Strona główna

Pamiętanie Peerelu Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956–89


Pobieranie 14.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.85 Kb.02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29
tel. (0 22) 848 07 12
fax (0 22) 646 65 11

e-mail: ok@karta.org.pl


www.karta.org.pl


Pamiętanie Peerelu

Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956–89

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zagmatwana jest historia Polski ostatnich dziesięcioleci. Jednym z podstawowych problemów w docieraniu do prawdy o tamtych latach jest brak źródeł. A bez nich nie można badać współczesnej historii. W tej sytuacji uważamy, że konieczne jest odwołanie się do świadków, do uczestników wydarzeń tamtych lat.


Cel projektu


Głównym celem projektu „Pamiętanie Peerelu” jest zapisanie i zarchiwizowanie doświadczenia zachowanego w pamięci ludzi, których aktywność społeczna i polityczna następowała w postalinowskim okresie Peerelu. Zapisanie pamięci doświadczenia i pamięci zdarzeń ludzi intelektualnego oporu, działaczy opozycyjnych z pierwszego i ostatniego szeregu, urzędnika, lekarza, funkcjonariusza MO, oficera LWP, kucharki w stołówce pracowniczej, nauczyciela historii, przedszkolanki, itd. — czyli tych wszystkich, których doświadczenie pozwoli rekonstruować w szerokim i wąskim planie czas zapominany i zakłamywany.

Dzięki archiwizowaniu rozmów, opowieści o tym, jak Peerel jest pamiętany, powstanie zbiór, który będzie miał wielorakie wykorzystanie: materiał źródłowy dla badaczy okresu, materiał wyjściowy do publikacji (książki, artykuły, internet), a także będzie kolekcją archiwalną, udostępnianą publicznie.

Podsumowaniem pierwszego etapu projektu (50 nagranych i w pełni opracowanych relacji do końca 2006 roku) będzie prezentacja internetowa wykorzystująca wybór z zebranego materiału. Bazę danych (kontakty do potencjalnych rozmówców) będziemy budować niezależnie od prowadzenia rozmów. Zamierzamy projekt kontynuować w kolejnych latach.

Metoda


Przy nagrywaniu relacji wykorzystamy klasyczny wariant narracji biograficznej, prowadzonej zgodnie z metodologią historii mówionej (oral history): rejestrowanie rozmowy prowadzonej według otwartego scenariusza w technice cyfrowej audio. Temat rozmowy, a także czas trwania zapisu dźwiękowego — uzależnione są od rozmówcy. (Nakreślone zostaną różne schematy rozmawiania, które dostosowywane będą do możliwości opowiadającego.) Obok samego nagrania, gromadzony i opracowywany będzie w przypadku każdego narratora materiał ikonograficzny i archiwalny.

A zatem cały proces rejestracji jednej opowieści sprowadza się do: wyszukania interesującego rozmówcy, przeprowadzenia rozmowy pogłębionej (przeprowadzający wywiad wraca do rozmówcy i go dopytuje), transkrypcji zapisu audio, opracowania tekstu w formie narracji ciągłej bądź wywiadu, opracowania materiału ikonograficznego i archiwalnego według ustalonego schematu, tłumaczenia fragmentów wybranych opowieści na język angielski (z myślą przede wszystkim o wykorzystaniu ich w prezentacji internetowej).

Materiał tekstowy i dźwiękowy archiwizowany będzie na płytkach CD/DVD i dostępny w kolekcji Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Realizatorzy


Autorka i koordynatorka projektu — Anka Grupińska.

Zespół — grupa absolwentów, doktorantów nauk humanistycznych: socjologów, etnografów, historyków, psychologów, przygotowana i prowadzona przez koordynatorkę (współpracownicy są regionalni i prowadzą rozmowy na swoim terenie).

Organizacyjne prowadzenie projektu — Ośrodek KARTA.

Miejsce przechowywania i udostępniania zbiorów projektu — Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20.


Czas realizacji projektu

Maj 2006 – luty 2007: nagranie i opracowanie 50 relacji audio; przygotowanie polsko-angielskiej prezentacji internetowej


Anka Grupińska i Zbigniew Gluza

Anka Grupińska ukończyła filologię angielską na UAM w Poznaniu. Współpracowała z poznańskimi pismami podziemnymi, wraz z innymi założyła i wydawała dwumiesięcznik "Czas Kultury". W latach 1988-1989 przebywała w Izraelu opracowując wspomnienia ocalałych z Zagłady. W latach 1991-1993 pracowała jako attache kulturalny w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. Od 1996 mieszka w Polsce. Anka Grupińska specjalizuje się w tematyce stosunków polsko-żydowskich. Publikuje książki (m.in. Wydawnictwo Literackie, Żydowski Instytut Historyczny, Twój Styl), artykuły prasowe (m.in. "Tygodnik Powszechny", „Rzeczpospolita”), realizuje projekty wystawiennicze. Jest także koordynatorem międzynarodowego projektu „Świadek żydowskiego wieku” (archiwizowanie pamięci o żydowskiej przedwojennej Polsce), prowadzi autorską audycję radiową w TOKFM „O Innych czyli o Polakach też” i uczy warszawskich studentów sztuki czytania i pisania tekstów literackich.

Oto publikacje książkowe Anki Grupińskiej.

Eugenia Szajn-Lewin, W Getcie Warszawskim, opracowanie i przygotowanie do druku Anka Grupińska, wyd. A5, Poznań, 1990 [opowieść dziennikarki spisana na skrawkach papieru w ukryciu czasie Wielkiej Akcji w getcie warszawskim w lipcu i sierpniu 1942; tłumaczenie na niemiecki: Aufzeichnungen aus dem Warschauer Ghetto, Reclam Leipzig, 1994; tłumaczenie na hebrajski: Begetto warsza, 1991]

Anka Grupińska, Po Kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Alfa, Warszawa, 1991 [zbiór wywiadów z ostatnimi żyjącymi żołnierzami ŻOB-u, powstańcami z getta warszawskiego; tłumaczenie na niemiecki: Im Kreis, Gespraeche mit Judischen Kaempfern, 1992]

Anka Grupińska, Najtrudniej jest spotkać Lilit Opowieści chasydek, Twój Styl, Warszawa, 1999 [dziennikarska opowieść o chasydkach, ortodoksyjnych kobietach w Izraelu]

Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami żydowskimi, Twój Styl, Warszawa 2000 [rozszerzona o kolejne rozmowy i uzupełniona obszernymi przypisami autorstwa Pawła Szapiro; tłumaczenie na hebrajski: Shor, Shor, Tel Aviv, 2002]

Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, opracowanie i przygotowanie do druku wspólnie Anka Grupińska, Paweł Szapiro, ŻiH, Twój Styl, Warszawa 2000

Getto Warszawskie, Anka Grupińska, Jan Jagielski, Paweł Szapiro, Parma Press, Warszawa 2002 [album fotograficzny, tekst polski i angielski]

Anka Grupińska, Warszawa 1943, Warszawa 1944, Twój Styl, Warszawa 2002 [opracowanie albumu fotograficznego poprzedzone organizacją wystawy zdjęć okupowanej Warszawy na Zamku Królewskim w Warszawie w 2001]

Anka Grupińska, Odczytanie Listy. Opowieści o powstańcach żydowskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 [świadectwo literackie: próba rekonstrukcji Żydowskiej Organizacji Bojowej i opowieści o powstańcach i powstaniu w getcie warszawskim]

Anka Grupińska, Bogna Burska „Żydzi Warszawy 1860 - 1943”, ŻIH, Warszawa 2003 [wystawa fotografii i towarzysząca jej książka albumowa, około 360 fotografii z czasu miejsca rekonstruujące historię żydowskich warszawiaków]

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość