Strona główna

Oprac. Dagmara roszkowska witold gombrowicz bibliografia przedmiotowa w wyborze


Pobieranie 68.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar68.07 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ INFORMACJI

OPRAC. DAGMARA ROSZKOWSKAWITOLD GOMBROWICZ

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA W WYBORZEWYDAWNICTWA ZWARTE
BARTNOWSKI Stanisław : Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole. – Warszawa : Wydaw. STENTOR, 1994
GŁAZ Kazimierz : Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1989
GŁOWIŃSKI Michał : „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. – Warszawa : WSiP. – 1991
GOMBROWICZ Rita : Gombrowicz w Argentynie : Świadectwa i dokumenty 1939-1963. – Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1991
GOMBROWICZ Rita : Gombrowicz w Europie : Świadectwa i dokumenty 1963-1969. – Kraków : Wydaw. Literackie, cop. 1993
GOMBROWICZ Witold : Testament. – Warszawa : Res Publika, 1990
GRACZYK Ewa : O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach : eseje. – Gdańsk : „Marabut”, 1994
GRYMASY Gombrowicza : w kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej / red. Ewa Płonowska-Ziarek. – Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001
JARZĘBSKI Jerzy : Między chaosem a formą – Witold Gombrowicz // W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego : sylwetki / pod red. Bolesława Farona. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – S. 181-217
KĘPIŃSKI Tadeusz : Witold Gombrowicz i świat jego młodości. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994
KĘPIŃSKI Tadeusz : Witold Gombrowicz : studium portretowe drugie. – Warszawa : Wydaw. Alfa, 1992
KOWALSKA Aniela : Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność. – Warszawa : PIW, 1986
MARIAŃSKI Janusz : Gombrowicz : wieczny debiutant. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001
MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. – Wyd. 2 por. i poszerz. – Warszawa : WSiP, 1994. – S. 20-32 : Spotkanie z groteską : Witold Gombrowicz Ferdydurke
MENCWEL Andrzej : Antygroteska Gombrowicza // W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Literatura międzywojenna / pod red. Aliny Brodzkiej i Zbigniewa Żabickiego. – Warszawa : PIW, 1965. – S. 237-265
ROWIŃSKI Cezary : „Operetka” Witolda Gombrowicza // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 1994. – S. 575-593
SANDAUER Artur : Dla każdego coś przykrego. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1966. – S. 81-118 : Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń. – S. 119-169 : Początki, świetność i upadek rodziny Młodziaków. – S. 196-230 : Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz
SIEDLECKA Joanna : Jaśniepanicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1987
SŁAWKOWA Ewa : Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza : studia nad językiem i stylem tekstu. – Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1981
ŻAK Stanisław : Witold Gombrowicz : autobiografia – autokreacja legenda : (próba portretu Witolda Gombrowicza). – Kielce : Oficyna Wydaw. STON 2, 2000
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ABRAMOWICZ Mieczysław : Podróż rozkoszna : gombrowiczowska rocznica // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 177, s. 10
ACIN Jovica : Z historii grymasu : odjazdy przy lekturze „Dziennika” // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 158-171
AIRA Cesar : Arcydzieło tajemne // Twórczość. – 2003, nr 1, s. 143-145
BACHMANN Ingeborg : Ingeborg Bachmann o Witoldzie Gombrowiczu // Twórczość. – 1985, nr 1, s. 133-135
BARTOSZYŃSKI Kazimierz : Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej // Pamiętnik Literacki. – 1978, z. 2, s. 57-67
BEREZA Henryk : Goma // Twórczość. – 2000, nr 7, s. 83-87
BIELECKI Krzysztof : Rozprawa o „Pornografii” // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 115-145
BŁOŃSKI Jan : Gombrowicz a literatura dwudziestolecia // Teatr. – 1993, nr 9, s. 8-10
BŁOŃSKI Jan : Gombrowicz jako tragediopisarz // Dialog. – 1990, nr 2, s. 102-115
BOLECKI Włodzimierz : Opis w przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1979, z. 3, s. 3-32
BORTNOWSKI Stanisław : Gombrowicz – a kto to taki? // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z. 2, s. 81-91
BORTNOWSKI Stanisław : O biografii zewnętrznej i wewnętrznej : (na przykładzie Gombrowicza) // Polonistyka. – 1994, nr 2, s. 77-81
BUKOWSKA-SCHIELMANN M. : „Ja, sztuka [...], jestem jak sen” : o ślubie Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1992, z. 2, s. 99-123
CATALUCCIO Francisco Matteo : Gombrowicz zmaltretowany // Tygodnik Powszechny. – 1986, nr 49, s. 6
CHOJKA Joanna : Dotyk diabła // Dialog. – 1999, nr 11, s. 139-150
CHOJNOWSKI Zbigniew : Przypisy do Gombrowicza // Nowe Książki. – 1997, nr 8, s. 16
CHOWANIEC Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli Jak pogawędzić na trudne tematy : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49

CYRAN Maria : Witold Gombrowicz : autobiografia pośmiertna // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 70-72


CZERNICKA Klementyna : Odczyt Gombrowicza w teatrze del Pueblo // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 252-256
CZERNICKA Klementyna : Podróż Gombrowicza na „Chrobrym” oraz jego pierwsze dni w Argentynie // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 241-251
DANEK Danuta : Minippejskość „Dziadów” i „Operetki” // Pamiętnik Literacki. – 1987, z. 1, s. 31-50
DANEK Danuta : Z problemów poetyki snu : w kontekście menipejko-karnawałowej interpretacji „Operetki” // Pamiętnik Literacki. – 1978, s. 4, s. 215-258
DELAPERRIERE Maria : Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 22-34

DIETRICH Janina : Praca nad "Ferdydurke" Gombrowicza literacką przygodą nauczyciela i uczniów // Polonistyka. - 1983, nr 10, s. 859-864


DOMAGALSKI Jerzy : „Nieszczera szczerość” : Proust w „Dzienniku” Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1985, z. 4, s. 53-88
DYMEL Maria : Gombrowicz świetnym pisarzem był : konkurs czytelniczy dotyczący twórczośći Witolda Gombrowicza dla uczniów liceum // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 2, s. 24-25
EOSI Istvan : Mój czas z Gombrowiczem // Dialog. – 1995, nr 10, s. 106-114
FIAŁA Edward : Księga lęków polskich, czyli „Trans-Atlantyk” Gombrowicza // Ruch Literacki. – 1995, z. 5, s. 569-580
FIAŁA Edward : O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w oprtyce Freuda i Fromma // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 4, s. 75-96
FIAŁA Edward : Transgresje racji moralnych w „Pornografii” Gombrowicza // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 35-56
FIUT Aleksander : Gombrowicza pląs ze śmiercią // teatr. – 1997, nr 10, s. 18-24
FIUT Aleksander : Przypływy i odpływy chaosu // Dialog. – 2000, nr 1, s. 95-103
FRANCZAK Jerzy : Mezalians // Twórczość. – 2003, nr 7/8, s. 257-258
GAŁCZYŃSKA Magdalena : Iwona księżniczka Burgunda – bohaterka dramatu Gombrowicza – jako kozioł ofiarny // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 1, s. 74-77
GĘBALA Stanisław : „Dziennik” Gombrowicza – problemy autokracji // Miesięcznik Literacki. – 1977, nr 8, s. 56-65
GĘBALA Stanisław : Odczynianie uroków – czyli „Trans-Atlantyk” kontra „Pan Tadeusz” // Poezja. – 1984, nr 11/12, s. 87-95
GIGENA Daniel : Recenzja wewnętrzna / tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. - 2001, nr 4, s. 148-149 Dot. Publikacji listów Juana Corlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza
GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowicz a Brzozowski // Teksty Drugie. – 1997, nr 1/2, s. 47-62
GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowicz poprawia Dantego // Teksty Drugie. – 2000, nr 5, s. 58-67
GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowiczowska diatryba // Pamiętni Literacki. – 2000, z. 4, s. 63-81
GOMBROWICZ : trzydzieści lat później // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 31, s. 8-9


GOMBROWICZ we wspomnieniach Argentyńczyków / zebrał i przeł. Rajmund Kalicki // Twórczość. - 1978, nr 4, s. 62-96
GOMBROWICZ Witold : Młodość jest niższa // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 204-206
GOMBROWICZ Witold : Trzy listy do Teatru Dramatycznego w Warszawie // Dialog. – 1986, nr 5/6, s. 175-176
GOMEZ Juan Carlos : Gombrowicz jest w nas / tł. Rajmund Kalicki // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 57-61
GOMEZ Juan Carlos : Kochani Gombrowiczanie… / tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. - 2000, nr 4,  s. 150-151
GOMEZ Juan Carlos : Prezentacja / tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. – 2001, nr 4, s. 149-151 Listy do Witolda Gombrowicza
GRACZYK Ewa, KOWALCZYKOWA Alina : Witold wieszcz : czy Gombrowicz był uczniem Słowackiego? / rozm. przepr. Roman Pawłowski // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 65, s. 16
GRIMSTAD Knut Andreas : Co zdarzyło się na brygu Branbury? : Gombrowicz, erotyka i prowokacje kultury // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 57-69
GRINBERG Miguel : Gombrowicz in love / tł. Klementyna Suchanow, Krystian Radny // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 83-85
GRONOSTAJ Piotr : Człowiek wobec człowieka – czyli kiedy gramy rolę, a kiedy jesteśmy naprawdę? // Polonistyka. – 1992, nr 9, s. 568 „Ferdydurke”
HOLMGREN Beth : O „Rozmowach” Witolda Gombrowicz // Pamiętnik Literacki. – 1990, z. 1, s. 75-100
HORUBAŁA Andrzej : Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza // Teatr. – 1997, nr 7/8, s. 96-99; nr 9, s. 19-23
INGLOT Mieczysław : Romantyczne konteksty „Operetki” Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 3, s. 47-58

JANION Maria : "Ciemna" młodość Gombrowicza // Twórczość. – 1980, nr 4, s. 78-105JANION Maria : Forma gotycka Gombrowicza // Twórczość. – 1975, nr 2, s. 50-76
JANOWSKA Katarzyna : Hydra Gombrowicz // Polityka. – 2003, nr 4, s. 62-63
JARZĘBSKI Jerzy : „Pornografia” – próba stworzenia nowego języka // Pamiętnik Literacki. – 1979, z. 3, s. 45-94
JARZĘBSKI Jerzy : Czas opowieści – czas historii : [ref.] // Teatr. – 1995, nr 9, s. 13-15
JASTRZĘBSKI Jerzy : Trudno być Bogiem // Teksty Drugie. – 2000, nr 5, s. 68-77
KACIK Małgorzata : Lena ocalona // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 70-80
KACIK Małgorzata : Samotność zwycięzcy // Twórczość. – 2002, nr 7/8, s. 105-120 „Kosmos” i „Pornografia”
KALICKI Rajmund : Domysł // Twórczość. – 2002, nr 2, s. 58-94
KALICKI Rajmund : Dowód // Twórczość. – 2001, nr 11, s. 114-116
KALICKI Rajmund : Nic do gadania // Twórczość. – 2000, nr 1, s. 123-128
KALICKI Rajmund : Niedyskrecje wiosenne // Twórczość. – 2001, nr 6, s. 139-141
KALICKI Rajmund : Nieznane opowiadanie Gombrowicza // Twórczość. – 1984, nr 2, s. 149-151
KALICKI Rajmund : Po Gombrowiczu // Twórczość. – 1996, nr 9, s. 121-122
KALICKI Rajmund : Twój list jest jak tango // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 105-108
KAMIŃSKA Maria : Skolimowskiego „Ferdydurke” – przygotowanie do recenzji // Polonistyka. – 1993, nr 10, s. 601-603
KANABRODZKI mateusz : Cyrulik z Małoszyc // Dialog. – 1999, nr 9, s. 130-148
KANIEWSKA Bogumiła : Oswajanie Gombrowicza // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 347-352
KARPIŃSKI Wojciech : Głos Gombrowicza // Zeszyty Literackie. – 1997, nr 2, s. 13-26 Analiza „Dzienników”
KASPRZAK Z. : „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej // Polonistyka. – 1991, nr 10, s. 661-668
KLICH-SIEWIOREK Aleksandra, SZYBIK Eugeniusz : Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku : próba analizy  „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 2, s. 62-67
KOMENDANT Tadeusz : Gombrowicz // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 172-178
KOSIŃSKI Zdzisław : Rocznica // Twórczość. – 1997, nr 4, s. 124-128
KRYŃSKI Stanisław : Artysta i reszta ludzkości : „Ferdydurke” jako (przy)powieść o artyście // Ruch Literacki. – 2000, z. 5, s. 545-561
KUHARSKI Allen : Witolda Gombrowicza tragedia wywłaszczenia / tł. Helena Morawska // Teatr. – 1997, nr 11, s. 38-41
KWIECIEŃ Irena : Osobowość Gombrowicza w świetle "Dziennika" // Polonistyka. - 1989, nr 7, s. 502-511
ŁADYKA Jerzy : Dlaczego Gombrowicz wzbudza w nas miłość i zachwyt // Kultura. –  1986, nr 44, s. 1, 15
ŁOPATA Andrzej : Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek) // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr  2, s. 43-52
ŁOPATA Andrzej : Którędy do Gombrowicza? // Polonistyka. - 1999, nr 9, s. 537-540
ŁOPATA Andrzej : Spotkanie z Witoldem Gombrowiczem w „Ferdydurke” // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, nr 4, s. 393-400

ŁUKASZEWICZ Jacek : Dwa nawiązania do Pana Tadeusza : Kwiaty polskie i Trans-Atlantyk // Pamiętnik Literacki. – 1984, z. 3, s. 51-84


ŁUKASZEWICZ M. : „Lubię brzydotę...” : (na marginesie opowiadań „Na kuchennych schodach” Witolda Gombrowicza i „Robaki” Marka Nowakowskiego) // Nowe Książki. – 1991, nr 2, s. 12-13
MAJCHEREK Janusz : Gombrowicz tragiczny // Teatr. – 1997, nr 10, s. 15-17
MAJCHEREK Janusz : Gombrowicz u bram czyśćca // Twórczość. – 1985, nr 3, s. 103-108
MAJCHEREK Janusz : Pestka w gębie // Dialog. – 1985, nr 1, s. 134-138
MAJCHROWSKI Zbigniew : „U stóp nieznanego ołtarza” : Gombrowicz i Młoda Polska // Teatr. – 1997, nr 9, s. 15-18
MALIC Zdravko : „Ferdydurke” // Pamiętnik Literacki. – 1968, nr 2, s. 107-154
MARGAŃSKI Janusz : Co zrobić z cytatami u Gombrowicza? // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 1, s. 85-109
MARGAŃSKI Janusz : Dramaty Gombrowicza : problemy poetyki i interpretacji // Ruch Literacki. – 1991, nr 6, s. 639-656
MARGAŃSKI Janusz : Józio w piekle literatury // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 7-21 Motywy z „Boskiej komedii” w „Ferdydurke”
MARGAŃSKI Janusz : Między powiastką a filozofią : o „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 1, s. 125-139
MARGAŃSKI  Janusz : Od rytuału ku teatrowi : o „Ślubie” Gombrowicza // Ruch Literacki. – 1986, nr 4, s. 281-289
MASŁOWSKI Michał : „Kościół międzyludzki” w „Ślubie” Witolda Gombrowicza // Teksty Drugie. – 1999, nr 1/2, s. 175-187
MEER Jan van der : "Dziewictwo" Witolda Gombrowicza : antybaśń, antyidylla czy baśń/idylla antyformy? // Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 4, s. 63-83
MERIVAL Patricia : Estetyka perwersji – chwyty powieści gotyckiej u Jamesa i Gombrowicza // Literatura na Świecie. – 1982, nr 1, s. 340-353
MICHNO Ilona : Odyseja anty-wychowania : czy forma jest kobietą? // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. – 2001, nr 4, s. 81-87
MORELL Gaston : Europejskie przygody Monsieur Ferdydurke // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 62-64
MORELL Gaston : Witold Gombrowicz w sosie własnym // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 51-53
MUSIAŁ Grzegorz : Karafka Baczewskiego // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 146-157
NEUGER Leonard : „Kosmos” Witolda Gombrowicza : genologiczne podstawy hipotez sensowności // Teksty Drugie. – 1999, nr 6, s. 57-70
PALYI Andreas : Glosa do dramatów Gombrowicza / tł. Jerzy Snopek / Dialog. – 1986, nr 5/6 s. 159-176
PAOLA Jorge Di : Epilog gumowaty / tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. –  2001, nr 4, s. 151-152 Posłowie do zbioru listów Juana Carlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza
PAULS Alan : Kiedy odchodzi przyjaciel... // Twórczość. – 2000, nr 6, s. 140-142
PAWŁOWSKA-JĘDRZYK Brygida : Gombrowicz wielkim myślicielem był // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 114-119
PAWŁOWSKI Janusz : Gombrowicz i lęk : uwagi o „Diariuszu Rio Parana” //  Pamiętnik Literacki. – 1077, z. 4, s. 151-164
PAŹNIEWSKI W. : Polonez – Tango // Twórczość. – 1985, nr 1, s. 110-115
POL J. : Witold Gombrowicz w Muzeum Literatury w Warszawie // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/89, nr 4, s. 410-414
PRÓCHNIEWICZ Dorota : Witold Gombrowicz // Cogito. - 1999, nr 17, s. 78-80
RAJCA W. : Ostrożnie z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 2, s. 72-84
RUSSOVICH Alejandro : Gombrowiczowska wizja kosmosu // Teatr. – 1997, nr 9, s. 11-14
RUSZKOWSKI M. : Świadomość stylistyczna Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z.2, s. 89-97
RYCHLEWSKI Marcin : Gombrowicz na łamach londyńskich "Wiadomości" // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 338-345
RZĘSIKOWSKI Stanisław : Operetka tragizmem brzemienna // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 72-81
SAER Jose Juan : Spojrzenie z zewnątrz // Literatura na świecie. – 2001, nr 4, s. 72-82
SANDAUER Artur : Dzieje rogatej przyjaźni // Polityka. – 1987, nr 41, s. 9

SCHMID Herta : „Nagi palec” : teatralizacja przedmiotów w „Ślubie” Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1985, nr 4, s. 29-52


SCHMID Herta : Struktura semantyczna trzech dramatów Witolda Gombrowicza // Ruch Literacki. – 1984, nr 4, s. 245-254 „Iwona księżniczka Burgunda”, „Ślub”, „Operetka”
SIEDLECKA Joanna : Kres // Kultura. - 1980, nr 23, s. 10
SKALMOWSKI W. : Witoldo // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 48, s. 8
SKÓRZYNSKI Piotr : Czekając na Gombrowicza w PRL // Nowe Książki. - 1994, nr 5, s. 48-49
SNOPEK Jerzy : Gombrowicziana // Twórczość. – 1983, nr 10, s. 139-141
SROKA Adam, CZUJ Łukasz, ŚWIETLICKI Marcin : Wieszcz, filozof, humorysta // Dialog. – 1999, nr 11, s. 136-138
STABRO Stanisław : Witold Gombrowicz – biografia romantyczna? // Twórczość. – 2001, nr 3, s. 55-70
STALA Krzysztof : Gombrowicza „eksperyment niemal groźny”. Cz. 1-2 // Teatr. – 1996, nr 11, s. 14-17; nr 12, s. 39-43
STANKIEWICZ Teresa : Spotkanie w Vence // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 232-240
STAWIARSKA Agnieszka : Chory na polskość // Gazeta Wyborcza. – 19999, nr 171, s. 18-20
STEFAŃCZYK Tadeusz : Firma Gombrowicz // Twórczość. – 2003, nr 10, s. 88-92
STEFAŃCZYK Tadeusz : Pornografia w Skaryszewie, czyli śledztwo w sprawie widzimisię // Twórczość. – 2002, nr 2, s. 58-94
SZCZUKA Kazimiera : Gombrowicz subwersywny // Teksty Drugie. – 1999, nr 5, s. 171-180
SZPAKOWSKA Małgorzata : Gombrowicz uporządkowany // Twórczość. – 1986, nr 11/12, s. 70-111

SZURCZAK Anna : Propozycje szkolnego odczytania Ferdydurke Witolda Gombrowicza w kl. III liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, z. 4, s. 400-409


SZYPOWSKA Irena : Wstęp do „Ferdydurke” w szkole // Warsztaty   Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 28-38 
ŚLIWIŃSKI Piotr : Zimny front // Nowe Książki. - 1998, nr 7, s. 18
TOMASZEWSKA Grażyna : Czy grozi nam hegemonia kiczu? : Schulz – Gombrowicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 1, s. 71-76

TOMCZAK Teresa : O czym jest "Ferdydurke" W. Gombrowicza? // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/97, nr 1, s. 100-102


TROJANOWSKA Tamara : Teatralne dylematy „Ślubu” // Ruch Literacki. – 1986, nr 4, s. 299-310
TROJANOWSKA Tamara : Teatralne konsekwencje operetki w „Operetce” // Dialog. – 1986, nr 5/6, s. 168-174
WARDĘGA Maria : Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 613-618
WĘGRZYNIAK Rafał : „Filip” czyli „Iwona” // Dialog. – 1999, nr 11, s. 184-185
WOŚ Małgorzata : Operetka Witolda Gombrowicza jako partytura teatralna // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 4, s. 21-27
WOŹNY Aleksander : Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 1983, z. 3, s. 135-166
ZAGAJEWSKI Adam : Gombrowicz i podejrzani pisarze // Zeszyty Literackie. – 2004, nr 87, s. 57-62
ZAWADZKI Andrzej : „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza wobec tradycji powieści pikarejskiej // Pamiętnik Literacki. – 1994, z. 4, s. 39-58
ZAWORSKA H. : Milusińscy i Młodziakowie // Twórczość. – 1986, nr 5, s. 59-70
ZVEREV Aleksej : Obronić Polaka przed Polską : (Gombrowicz po rosyjsku) // Twórczość. – 1996, nr 9, s. 122-125

ŻAK Stanisław : Pastisz i parodia jako konsekwencja stylizacji w "Trans-Atlantyku" W. Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, nr 3, s. 32-44
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość