Strona główna

Ostrowice urząd Gminy


Pobieranie 10.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.35 Kb.

OSTROWICE

Urząd Gminy


78-506 Ostrowice
tel. (094) 36-152-26

fax (094) 36-152-27




Zarząd Gminy

Przewodniczący: Wacław Micewski


Zastępca: Wiesław Francuz

Sekretarz : Anna Skraba

Skarbnik: Krystyna Kamińska

Członkowie: Andrzej Szynal, Jerzy Grząśko, Halina Radlińska.


Rada Gminy

Przewodniczący: Brunon Suwalski

Zastępca: Stanisław Marchwiński


Członkowie: Roman Bany, Andrzej Bielawski, Wiesław Francuz, Jerzy Grząśko, Wiesław Grząśko, Stanisław Kieć, Mariusz Kmicik, Edward Lutz, Jacek Nowicki, Halina Radlińska, Bogusław Serafin, Andrzej Szynal, Marian Żynis.



 1. POŁOŻENIE

Położone na obszarze 150,42 km² w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim a Połczynem Zdrój, pośród malowniczych terenów, na których znajdują się jeziora I klasy czystości , otoczone nieskażonymi lasami.

Teren gminy obejmuje Drawski Park Krajobrazowy z wieloma pomnikami przyrody, urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi oczkami wodnymi oraz cudownymi jeziorami.

Szczególnymi walorami odznacza się rezerwat przyrody „Zielone bagno” z bogatą roślinnością i ptactwem wodnym.
Struktura powierzchni:


 • użytki rolne 56,8%

 • lasy i zadrzewienia 29,5%

 • pozostałe tereny 13,7%



 1. LUDNOŚĆ

Gminę zamieszkuje 2710 osób



Struktura wieku:

 • do lat 18 29,4%

 • 18 – 65 (mężczyźni) 31,0%

 • 18 – 65 (kobiety) 27,7%

 • powyżej 65 lat (mężczyźni) 4,9%

 • powyżej 65 lat (kobiety) 7,0%



 1. ROLNICTWO

Prywatne gospodarstwa rolne zajmują 10079 ha, natomiast państwowe 4963 ha.

Struktura użytków rolnych (w ha):



 • grunty orne 7 066

 • sady 13

 • użytki zielone (łąki) 918

 • Użytki zielone (pastwiska) 453


Struktura wielkości gospodarstw:

 • Do 5 ha 138

 • 5 – 10 ha 58

 • 11 –15 ha 81

 • 16 – 100 ha 74

 • powyżej 100 ha 5




 1. FINANSE I GOSPODARKA GMINY

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne:

 • dochody ogółem 944,32

 • wydatki ogółem 970,15

 • wydatki inwestycyjne 121,29

 • podstawowe dochody (wskaźnik G) 185,50

 • pozostałe dochody własne 217,88

W gminie działa 81 podmiotów gospodarczych.

Wskaźnik bezrobocia wynosi 22,2 %.




 1. INFRASTRUKTURA

Długość sieci wodociągowej wynosi 31,4 km, kanalizacyjnej - 1,3 km. W Ostrowicach funkcjonują dwie szkoły podstawowe, dwie biblioteki oraz dwa gminne ośrodki kultury.

Ochroną zdrowia mieszkańców zajmują się dwa wiejskie ośrodki zdrowia.




 1. BAZA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWA

36 miejsc noclegowych sezonowych oraz 10 agroturystycznych.

Jest tu wiele zabytków architektury średniowiecznej – kościoły i młyn.



Przez teren gminy przechodzą liczne szlaki turystyczne z pięknymi miejscami i ładnie zorganizowanymi punktami widokowymi.


 1. KIERUNKI ROZWOJU

Gmina posiada bogatą ofertę inwestycyjną w postaci obiektów w dobrym stanie technicznym oraz terenów przeznaczonych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą. Potencjalni klienci mogą liczyć na ulgi i preferencje: możliwość odliczenia od dochodu 50% kwoty wydatków inwestycyjnych, podwyższenie stawek amortyzacyjnych, uprawnienia do ulg w podatku dochodowym. W planach jest budowa oczyszczalni ścieków.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość