Strona główna

Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong


Pobieranie 14.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.12 Kb.
ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych

i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

Imię i nazwisko oraz dokładny adres (wraz z numerem telefonu lub adresem e – mail) osoby fizycznej lub prawnej wydającej oświadczenie
Nazwa oraz dokładny adres (wraz z numerem telefonu lub adresem e – mail) podmiotu gospodarczego lub podmiotów gospodarczych , które produkują przybory kuchenne z tworzyw sztucznych znajdujące się w przesyłce
Nazwa oraz dokładny adres (wraz z numerem telefonu lub adresem e – mail) podmiotu gospodarczego, który jest odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie przesyłki do UniiKod indentyfikacyjny przesyłki:

Rodzaj i liczba wyrobów znajdujących się w przesyłce:

Niniejsza przesyłka zawiera przybory kuchenne z tworzyw sztucznych wyprodukowane z:


 poliamidu - Przeprowadzono badania analityczne, z których wynika, że wyroby nie uwalniają PAA

w ilościach wykrywanych


- Granica wykrywalności zastosowanej metody wynosi …………………………………………..

- Zarówno wyniki tych badań, jak i opis zastosowanej metody analitycznej załączono do

niniejszego dokumentu
 melaminy - Przeprowadzono badania analityczne, z których wynika, że wyroby nie uwalniają formaldehydu

w ilościach przekraczających SML = 15 mg/kg


- Zarówno wyniki tych badań, jak i opis zastosowanej metody analitycznej załączono do

niniejszego dokumentuWykaz załączonych dokumentów potwierdzających, że przesyłka spełnia wymogi dotyczące uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych lub formaldehydu, określone w dyrektywie 2002/72/WE:


Ja, niżej podpisany jako importer przesyłki do Unii, potwierdzam, że przesyłka spełnia wymogi dotyczące uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych lub formaldehydu, określone w dyrektywie 2002/72/WE:

Miejsce i data

Imię i nazwisko osoby podpisującej

Podpis ………………………………………………………………………….

Dokładny adres (wraz z numerem telefonu i adresem e – mail)
Oświadczenie właściwego organu w sprawie przesyłki:


Dopuszczenie do swobodnego obrotu:

  • Tak

  • Nie

Miejsce i data GDAŃSK, dnia ……………………….…………………………….


Imię i nazwisko osoby podpisującej …………………..……………………………………………….
Podpis ………………………………………………………………………
Dokładny adres (wraz z numerami telefonu i adresem e - mail)

Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni - GPKSE Gdańsk tel./ fax (058) 737 79 82, dct@gsse.eu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość