Strona główna

Pakiet 2 opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 28.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.81 Kb.

Załącznik 3.2 do AEZ/S-132/2009

Pakiet 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 16 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 58m3

Pomieszczenie bez okien – znajdują się zamrażarki niskotemperaturowe – 3 szt.

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -7,0kW ( moc nominalna )Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- wyposażony w sprężarkę inverterową

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowym

Dodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać;

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

  1. Z rozdzielnicy elektrycznej mieszczącej się w szachcie elektrycznym należy z za wyłącznika głównego wyprowadzić niezależny obwód elektryczny przewodem YDYżo o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia

  2. Na tablicy rozdzielczej zamontować zabezpieczenia nadprądowe zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową w wydzielonej skrzynce bezpiecznikowej.

3. Obwód elektryczny dla zasilania klimatyzatora prowadzić w istniejących przestrzeniach technicznych w odpowiednich do tego celu osłonach , następnie w korytkach plastykowych mocowanych do ściany. Długość instalacji elektrycznej ok.15- 20 m.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-C i sporządzić protokoły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu zamrażarek niskotemperaturowych nr. 2129 blok E II. piętro, natomiast jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku na dachu . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą należy poprowadzić w istniejących przestrzeniach technicznych w odpowiednich do tego celu osłonach. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 15 - 20 metrów.

  1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji, oraz maskowanie przewodów profilami z PCV.

  2. Wszelkie przepusty oraz przebicia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób oraz jeżeli zachodzi taka konieczność uszczelnić.

  3. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

6. Wykonawca powinien ustalić termin rozpoczęcia prac oraz zakończenia z Działem Technicznym Szpitala CSK – tel. 022-599-20-40 Pan Artur Angerman.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis Wykonawcy2. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej przy ul. Oczki 3 w Warszawie
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 41 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 150 m3

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -5,3kW

Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowymDodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

Do zasilania elektrycznego w/w klimatyzatora należy wykorzystać istniejące gniazdo wtykowe 3x400 V, 16A. Przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2 podłączyć bezpośrednio do styków gniazda (L1,N+PE), wprowadzając go od góry poprzez dławik uszczelniający.

Przewód zasilający układać w rurze winidurowej RL18 (w kolorze białym) na tynku. (długość do jednostki wewnętrznej- op. 15 mb). W rozdzielni elektrycznej na klatce schodowej dobrać odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe do mocy energetycznej klimatyzatora.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-C i sporządzić protokoły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu laboratoryjnym Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, mieszczącej się na parterze w budynku , natomiast jednostka zewnętrzna na zewnętrznej ścianie budynku od podwórza . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą jednostkę zewnętrzną należy poprowadzić w korytkach PCV po ścianach przy suficie i na suficie. Wyprowadzenie instalacji na zewnątrz budynku należy poprowadzić przez pomieszczenie nr. 5. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 10 metrów.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin, maskowanie przewodów profilami z PCV.

4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis Wykonawcy3. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych ul. Pawińskiego 3c w Warszawie
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 24 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 55 m3

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -5,3kW

Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowymDodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać;

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

  1. Z rozdzielnicy elektrycznej na parterze mieszczącej się w szachcie elektrycznym należy z za wyłącznika głównego wyprowadzić niezależny obwód elektryczny przewodem o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia

  2. W szachcie zamontować zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadmiarowym zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową w wydzielonej skrzynce bezpiecznikowej.

3. Obwód elektryczny dla zasilania klimatyzatora prowadzić nad sufitem podwieszanym , następnie w korytkach plastykowych mocowanych do ściany. Długość instalacji elektrycznej ok. 15 m.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S i sporządzić protokóły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu zamrażarek niskotemperaturowych Zakładu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych znajdującym się na parterze w budynku , natomiast jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku pod zadaszeniem na poziomie gruntu. . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą jednostkę zewnętrzną należy poprowadzić w korytkach PCV .. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 6 metrów.

  1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin, maskowanie przewodów profilami z PCV.

  2. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis WykonawcyStrona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość