Strona główna

Opisy kursóW/przedmiotóW


Pobieranie 31.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.74 Kb.
OPISY KURSÓW/PRZEDMIOTÓW:
Kod kursu/przedmiotu

ETD 9217

Tytuł kursu/przedmiotuZastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych 2

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącegoTomasz Ohly, dr inż.

Imiona, nazwiska oraz tytuły członków zespołu dydaktycznegoTeodor Gotszalk. dr inż.

Forma zaliczenia kursuForma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba punktów

Tygodniowa liczba godzin


2
2

Forma zaliczenia


Ocena


Wymagania wstępneKurs podstawowy z zakresu elementów półprzewodnikowych

Krótki opis zawartości całego kursuBudowa i działanie elementów składowych wzmacniacza operacyjnego. Podstawowe układy i zastosowania wzmacniacza operacyjnego. Podstawy cyfrowej obróbki sygnałów i cyfrowego przetwarzania za pomocą układów DSP, AC i CA. Podstawowe układy mikrokontrolerowe i mikroprocesorowe. Zastosowania układów scalonych w automatyce i modulacji i demodulacji sygnałów. Zasady projektowania układów FPGA.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna
Laboratorium, projekt - zawartość tematycznaZajęcia obejmują zaprojektowanie niektórych układów elektronicznych odpowiedzialnych za pomiar i przetwarzania sygnałów czujnikowych. W zależności od stopnia złożoności przewiduje się również wykonanie, uruchomienie i pomiar właściwości użytkowych skonstruowanych urządzeń. W ramach zajęć, w zależności od realizowanego projektu możliwe będzie opracowanie konstrukcji precyzyjnych układów analogowych, układów cyfrowych i mikrokontrolerowych oraz układów sterowania i automatyki.

Materiał do samodzielnego opracowania
Literatura podstawowaA. S. Sadera, K.C. Smith, "Microelectronic Circuits" Holt, Rinehart and Winston publ. N. York, San Francisco.

A. Guziński, "Liniowe elektroniczne układy analogowe", WNT, Warszawa 1992.

M. Nadachowski, Z. Kulka, "Analogowe układy scalone", WKŁ, Warszawa 1985.

P. Horowitz, W. Hill, "The Art. Of Electronics", Cambridge University Press.

P. Horowitz, Sztuka Elektroniki, WNT Warszawa, 2001.

W. Wolski, "Podstawy teorii obwodów", Skrypty Politechniki Wrocławskiej, Tom1, 2,3Literatura uzupełniającaR. Best, "Digitale Signalverarbeitung" , Springer Verlag

R. Best, "PLL in der Messpraxis", Springer Verlag

Praca pod redakcją A. Jabłońskiego, "Automatyka przemysłowa", skrypt Politechniki Wrocławskiej

M. Kulka, M. Nadachowski, "Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych", WNT Warszawa


Warunki zaliczenia


DESCRIPTION OF THE COURSES:
Course code

ETD 9217

Course titleApplication of analogue and digital integrated circuits 2

Supervising course lecturerTomasz Ohly, PhD

Other course lecturersTeodor Gotszalk, PhD

Course structureCourse form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number of credits

Number of hours /week


2
2

Form of the course completion


Mark


PrerequisitesBasic course in semiconductor devices

Course descriptionAn pragmatic approach to operational amplifiers and its basic components. Opamps in feedback structures and as building blocks for basic applications.

Lecture


Particular lectures contents

Number of hours


Classes, seminars - the contents
Laboratory, project – the contentsCourse involves designing of analogue and digital circuitry, which are apllied in microsystem technology. It is proposed to design the whole system setup, including the recognition of the components, construction of the printed boards and basic simulation. Depending on the system and its structure we will propose to prototype and to measure the developed circuitry. The list of individual projects, which contain examples of precise analogue and microprocessors systems, will be presented for free students choice.

Material for self preparation


Core literatureA. S. Sadera, K.C. Smith, "Microelectronic Circuits" Holt, Rinehart and Winston publ. N. York, San Francisco,

A. Guziński, "Liniowe elektroniczne układy analogowe", WNT, Warszawa 1992,

M. Nadachowski, Z. Kulka, "Analogowe układy scalone", WKŁ, Warszawa 1985,

P. Horowitz, W. Hill, "The Art. Of Electronics", Cambridge University Press ,

P. Horowitz, Sztuka Elektroniki, WNT, Warszawa 2001,

W. Wolski, "Podstawy teorii obwodów", Wroclaw Universityof Technology Edition, Band 1, 2, 3, 1984,


Additional literatureR. Best, "Digitale Signalverarbeitung" , Springer Verlag

R. Best, "PLL in der Messpraxis", Springer Verlag

A. Jabłoński, "Automatyka przemysłowa", Wroclaw University of Technology Edition, 1984

M. Kulka, M. Nadachowski, "Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych", WNT WarszawaConditions for course credition


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość