Oznaczenie sprawy 62/wzi/2011/WEPobieranie 16.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.27 Kb.
oznaczenie sprawy 62/WZI/2011/WE

Pieczęć zamawiającego


Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na „Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 64 – III piętro, oraz wymiana okien stalowych w korytarzach i klatkach schodowych – Poznań ul Wojska Polskiego.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

gwarancja

1.

(54/1/11)Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD Kiełczewski Krzysztof

Oś. Kazimierza Wielkiego 6/8

62-200 Gniezno

Cena netto 71 917,11 zł


Cena brutto 88 458,05 zł

60 dni od daty podpisania umowy36 miesięcy gwarancji2.

(54/2/11)GRAF Firma Wielobranżowa S.J.

Ul Zakopiańska 201

60-467 Poznań

Fax 0-61 868 66 12


Cena netto 59 276,21 zł


Cena brutto 72 909,74 zł

60 dni od podpisania umowy


36 miesięcy gwarancji


3.

(54/3/11)
P.H.U. RISET

Wilkowice, ul Tylna 9

64-115 Święciechowa

Fax nr 0-65 520 50 12Cena netto 73 237,92 zł
Cena brutto 90 082,64 zł

60 dni od daty podpisania umowy36 miesięcy gwarancji4.

(54/4/11)Przedsiębiorstwo ALMONT Sp.z.o.o.

Ul Obornicka 51A

62-002 Suchy Las

Fax 0-61 811 54 11Cena netto 100 448,85 zł
Cena brutto 123 552,09 zł

60 dni

36 miesięcy gwarancji

.....................................................(podpis osoby sporządzającej protokół) .........................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

numer strony .........
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy