub równoważny – Trwała drewniana rama służąca do tkania. Za pomocą krosna dziecko może stworzyć swoją własną kolekcję biżuterii (koraliki, bransoletki, paski ok.) , wym. Ok.. 22 x 17 cm
Szt.

10

45.

Zestaw pędzli okrągłych –Różne rodzaje drewnianych pędzli z naturalnego włosia . min.30 szt., po 5 sztuk w każdym rozmiarze, rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12
zestaw

10

46.

Sztaluga malarska, trójnożna lub równoważny – Regulowana sztaluga, wykonana z drewna lakierowanego. Dodatkowo półeczka do przechowywania przyborów plastycznych.
• wym. Sztalugi ok. 164 x 77 cm
Szt.

10

47.

Dziurkacz szczypcowy - Wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na dziurkowanie różnego rodzaju materiałów ok. papieru, kartonu, plastiku, cienkiej skóry, filcu. Produkt powinien być wyposażony w pojemnik na powstające w czasie pracy konfetti. Dł. Dziurkacza 16-18 cm, wym. Elementu wyciętego ok. 0,5 cm , Wzór wycinanych elementów – kwiat, serce, liść, motyl, gwiazda (każda sztuka inny wzór). Lub równoważny
Szt.

5

48.

Zestaw kreatywny całoroczny” –wieloelementowy zestaw różnych materiałów do zabaw plastycznych zawierający ok. 100 elementów lub równoważny

Zawartość: ok. 20 sztuk oczu, min. 10 klamerek drucianych złotych, min. 6 drucików giętkich, ok. 2 arkusze filcu 10 x 15 cm, min. 2 arkusze samoprzylepnej folii holograficznej 14 x 17 cm, min. 2 arkusze folii aluminiowej 19 x 24 cm, min. 2 arkusze folii aluminiowej w gwiazdki 19 x 24 cm, min. 4 arkusze kolorowej tektury falistej 25 x 35 cm, min. 3 arkusze kolorowej tektury falistej 17,5 x 25 cm, min. 10 arkuszy kolorowego papieru technicznego 25 x 35 cm, min. 2 arkusze papieru złotego i srebrnego 25 x 35 cm, min. 10 arkuszy kolorowego brystolu cienkiego 25 x 35 cm, min. 4 arkusze kolorowego kartonu 25 x 35 cm, min. 2 arkusze kartonu złotego i srebrnego 17,5 x 25 cm, min. 6 arkuszy brystolu we wzorki 17,5 x 25 cm, min. 1 arkusz brystolu tęczowego 25 x 35 cm, min. 10 arkuszy tęczowego papieru transparentnego 25 x 35 cm, min. 50 przykładów prac ze wzorami do wycięcia lub równoważny
1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość