Strona główna

Pakiet 12 (ZB) – e – testy – na 12 m-cy


Pobieranie 52.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.66 Kb.
Załącznik nr 1

………………………….

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet 12 (ZB) – E – testy – na 12 m-cy

Lp

Nazwa produktu

Jedn.

miary


Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT %

Podatek VAT

Wartość brutto

Numer katalogowy, nazwa handlowa i

producent oferowanego produktuNumer strony oferty, na której znajdują się materiały reklamowe, certyfikaty oraz deklaracje zgodności

1

METRONIDAZOL

30

1


2

PENICYLINA niski zakres

100

1


3

KLINDAMYCYNA

30

1


4

AMOKSYCYLINA/KWAS KLAWULANOWY

30

1


5

AMOKSYCYLINA

100

1


6

IMIPENEM

100

2


7

MEROPENEM

100

2


8

CEFOTAKSYM o wysokim stężeniu

100

1


9

PIPERACYLINA/tazobaktam

30

1


10

VANKOMYCYNA

100

2


11

TEIKOPLANINA

100

2


12

KOLISTYNA

100

2


13

ANIDULAFUNGINA

30

1


RAZEM
Wartość brutto słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………Wartość netto słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………… ..................................................

pieczęć i podpis osób upoważnionych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość