Strona główna

Ośrodek tematyczny – Wzruszający świat baśni Temat dnia: Baśnie Andersena Zadania do realizacji


Pobieranie 19.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.4 Kb.
Scenariusz zajęć Przeprowadzonych w klasie III c przez Barbarę Pabin

Ośrodek tematyczny – Wzruszający świat baśni

Temat dnia: Baśnie Andersena

Zadania do realizacji: Czytanie informacji o życiu i twórczości H.Ch. Andersena- ulubionego pisarza dzieci na całym świecie. Odczytywanie tytułów baśni i wskazywanie ich bohaterów. Prawidłowa pisownia tytułów baśni. Próba odpowiedzi na pytanie „Czego uczą nas baśnie?” Odczytanie z rozsypanki wyrazowej treści telegramu do pisarza. Określanie rodzaju rzeczowników. Pisanie liczb słowami. Rozwiązywanie zadań tekstowych- obliczenia w zakresie 200. Interpretacja ruchowa do słyszanej muzyki.

Ośrodki tematyczne:

 1. Ja – Bajkoludek

Kształtowanie optymistycznego nastawienia do realizacji zadań

 1. Bajkoludek – uczeń

Nauczanie pracy zespołowej, rozbudzanie aktywności. Traktowanie ucznia jako partnera we wspólnej pracy. Dostrzeganie korzyści płynących ze wzajemnej wymiany doświadczeń.

 1. Bajkoludek – członek rodziny

Budzenie szacunku do innych.
Cel wychowawczy- Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dzieci, umacnianie ich wiary we własne siły, umożliwianie osiągnięcie sukcesu. Wartości ważne w życiu człowieka
Cele ogólne:

 • kształcenie umiejętności pracy w grupie

 • wdrażanie do cichego czytania

 • rozwijanie twórczej aktywności,

 • zapoznanie z przesłaniem baśni

Cele szczegółowe:

 • umie powiedzieć kilka zdań  o Andersenie ,

 • potrafi wymienić najważniejsze tytuły baśni ,

 • potrafi wymienić nazwy  osób , rzeczy ,występujących w baśniach

 • określa rodzaj rzeczowników

 • ilustruje ruchem słyszaną melodię,

 • komunikuje się i współpracuje z grupą,

 • rozwiązuje zadania z treścią

 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej


Metody: rozmowa kierowana, praca z tekstem, pokaz, oglądowa, praktycznego działania.
Formy pracy: grupowa, zbiorowa zróżnicowana, zbiorowa jednolita.
Środki dydaktyczne: Krzyżówka, mapa, ilustracja zamku z informacjami o H. Ch. Andersenie, polecenia dla grup, tekst wiersza „Prima aprilis” Emilii Waśniowskiej, rozsypanka z tytułami baśni Andersena, kartony z nazwami baśniowych rzeczy, zadania matematyczne dla grup, kolorowe pudło ze „skarbem” rozsypanka wyrazowa, bilety wstępu do zamkowych komnat, kaseta z nagraniem, różne wydania baśni Andersena.

Przebieg zajęć


 1. Zorganizowanie klasy ,podział na grupy.

 2. Rozwiązanie krzyżówki , jako wprowadzenie do zajęć- zapis liczb słowami ( hasła: Andersen, pisarz, Dania)

 • Wypowiedzi dzieci na temat haseł przypomnienie, iż nazwy państw piszemy z wielkiej litery.

 • Pokaz Danii na mapie

3.Prezentacja modelu zamku. • Odczytywanie informacji o pisarzu.

4.Odczytanie listu od Andersena.

 Dania 1875 rok

Drogie dzieci !

Piszę do Was ten list ponieważ jestem bardzo ciekawy , czy czytacie moje baśnie.


Zawsze o tym marzyłem, aby wszystkie dzieci na świecie lubiły moje opowieści.
Pisząc je chciałem aby bawiły Was, ale również uczyły.
Ciekawy jestem czy Wy dzieci w przyszłości umieć będziecie wyciągać z nich naukę, która ma być dla Was drogowskazem? Zastanówcie się podczas dzisiejszych zajęć nad tym „ Co jest prawdziwym skarbem?”

           Serdecznie Was pozdrawiam.


Jan Chrystian Andersen

5.Uczniowie otrzymują bilety wstępu do komnaty I- „żartów” ( wszystkie bilety są w cenie 1,50-ceny zapisane na biletach,. Bilety te zostaną wykorzystane do zadań z ed. matematycznej) • Po przeczytaniu wiersza pt.„Prima aprilis” Emilii Waśniowskiej wypisują poplątane tytuły baśni.

Prima aprilis”

Czerwony Kopciuszek,

Jaś, brzydkie kociątko,

Małgosia z zapałkami

i w butach kaczątko.
Śnieżka na ziarnku grochu,

księżniczka z zapałkami,

śpiąca sierotka Marysia,

kapturek z krasnoludkami.


Kruk z koszyczkiem dla babci,

wilk z serem w dziobie i lis

przywitało wesoło

i hucznie – prima aprilis.


Tańczyli aż do rana

i pogubili się właśnie,

może im pomożecie

odnaleźć właściwe baśnie.


Emilia Waśniowska

 • odczytują uporządkowane tytuły

6.Za wykonanie zadania otrzymują bilety wstępu do komnaty II- „postaci”

 • łączą w pary pocięte tytuły baśni Andersena, nazwy postaci wypisują na żetonach, odczytują.

7. Za wykonanie zadania otrzymują bilety wstępu do komnaty III -”rzeczy”

 • określają rodzaj rzeczowników, prezentują wykonaną pracę.

8. Otrzymują bilety wstępu do komnaty IV- „ tańca”

 • wcielają się w role baśniowych postaci i tańczą na balu .

9.Otrzymują bilety wstępu do komnaty V- „księżniczki Matematycji”

 • rozwiązują zadania tekstowe

 • prezentują sposób wykonania przy tablicy

 • zapis zadania do zeszytu

10.Po prezentacji dostają bezpłatny bilet do „komnaty skarbu”

 • z pudełka wyciągają „skarb”- cukierki z kartkami, na kartkach napisy: miłość, tolerancja, przyjaźń, szczerość, życzliwość, dobroć, sympatia, hojność, uprzejmość.

 • Odpowiadają na pytanie zawarte w liście od Andersena „Co jest prawdziwym skarbem?”

 • napisy przyklejają w formie słoneczka

 • Zapis do zeszytu „Prawdziwym skarbem jest...

11.Wspólne zastanowienie się nad tym „Kto oprócz pisarza mógłby zamieszkać w zamku?” • odp. Postacie z jego baśni.

12.Wspólne ułożenie z rozsypanki wyrazowej telegramu do pisarza nadesłanego po jego

śmierci.( Ty żyjesz , chociaż martwe masz powieki, bo w sercach dzieci trwać będziesz na wieki)

13.Podsumowanie zajęć, samoocena.( na żetonach z nazwami postaci)

14. Zadanie pracy domowejZADANIA DO ZAJĘĆ
Księżniczka Matematycja wykonała model choinki. Obliczcie ile drutu zużyła? (Zapiszcie wymiary na choince)

Czy 1m drutu wystarczy na wykonanie tej choinki?


Na balu było 14 postaci z bajek, każda tańczyła z księżniczką Matematycją po 3 razy. Ile razy tańczyła księżniczka? ( W obliczeniu zastosuj rozdzielność mnożenia względem dodawania)
W „komnacie żartów” były 54 koszyki i 36 butów . Rzeczy te zapakowano do sześciu pudeł, po tyle samo. Ile rzeczy było w jednym pudle?
Ile musisz zapłacić za zwiedzenie wszystkich komnat? Ile zapłaci za zwiedzanie rodzina 3 osobowa?

POLECENIA DLA GRUP
I komnata

Polecenie:

Uporządkujcie poplątane tytuły baśni.II komnata

Polecenie:

Połączcie w pary tytuły baśni Hansa Chrystiana Andersena. Wypiszcie nazwy postaci na kołach ( po jednej na kole)III komnata

Polecenie:

Określcie rodzaj baśniowych przedmiotów.

IV komnata

Polecenie:

Gdy wszystkie grupy uporały się z zadaniem w trzeciej komnacie -to idziemy na dywan. Jeżeli inne grupy jeszcze pracują - malujemy rysunek.V komnata

Polecenie:

Wykonajcie zadanie matematyczne. Wytypujcie przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy zaprezentują sposób wykonania przy tablicy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość