Strona główna

Pan Marek Poniatowski


Pobieranie 7.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.01 Kb.
Zakład Gospodarki Lokalowej Radzyń Podlaski dnia 26.10.2005r.

w Radzyniu Podlaskim

ul.Parkowa 4

21-300 Radzyń Podlaski


L.dz. 679 / 2005Pan

Marek Poniatowski

Prezes Regionalnej Izby

Obrachunkowej

w LublinieSzanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo Nr RIO-II-60/236/2005 z dnia 24.10.2005 r. wyjaśniam :

Odsetki za zwłokę były naliczane lokatorom po zakończonym miesiącu / zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem załącznik Nr 7 do protokołu kontroli/.

Umowy najmu określały, iż czynsz należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca, natomiast pozostałe opłaty do 10-tego następnego miesiąca.

W związku z tym, iż opłaty czynszowe są niższe od opłat za media, a lokator wpłacał całą należność jedną kwotą, zakład naliczał odsetki po zakończonym miesiącu. W ogólnym rozrachunku ZGL nie ponosił strat z tytułu naliczania odsetek za zwłokę.

Aktualnie na koniec miesiąca września 2005 roku w związku z podwyższką czynszu, został on wypowiedziany z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Od 1.01.2006 r. aneksem zostaną wprowadzone zmiany. Wszystkie opłaty za mieszkania będą obowiązywały do 10-tego każdego miesiąca, tym samym będzie ujednolicony sposób naliczania odsetek. Zarówno za czynsz jak i media będą pobierane odsetki za zwłokę od

11-tego dnia każdego miesiąca, zgodnie z nowymi umowami najmu.Z poważaniem
Jan Gil

Dyrektor


Zakładu Gospodarki Lokalowej

w Radzyniu Podlaskim

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość