Strona główna

Otrzymywanie amin


Pobieranie 3.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar3.51 Kb.
OTRZYMYWANIE AMIN
J
edną z metod otrzymywania amin alifatycznych jest reakcja halogenków alkilowych z amoniakiem w środowisku zasadowym. Reakcja ta przebiega dwuetapowo.

Zamiast amoniaku można użyć również amin pierwszo- lub drugorzędowych, otrzyma się wtedy odpowiednio aminy drugo- i trzeciorzędowe.


R
edukcja związków nitrowych
stanowi najistotniejszą metodę otrzymywania amin aromatycznych. Prowadzi się ją z wodorem na odpowiednim katalizatorze lub z cynkiem w kwaśnym środowisku.Aminy otrzymuje się również w reakcji aminowania redukcyjnego grupy aldehydowej w aldehydach lub karbonylowej w ketonach. Reakcję tę prowadzi się z amoniakiem, aminami I-o bądź II-o rzędowymi. Otrzymuje się odpowiednio aminy I-o, II-o lub II-o rzędowe. Proces prowadzi się w obecności wodoru i na katalizatorze niklowym.
Aminy uzyskać można także z redukcji amidów.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość