Strona główna

Organy Spółki Zarząd


Pobieranie 27.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.13 Kb.
Organy Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu

Ewa Kawecka-Włodarczak

tel. 22 656 76 76


fax 22 656 68 87
email: zarzad@pkin.pl
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Pionu Technicznego

Krzysztof Markowski

tel. 22 656 77 71


fax 22 656 68 87

Prokurenci

Prokurent
Dyrektor Pionu Prawnego

Jacek Nyc

tel. 22 656 77 60


fax 22 656 62 50


Rodzaj prokury

samoistna
Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Mirosław Korzeb
Sekretarz

Marcin Pelc
Członkowie

Daniela BarskaMichał MierzejewskiAndrzej SiezieniewskiLudwik Rakowski

Struktura Spółki
Obszar bezpośredniego nadzoru
Prezesa Zarządu

Pion Prawny
Dyrektor Pionu
Jacek Nyc
tel. 22 656 77 60Dział Radców Prawnych
tel. 22 656 76 69Dział Zamówień Publicznych
Kierownik
Jerzy Kasperek
tel. 22 655 76 98Stanowisko ds. Windykacji
Krzysztof Taras
tel. 22 656 61 35


Pion Kadr i Organizacji
p.o. Dyrektora Pionu
Jacek Nyc
tel. 22 656 77 60Dział Organizacyjno-Prezydialny
tel. 22 656 76 97Dział Spraw Pracowniczych i Rachuby Płac
Kierownik
Mirosława Jedynak
tel. 22 656 62 70


Pion Finansowy
Dyrektor Pionu
Główny Księgowy
Jacek Bohdanowicz
tel. 22 656 76 65Dział Księgowości
Kierownik
Elżbieta Mazek
tel. 22 656 61 36Dział Sprawozdawczości i Analiz
Kierownik
Marek Meto
tel. 22 656 76 64


Pion Sprzedaży i Marketingu
Zastępca Dyrektora Pionu
Jolanta Motylewska
tel. 22 656 77 69Dział Imprez i Marketingu
Kierownik
Zuzanna Bobrowicz
tel. 22 656-61-41Dział Wynajmu
Kierownik
Joanna Strzępek
tel. 22 656 77 28Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik
Andrzej Ostrowski
tel. 22 656 77 57Stanowisko
ds. Public Relations
Ewelina Dudziak-Stalęga
tel. 22 656 76 60


Komórki
bezpośrednio podległe
Prezesowi Zarządu

Dział Ochrony i Zabezpieczeń
Kierownik
Marek Pawlikowski
tel. 22 656 64 64Dział Kontroli Wewnętrznej
Mirosław Sierzpowski
tel. 22 656 77 41Stanowisko ds. BHP
Tomasz Piwowarun
tel. 22 656 62 72Stanowisko ds. OC
Wieslaw Łotowski
tel. 22 656 71 24

Obszar bezpośredniego nadzoru
Wiceprezesa Zarządu

Pion Techniczny
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Pionu
Krzysztof Markowski
tel. 22 656 77 70Zastępca Dyrektora Pionu
Jacek Rzeszotek
tel. 22 656 61 26Dział Urządzeń Dźwigowych
tel. 22 656 61 26Dział Architektoniczno-Budowlany
Kierownik
Janusz Prosiński
tel. 22 656 77 42Dział Dyspozytorów
Kierownik
Jerzy Artowicz
tel. 22 656 63 82Dział Urządzeń Elektrycznych
Kierownik
Zygmunt Świerczyński
tel. 22 656 61 15Dział Informatyki i Łączności
Kierownik
Ryszard Krawczyk
tel. 22 656 61 31Dział Urządzeń Sanitarnych
Kierownik
Paweł Zakrent
tel. 22 656 77 56Dział Zaopatrzenia
Kierownik
Witold Syroka
tel. 22 656 76 61


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość