Strona główna

Pakiet nr 1- endoprotezy stawu kolanowego Endoproteza cementowa stawu kolanowego zestawów 80


Pobieranie 55.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.36 Kb.
Pakiet nr 1– Endoprotezy stawu kolanowego

  1. Endoproteza cementowa stawu kolanowego - zestawów 80
Lp

Nazwa artykułu

Cena jedn. netto


Wartość netto


Cena jedn. brutto


Wartość brutto


Producent

Nr katalogowy1

Endoproteza cementowa stawu kolanowego *


*Wykonawca zobowiązany jest do rozpisania zaoferowanego zestawu na poszczególne elementy i ich ceny jednostkowe.

2. Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu „mobile bearing” - zestawów 20
Lp

Nazwa artykułu

Cena jedn. netto


Wartość netto


Cena jedn. brutto


Wartość brutto


Producent/

Nr katalogowy1

Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu „mobile bearing”*

*Wykonawca zobowiązany jest do rozpisania zaoferowanego zestawu na poszczególne elementy i ich ceny jednostkowe.  1. Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego - zestawów 5
Lp

Nazwa artykułu

Cena jedn. netto


Wartość netto


Cena jedn. brutto


Wartość brutto


Producent/

Nr katalogowy1

Endoproteza cementowa stawu kolanowego *

*Wykonawca zobowiązany jest do rozpisania zaoferowanego zestawu na poszczególne elementy i ich ceny jednostkowe.


Parametry wymagalne:

Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, wykonany ze stopu CoCr w minimum 6 rozmiarach. Element udowy w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających oraz bloczków uzupełniających.

Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych lub bezcementowych

Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na obwodzie, co najmniej 4 rozmiary. Możliwość zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy.

W zestawie 20 g lub 40 g opakowanie cementu z antybiotykiem.

Mieszalnik próżniowy do cementu.


Element udowy anatomiczny ( prawy, lewy),cementowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 6 rozmiarach. Element udowy w wersji z wycięciem i z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających.

Element piszczelowy cementowy, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w minimum 6 rozmiarach. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną.

Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w minimum 4 rozmiarach; dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”.

W zestawie 20 g lub 40 g opakowanie cementu z antybiotykiem.

Mieszalnik próżniowy do cementu.
Wersja bezcementowa protezy z elementem udowym i piszczelowym pokrytym porowatym tytanem.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium do wykonywania zabiegu i depozytu implantów z uzupełnieniem zużytych do 24godz. po zgłoszeniu użycia.

Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia implantów i instrumentarium do wykonywania alloplastyki rewizyjnej i rekonstrukcyjnej. Implanty powinny obejmować przedłużki, podkładki uzupełniające kłykci kości piszczelowej i udowej oraz pierścienie wypełniające ubytki nasad kości piszczelowej i udowej.
4. Implanty do wykonania alloplastyki rewizyjnej i rekonstrukcyjnej stawu kolanowego **
** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zakupywanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.

Lp

Nazwa artykułu

Ilość

Cena jedn. netto


Wartość netto


Cena jedn. brutto


Wartość brutto


Producent/

Nr katalogowy1

Przedłużka piszczelowa cementowa we wszystkich rozmiarach

10

2

Przedłużka udowa i piszczelowa uniwersalna we wszystkich rozmiarach

10
3

Podkładka wyrównawcza udowa we wszystkich rozmiarach

104

Podkładka wyrównawcza piszczelowa we wszystkich rozmiarach

10
5

Kołnierze wypełniające ubytki nasad kości piszczelowej

10
6

Kołnierze wypełniające ubytki nasad kości udowej

10
7

Rzepka

20
8

Część piszczelowa z możliwością zastosowania podkładek, klinów i trzpieni przedłużających

10
9

Adapter udowy o min. dwóch kątach koślawości

10
10

Śruby do adaptera udowego

10Ogółem:Ogółem pakiet nr 1


Wartość zamówienia netto: ................................................................................
Wartość zamówienia brutto: .............................................................................
Termin płatności: 60 dni____________________


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość