Strona główna

Opis przedmiotu zamównienia


Pobieranie 38.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.38 Kb.CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z usunięciem zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy, wykonaniem I obsady rabat kwiatowych oraz wymianą drewnianej obudowy rabaty, zlokalizowanej na terenie Skweru Pana Tadeusza. Zamówienie jest podzielone na 3 części:


Część 1 Usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy
Usługa usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy obejmuje:

  • usunięcie z terenów kwietników gałęzi świerku oraz zebranie ich w stosy,

  • przekazanie materiału roślinnego do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Dokładny termin realizacji prac będzie uzgodniony z insp. ds. zieleni miejskiej, uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych, a w szczególności od terminu rozpoczęcia okresu wegetacji. Zadanie zostanie zrealizowane po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych (nie wolno dopuścić do przerastania pędów roślin przez igliwie), jednak nie później niż do 15 kwietnia 2010r.

Usługa usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy zostanie przeprowadzona:1. na terenie Skweru Miast Partnerskich:

- 4 elipsy zlokalizowane od strony ul. Katedralnej o łącznej powierzchni 25,12 m2,

- kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o powierzchni u podnóża kuli 66,22 m2,

- kwietnik przy tablicy zawierającej nazwy miast partnerskich o powierzchni 3,60 m2.2. na terenie Parku 18 Marca :

- półkole od strony ul. Dworcowej o powierzchni 57,00 m2,

- prostokąt od strony ul. Dworcowej, prostokąt środkowy oraz prostokąt od strony ul. Sybiraków

łącznie o powierzchni 144 m2 ,3. na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w obrębie:

- koła o powierzchni 12,56 m2 + kwietnika „po obwodzie” za murkiem 101,75m2, łącznie 114,31m2,4. na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob.12) :

- owal od strony ul. Katedralnej o powierzchni 34 m2,

- owal od strony ul. Walki Młodych o powierzchni 57 m2,

5. zieleniec przy skrzyżowaniu ul. E.Łopuskiego, Armii Krajowej i Dubois (dz. nr 211 ob.12) –

dwa kwietniki o łącznej powierzchni 21 m2,6. zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) – okrągły kwietnik

przy witaczu o powierzchni 10 m2,7. „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) – grupy tulipanów przy skupinach

krzewów na powierzchni 10,00 m2,8. Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) – przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia” na powierzchni 1m2.

Łącznie 543,25 m2.
Część 2 Wykonanie nasadzeń I obsady rabat kwiatowych – termin realizacji –

od 12 kwietnia 2010r. – 30 kwietnia 2010r.
Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w I obsadzie obejmuje :

  • staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- wykonanie pomiarów odczynu (ph) podłoża, w razie konieczności wykonanie wapnowania

preparatem dostosowanym do typu gleby – dane dotyczace odczynu podłoża oraz o ewentualnym wapnowaniu należy przekazać pisemnie do Wydziału Komunalnego,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie z podłożem,


  • wyrównianie powierzchni rabat,

  • wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów wg załaczonych projektów – szkice nr 1-6),

  • posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, według załaczników graficznych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych (łacznie szacunkowo min. 34 955 szt.). Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

  • obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenia kwiatowe zostaną przeprowadzone:1. zieleniec przy skrzyżowaniu ul. E.Łopuskiego, Armii Krajowej i Dubois (dz. nr 211 ob.12) – dwa kwietniki o łacznej powierzchni 70,83 m2- należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach żółtych z czerwoną plamą lub ciemnym oczkiem i/lub czerwonym żaglem np. PHN W. Legutko odm. ‘Yellow Red Eye’ lub f. Benary odm. F1‘Imperial Gold Princess’, grupa Cello odmiana ‘Yellow with Red Wing’ łącznie na powierzchni 50 m2 (min. 2 500 szt.) – szkic nr 1,

2. Skwer Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) 7 kwietników:

- 4 elipsy od strony ul. Katedralnej o łącznej powierzchni 62,16 m2 (4 x 15,54 m2) - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z różową/czerwoną plamą/oczkiem np. PHN W. Legutko odmiana White/Pink eye, firma Benary PANSY ‘Inspire® White with Red Blotch’ na powierzchni 37 m2 (4 x 9,25 m2) – min. 1 850 szt. – szkic nr 2,

- kwietnik w palisadzie od strony ul. Armii Krajowej o całkowitej powierzchni 65,50 m2 min. 3 280 szt. – szkic nr 3 - należy wykonać nasadzenia;

a) bratków Viola x wittrockiana o kwiatach ciemno-fioletowych lub ciemno-niebieskich/granatowych (np. PHN W. Legutko odmiana ‘Spanish Eyes’ [fioletowy z białą obwódką], ‘Lord Beaconsfield’ [dwubarwny fioletowo-biały], na powierzchni 13,80 m2 (min. 690 szt.),

b) bratków Viola x wittrockiana o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Red’, firma Benary PANSY Inspire® Red z Blotch’ lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Gracja’, firma Benary Angielski Daisy ‘Speedstar®Carmine’ na powierzchni 12,11 m2 (min.610 szt.),

c) bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednobarwnych, żółtych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Goldgelb’, firma Benary Inspire®Primrose’na powierzchni 39,59 m2 (min. 1 980 szt.),


- kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o łacznej powierzchni 78,72 m2, w tym kula 12,50 m2, wokół kuli 66,22 m2 – szkic nr 2 - należy wykonać nasadzenia na kuli – min. 625 szt.,

a) bratków Viola x wittrockiana o kwiatach o jednokolorowych białych (np. grupa Cello odmiana Pure White, PHN W. Legutko odmiana ‘Mont Blanc’) lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach białych na powierzchni 3,5 m2 (min. 175 szt.),

b) Viola x wittrockiana bratek o kwiatach czerwonych i białych lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach czerwonych i białych; rośliny należy posadzić w szachownicę na powierzchni 6 m2 (min. 300 szt.),

c) bratków Viola x wittrockiana o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Red’, firma Benary PANSY Inspire® Red z Blotch’ lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Gracja’, firma Benary Angielski Daisy ‘Speedstar®Carmine’ na powierzchni 3 m2 (min. 150 szt.),Przyczym posadzone rośliny na kuli muszą być tego samego gatunku.

- kwietnik przy tablicy zawierajacej nazwy miast partnerskich o całkowitej powierzchni 7,20 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z różową/czerwoną plamą/oczkiem np. PHN W. Legutko odmiana White/Pink eye, firma Benary PANSY ‘Inspire® White with Red Blotch’na powierzchni 3,60 m2 min. 180 szt. – szkic nr 2


3. Park 18 Marca (dz. nr 133 ob.12) 6 kwietników – szkic nr 4
- półkole od strony ul. Dworcowej o powierzchni 88,19 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o „wyrazistych” niebieskich kwiatach (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) na powierzchni 31 m2 (min. 1 550 szt.),

- prostokąt od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o „wyrazistych” niebieskich kwiatach (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) na powierzchni 35 m2 (min. 1 750 szt.),

- prostokąt środkowy o powierzchni 77,00 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o „wyrazistych” niebieskich kwiatach (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) na powierzchni 33 m2 (min. 1 650 szt.),

- prostokąt od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana „wyrazistych” o niebieskich kwiatach (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) na powierzchni 41 m2 (min. 2 050 szt.),

- półkole od strony ul. Sybiraków (w palisadzie) o powierzchni 126,57 m2 (105,99 m2 od strony ulicy + 20,58 m2 od strony Parku) – łącznie min. 6 330 szt. roślin rabatowych:

a) kwietnik od strony ulicy ma odzwierciedlać logo miasta Kołobrzeg - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o jednokolorowych niebieskich (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’), białych (np. grupa Cello odmiana Pure White, PHN W. Legutko odmiana ‘Mont Blanc’) i czerwonych kwiatach lub stokrotek o białych i czerwonych kwiatach oraz bratków o jednokolorowych niebieskich kwiatach – min.5 300 roślin,

b) kwietnik od strony Parku należy wykonać napis „Kołobrzeg” – niebieski lub czerwony na białym tle; należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o jednokolorowych niebieskich (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) lub czerwonych kwiatach lub stokrotek o czerwonych kwiatach ( napis) oraz bratków lub stokrotek o białych kwiatach – min.1 030 roślin,

- kwietnik kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej 65 m2 - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 65 m2 (min. 3 250 szt. roslin rabatowych) roślinami:

a) Viola x wittrockiana bratek o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Red’ lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach czerwonych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Gracja’ na powierzchni 3,14 m2 (min. 160 szt.),

b) Viola x wittrockiana bratek o kwiatach białych- np. PHN W. Legutko odmiana ‘Mont Blanc’ lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach białych - np. PHN W. Legutko odmiana ‘Ave’ na powierzchni 9,42 m2 (min. 470 szt.),

c) Viola x wittrockiana bratek o „wyrazistych” o niebieskich kwiatach (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Celestial Blue’, Benary ‘Inspire® True Blue’) na powierzchni 2 x 16 m2 = 32 m2 (min. 1 600 szt.),

d) Viola x wittrockiana bratek o kwiatach czerwonych i białych lub Bellis perennis stokrotka pospolita wielkokwiatowa o kwiatach czerwonych i białych; na powierzchni 2 x 10,22 m2 = 20,44 m2 (min. 1 020 szt.), rośliny należy posadzić w szachownicę. Przyczym sadzone rosliny muszą być tego samego gatunku.


4. zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) – okrągły kwietnik przy witaczu o powierzchni 14,51 m2 - należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach niebieskich (odmiany np. PHN W. Legutko: ‘Adonis’, ‘Celestial Blue’, ‘Lake of Thun’, Benary ‘Inspire® True Blue’) lub niezapominajek Myosotis alpestris o kwiatach niebieskich na powierzchni 3,80 m2 (min. 190 szt. roślin) –– szkic nr 1,
5. „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) – podsadzenie dowolnej odmiany bratka i stokrotki przy skupinach krzewów o powierzchni 10,00 m2(min. 500 szt. roślin),
6. Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8 ob.4) – koło o powierzchni 21,23 m2 + kwietnik po obwodzie za murkiem 125 m2, łacznie 146,23 m2 - należy wykonać nasadzenia bratka ogrodowego Viola x wittrockiana (min. 1 600 szt.):

o kwiatach żółtych z fioletowym oczkiem/żaglem np. grupa Select odmiana ‘Violet-Yellow’

lub o kwiatach fioletowych z żółtym oczkiem np. grupa Fancy odmiana ‘Violet & Yellow’

lub o kwiatach białych z fioletowym oczkiem i żaglem np.grupa Cello odmiana ‘Violet Face’

na powierzchni koła o powierzchni 9 m2 + kwietnik „po obwodzie” za murkiem 23 m2, łacznie na powierzchni 32 m2 – szkic nr 5
7. Plac płk. Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob.12) – szkic nr 6
- owal od strony ul. Katedralnej o powierzchni 97,97 m2 - należy wykonać nasadzenia bratka ogrodowego Viola x wittrockiana (min. 3 200 szt.) na powierzchni 64 m2, w tym:

pole 1: odmiany o kwiatach czerwonych z żółtą/ciemną plamą/oczkiem lub żółtym żaglem/żółtoobrzeżone np.

grupa Cats odmiana ‘Red & Gold’,

grupa Fancy odmiana ‘Red with Blotch’,

PHN W. Legutko ‘Alpen Glow’;

na powierzchni 2 x po 16 m2, łacznie 32 m2 – min. 1600 szt. bratków,

pole 2: odmiany o kwiatach żółtych z ciemną plamą/oczkiem i/lub czerwonym żaglem np.

grupa Cello odmiana ‘Yellow with Red Wing’,

grupa Select odmiana ‘Yellow Red Wing’,

grupa Fancy odmiana ‘Yellow with Red Wing’,

PHN W. Legutko ‘Yellow Red Eye’;

na powierzchni 2 x po 16 m2, łacznie 32 m2 – min. 1600 szt. bratków,


- owal od strony ul. Walki Młodych o powierzchni 144,24 m2- należy wykonać nasadzenia bratka ogrodowego Viola x wittrockiana (min. 4 400 szt.) na powierzchni 88 m2, w tym:

pole 1: odmiany o kwiatach czerwonych z żółtą/ciemną plamą/oczkiem lub żółtym żaglem/żółtoobrzeżone np.

grupa Cats odmiana ‘Red & Gold’,

grupa Fancy odmiana ‘Red with Blotch’,

PHN W. Legutko ‘Alpen Glow’;

na powierzchni 2 x po 22 m2, łacznie 44 m2 – min. 2 200 szt. bratków,

pole 2: odmiany o kwiatach żółtych z ciemną plamą/oczkiem i/lub czerwonym żaglem np.

grupa Cello odmiana ‘Yellow with Red Wing’,

grupa Select odmiana ‘Yellow Red Wing’,

grupa Fancy odmiana ‘Yellow with Red Wing’,

PHN W. Legutko ‘Yellow Red Eye’;

na powierzchni 2 x po 22 m2, łacznie 44 m2 – min. 2 200 szt. bratków,
  1. Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) – przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia” – należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z różową/czerwoną plamą/oczkiem np. PHN W. Legutko odmiana White/Pink eye, firma Benary PANSY ‘Inspire® White with Red Blotch’na powierzchni 1,00 m2 min. 50 szt.


Łącznie 698,97 m2 .
Część 3 Wymiana drewnianej obudowy rabaty
Usługa obejmuje zlikwidowanie istniejącej obecnie palisady rabaty, zlokalizowanej na terenie Skweru Pana Tadeusza (dz. nr 4/332 ob. 8) od strony ośrodka Bukowina o obwodzie 29m (r = 4,5m) – załącznik graficzny nr 1, przekazanie zdemontowanej palisady do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, wykonanie nowej drewnianej palisady na wzór palisady zdemontowanej przy zastosowaniu okrągłych (w przekroju) palików o Ø min. 10 cm (usługa obejmuje zakup odpowiedniego impregnowanego materiału)

Usługa wykonana zostanie do końca maja 2010r.


UWAGA nr 1 :

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację w/w usług w ramach 1,2 i 3 części, musi uwzględnić wszelkie koszty związane z ich wykonaniem, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.
UWAGA nr 2 :

dokładny termin realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (zwłaszcza wykonywanie nasadzeń) będzie uzależniony od przebiegu warunków pogodowych – będzie uzgadniany z inspektorem ds. zieleni miejskiej.
SIWZ – wykonanie I obsady kwietników rabatowych, wymiana palisady


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość