Strona główna

Ostrów Wielkopolski 10 lutego 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ostrów Wielkopolski


Pobieranie 24.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.95 Kb.
Ostrów Wielkopolski 10 lutego 2012
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ostrów Wielkopolski

Rozkaz L.1/2012

/20071. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek hufca na dzień 1.02.2012


1 DRUŻYNA HARCERSKA

3 DRUŻYNA WĘDROWNICZA

3 GROMADA ZUCHOWA PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA

4 GROMADA ZUCHOWA "PRZYJECIELE TWETTIEGO"

6 DRUŻYNA HARCERSKA

7 GROMADA ZUCHOWA "PRZYJAZNE WILCZĘTA"

7 GRUNWALDZKA ŚRODOWISKOWA DRUŻYNA WĘDROWNICZA "PIASTY"

10 GROMADA ZUCHOWA "JAGODOWE SMERFY"

13 GROMADA ZUCHOWA "PRZYJACIELE KOZIOŁKA MATOŁKA"

13 TURYSTYCZNA DRUŻYNA WĘDROWNICZA "KOT-Y"

14 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKAHARCERSKA "NEMESIS"

PRÓBNA DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA /Raszków/

17 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA "SZARE SOKOŁY"

22 ŚRODOWISKOWA DRUŻYNA HARCERSKA

23 DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU

27 DRUŻYNA HARCERSKA "RYCERZE HERBU CUKIERKA"

31 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA "DESKOT"

40 DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU

58 DRUŻYNA HARCERSKA "AVES"

58 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA

58 DRUŻYNA WEDROWNICZA "ANANSI"

72 DRUŻYNA HARCERSKA

96 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA

100 DRUŻYNA WĘDROWNICZA

101 DRUŻYNA HARCEREK STARSZYCH

103 DRUŻYNA HARCEREK "BENE GESERIT"

111 DRUŻYNA HARCERZY STARSZYCH

121 DRUŻYNA HARCERZY STARSZYCH "WILKI"

131 LOTNICZA DRUŻYNA HARCERSKA "DESANT"

HARCERSKI KLUB RATOWNICZY

HARCERSKI KLUB STRZELECKI "GROT"

KRĄG INSTRUKTORSKI im. SZARYCH SZEREGÓW

ŚRODOWISKOWY KRĄG INSTRUKTORSKI "PAJDEHAR"

SZCZEP DRUŻYN ZHP "JEDENASTKA"

SZCZEP DRUŻYN ZHP "JEDYNECZKA"

SZCZEP DRUŻYN ZHP "WIGRY"

SZCZEP DRUŻYN ZHP "SZUWARY" 1. Hufiec

  1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

   1. Powołuję w skład Sztabu Obchodów 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego

 • hm. Wiesławę KLIMOWICZ

 • hm. Józefa KOZANA

 • phm. Krzysztofa KACZMARKA

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Z dniem 31.01.2012. rozwiązuję Harcerski Klub Łączności.

3.2.2. Z dniem 31.01.2012. rozwiązuję Krąg Wędrowników „Nieprzemakalni”

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. W związku z rozwiązaniem jednostki – zwalniam z dniem 31.01.2012. z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Łączności dh. Marcina JAŃCZAKA.

3.3.2. W związku z rozwiązaniem jednostki – zwalniam z dniem 31.01.2012. z funkcji szefa Kręgu Wędrowników „Nieprzemakalni” hm. Krzysztofa MACIEJEWSKIEGO.

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 10 Gromady Zuchowej „Jagodowe Smefy” pwd. Paulę BOREK.

3.3.4. Mianuję drużynowym 10 Gromady Zuchowej „Jagodowe Smerfy” odkr. Arkadiusza GŁODKA.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję hm. Marię DYBAŁĘ komendantką Biwaku Zimowego Szczepu „Szuwary” w Żerkowie, organizowanego w dniach 12-16.02.2012.

6.1.2. Mianuję phm. Izabelę POTASZNIK komendantką Biwaku Zimowego Szczepu „Jedyneczka” w Sośniach, organizowanego w dniach 10-15.02.2012.

6.1.3. Mianuję phm. Jarosława RUCHA komendantem Nieobozowej Akcji Zimowej.
7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.02.2012 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:

 • Annę OLSZEWSKĄ

 • Paulinę WASIELEWSKĄ.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.02.2012 otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:


10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31.01.2012 zgodnie z § 24 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego:

 • pwd. Magdalenę KAJEWSKĄ

 • hm. Małgorzatę KRANZ

 • hm. Ryszarda ŁOPATKĘ

 • pwd. Marcina NOWICKIEGO

 • pwd. Natalię PACYNĘ

 • pwd. Mariusza POCZTĘ

 • phm. Marka ZIELISKIEGO

Czuwaj!


/-/ hm. Dariusz POTASZNIK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość