Strona główna

Organizator: Czesko-Polska Izba Handlowa Współorganizatorzy


Pobieranie 19.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.6 Kb.

XIX Spotkanie Biznesu 13. – 14. 6. 2013 Ostrava

Organizator: Czesko-Polska Izba Handlowa

Współorganizatorzy : Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Klub Polskiego Biznesu w Pradze

Partnerzy: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Urząd Województwa Morawskośląskiego, Regionalna Izba Gospodarcza Województwa Morawskośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Izba Gospodarcze „Śląsk”, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Ambasada RP w Pradze, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Pradze, Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze, Niemiecki kraj związkowy Nadrenia- Palatynat, Niemiecko-Czeska Izba Przemysłowo- Handlowa, Miasto Ostrava, Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo- Handlowa, Żyliński Kraj, Słowacka Izba Przemysłowo- Handlowa

Nazwa: XIX Spotkanie Biznesu połączone z konferencją gospodarczą oraz giełdą kooperacyjną w Ostrawie.


Główne cele:

Projekt ma wesprzeć wzajemną kooperację przedsiębiorstw oraz wymianę handlową. Celem jest również przedstawienie potencjału czeskich, polskich, niemieckich i słowackich firm a także prezentacja regionów.
Krótki opis:

XIX Spotkanie Biznesu jest najbardziej prestiżowym czesko – polskim spotkaniem przedsiębiorców, przedstawicieli dyplomacji, ministerstw i samorządów . Corocznie odbywa się w Ostrawie.

W tym roku odbędzie się we współpracy z partnerami z Niemiec i Słowacji.

Regiony zaproszone do współpracy z Czech (Woj. Morawskośląskie), Polski (Woj. Opolskie i Śląskie), Słowacji (Żyliński Kraj) i Niemiec (Rheinland - Pfalz) zostały wybrane na podstawie realizowanych porozumień partnerskich regionów EU.

XIX Spotkanie Biznesu z konferencją gospodarczą odbędzie się 13 czerwca 2013 a giełda kooperacyjna 14 czerwca 2013. Firmy będą miały możliwość wzięcia udziału w spotkaniach B2B.


Miejsce:

Ostrawa, Woj. Morawskośląskie, CzechyTermin: 13. - 14. 6. 2013


Opis przedsięwzięcia:


 1. Dzień (13. 6. 2013)

Konferencja gospodarcza w Urzędzie Mista Ostrawy

XIX Spotkanie Biznesu – spotkanie o charakterze towarzyskim w ogrodach Konsulatu Gareralnego RP w Ostarwie
- przyjzad delegacji polsko- niemieckiej (Woj. Opolskie- Land Rheinland Pfalz), przedsiębiorców, przedstawicieli firm i zaproszonych gości do Ostrawy

- nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

- udział w czesko-polsko-słowacko-niemieckim konferencji gospodarczej (program w załaczniku)
Udział uczestników w XIX Spotkaniu Biznesu w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Chodzi o uroczystą imprezę w ogrodach polskiego Konsulatu Generalnego, nieformalne spotkanie i rozmowy między przedsiębiorcami, przedstawicielami dyplomacji, urzędów, instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość.

Liczba uczestników – 300 osób.

Czas trwania - 5 godzin.
 1. Dzień (14. 6. 2013)

Giełda kooperacyjna Ostrawa

Wizyta delegacji z Polski, Słowacji i Niemiec w wybranych czeskich firmach, organizacjach i instytucjach wspierających przedsiębiorczość, badania i rozwój (14. 6. 2013)
- czas trwania giełdy ok. 5 godz.

- rozmowy kooperacyjne odbywać się będą z asystą tłumaczy (PL/CZ/DE).

- czas jednej rozmowy kooperacyjnej– 25 minut.

- w trakcie giełdy uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek.

- na zakończenie giełdy uczestnicy zostaną zaproszeni na obiad (przedsiębiorcy i organizatorzy, ok. 100 osób).

- ciąg dalszy rozmów kooperacyjnych w trakcie obiadu.

- polskie, słowackie i niemieckie firmy/organizacje odwiedzą 2-3 firmy/organizacje w Woj. Morawskośląskim, o profilu zbliżonym do profilu swojej działalności. W trakcie wizyty przewiduje się możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

- czas trwania wizyty– 4 godziny.
 • Odjazd delegacji i uczestników.

Cele przedsięwzięcia

 • Nawiązanie bezpośrednich relacji handlowych między przedsiębiorcami z Czech, Polski, Słowacji i Niemiec

 • Rozwój międzynarodowej sieci kooperacyjnej w dziedzinach: nauka- samorząd-biznes.

 • Wymiana doświadczeń i informacji na temat potencjału kooperacyjnego i eksportowego między Czechami, Polską, Słowacją i Niemcami w ramach czesko- polsko- słowacko -niemieckiej konferencji gospodarczej.

 • Wizyty delegacji z Polski, Słowacji i Niemiec w wybranych firmach Woj. Morawskośląskiego, aplikujących innowacyjne procesy w celu wymiany doświadczeń i rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej.

 • Spotkanie przedstawicieli czeskich, polskich, słowackich i niemieckich instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość z celem analizy potencjału przyszłej współpracy projektowej i innych przedsięwzięć oraz promocja wzajemnej współpracy gospodarczej.


Uczestnicy:
Lista uczestników ze strony polskiej:

 • Konsulat Generalny RP w Ostrawie

 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

 • Ambasada RP w Pradze

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

 • Klub Polskiego Kapitału w Pradze

 • Regionalna Izba Gospodarcza Katowice

 • Izba Gospodarcze „Śląsk”

 • Opolska Izba Gospodarcza

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 • firmy


Lista uczestników ze strony czeskiej:

 • Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

 • Czesko- Polska Izba Handlowa

 • Urząd Woj. Morawskośląskiego

 • Miasto Ostrawa

 • Regionalna Izba Gospodarcza Woj. Morawskośląskiego

 • firmy


Lista uczestników ze strony słowackiej:

 • Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze

 • Przedstawiciele Żylińskiego Kraju

 • Słowacka Izba Przemysłowo- Handlowa w Żylinie

 • firmy


Lista uczestników ze strony niemieckiej:

 • Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Pradze

 • Przedstawiciele i przedsiębiorcy z Landu Rheinland - Pfalz

 • Niemiecko-Czeska Izba Przemysłowo- Handlowa w Pradze

 • Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo- Handlowa

 • Firmy niemieckie

Przygotowała:Magdalena Holeksová,

Dyrektor Czesko- Polskiej Izby Handlowej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość