Our polish community! Polish Supplementary SchoolPobieranie 7.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.99 Kb.


OUR POLISH COMMUNITY!
Polish Supplementary School
The Bath Polish Association runs a Polish Saturday School at St. Johns Primary School in Oldfield Park. The school has 6 classes for children from 4 years old to 16 years old.
Polish Families Club
The Polish Families Club invites everyone (parents with children, grannies, granddads’...) for meetings which run from 9.30am until 12pm on Thursdays (term time only) at Southdown Infant School in Bath.

This is a chance to:


-meet other Polish families,
-have a cup of coffee and a chat,
-exchange information,
-get help in filling forms.
For more information, please contact Iwona on 07939955513.
Polish Mass in Bath

Polish Mass is held on the first and third Sunday of each month at 12:30. The Mass is led by Father Andrew (a priest from the Polish Church in Trowbridge) and is held at St. Johns Church (next to the police station).


Mam nadzieję, że dobrze. Przykro mi, jeśli nie przekłada na język polski bardzo dobrze - Jestem za pośrednictwem Internetu. Zrobiłem rozeznanie w polskiej społeczności w Bath (plakat w załączeniu).Msza Polska działa w Bath w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Msza odbywa się przez księdza Andrzeja i rozpoczyna się o godzinie 12:30. Odbywa się na St Johns Church w centrum Bath - obok posterunku policji.

Myślę też, byłby Pan zainteresowany w Polskim Klubie Rodziny, który kursuje co czwartki (semestru tylko) od 9:30 do 12. Klub ten jest szansa, aby spotkać innych polskich rodzin, napić się kawy i rozmowy i wymiany informacji. Rozmawiałem z bardzo miła pani nazywa Iwona - możesz zadzwonić jej więcej szczegółów na temat +447939955513.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy