Organ sporządzający Studium Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny przy współpracy: Zastępca Prezydenta ds planowania i zagospodarowania przestrzennego JerzyPobieranie 14.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.99 Kb.
Organ sporządzający Studium

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

przy współpracy:

Zastępca Prezydenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Jerzy Stępień

Zastępca Prezydenta Tomasz Kayser

Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński

Zastępca Prezydenta Maciej Frankiewicz

Sekretarz Piotr Kołodziejczyk

Skarbnik Barbara Sajnaj

Zespół autorski projektu zmiany StudiumMiejska Pracownia Urbanistyczna

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Krzysztof Cesar

Generalny projektant : Lech Podbrez (XII.2003 r. – VII.2004 r.) członek ZOIU Z-21

Eleonora Rybczyńska (od VIII. 2004 r.) członek ZOIU Z-88


Zespoły generalnego projektanta:

Zespół Rozwoju Miasta - ZR
Zespół Transportu i Inżynierii - ZT

Kierownik Zespołu:

Magdalena Kostencka-Burek

członek ZOIU Z-304

Konrad Czępiński

Katarzyna Derda członek ZOIU Z-349

Magdalena Głowacka

Maria Jurczyszyn członek ZOIU Z-209

Beata Kwaśna członek ZOIU Z-331

Ewa Mieloch

Mirosława Pabel

Maciej Siekierski

Marta Świderska


Kierownik Zespołu:

Aleksander Deskur

Krystyna Berezowska – Apolinarska

Janina Bellmann

Elżbieta Bielecka

Radosław Ciesielski

Krzysztof Czartoryski

Stanisław Głowacki

Andrzej Jagucki

Maria Marek

Joanna Woźniak


Udział w pracach do VII 2004 r.

Elżbieta Janus

Małgorzata Kędziora

Anna Siminiak

Joanna Zając

Maciej ZenktelerWspółpraca:

Andrzej Billert

Maria Jakubowska

Magdalena Kozielczyk

Andrzej Kusztelski

Iwona Ludwiczak

Mirosława Płażewska

Kalina Świerczyńska


W opracowaniu wykorzystano m.in. materiały przekazane przez:

Wydziały Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Oświaty

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej

Miejski Konserwator ZabytkówZarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy